500 000 zł

image
Nominał
500 000 złotych
Nominał słownie
pięćset tysięcy złotych
Data
16 listopada 1993
Wizerunek
Wymiary
138 x 63 mm
Numeracja
7 cyfr, czarna i czerwona
Nr katalogowe  ?
193 / 211 / 096
Cennik
Nr kat. Nominał, data emisji III (VF) II (EF) I (UNC)
193
a
500 000 złotych 16.11.1993 (seria A) - 100,- 400,-
193
500 000 złotych 16.11.1993 (serie B-Z) - 100,- 300,-
193
b
500 000 złotych 16.11.1993 (seria AA) 1 000,- 2 000,- 3 200,-
193
500 000 złotych 16.11.1993 (seria AB) 1 800,- c.a. c.a.
Pozostałe banknoty o nominale 500 000 złotych: