Definicje


Serwis – serwis internetowy banknotypolskie.pl, w ramach którego świadczone są Usługi dla Użytkowników
Użytkownik – każda osoba, która korzysta z Serwisu, niezależnie od tego czy dokonała rejestracji poprzez Formularz rejestracyjny
Login – nazwa, pod jaką Użytkownik będzie występował w Serwisie
Formularz rejestracyjny – formularz wypełniany przy zakładaniu konta na stronie będący częścią forum phpBB
Usługi – wszelkie usługi świadczone przez Serwis na rzecz Użytkowników
Ciasteczka – pliki tekstowe, w których Serwis przechowuje informacje (więcej w Polityka cookies)
Regulamin – niniejszy Regulamin.

Postanowienia ogólne


Regulamin określa zasady, na jakich Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu BanknotyPolskie.pl. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie do świadczenia Usług, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Poprzez fakt korzystania z Serwisu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia.

Rejestracja w Serwisie


Zarejestrować się w Serwisie mogą tylko osoby fizyczne, które ukończyły trzynaście lat. W celu dokonania rejestracji należy w Formularzu Rejestracyjnym podać Login, adres e-mail oraz hasło. Po dokonaniu rejestracji należy aktywować konto, poprzez kliknięcie w link aktywacyjny znajdujący się w przesłanej wiadomości e-mail. Dokonanie aktywacji jest ostatnim etapem rejestracji w Serwisie. Użytkownik autoryzuje się w Serwisie poprzez logowanie, w którym podaje Login i hasło.

Ochrona prywatności


Serwis w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników. Serwis umożliwia korzystanie ze swoich zasobów w sposób anonimowy, jednak w celu uzyskania dostępu do pełnej funkcjonalności niezbędne jest dokonanie rejestracji. Dane Użytkowników, niezależnie od tego czy dokonali rejestracji w Serwisie, nie są udostępniane żadnym podmiotom zewnętrznym.

Odpowiedzialność


Serwis nie udziela gwarancji, że jego użytkowanie będzie przebiegało bez błędów, wad, czy przerw jak również, że zamieszczone informacje sprostają oczekiwaniom Użytkownika. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane na jego stronach w ramach świadczenia usług reklamowych. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez Użytkowników i zastrzega sobie prawo do modyfikowania i/lub usuwania przesłanych treści bez informowania o tym Użytkownika.

Publikowane treści


Użytkownicy są odpowiedzialni za publikowane treści (w tym materiały graficzne) w którymkolwiek miejscu w Serwisie. Użytkownicy gwarantują iż mają całkowite prawo do użytkowania treści (w tym materiałów graficznych) zamieszczonych w Serwisie. Serwis nabywa bezterminowe prawo do wykorzystywania (w tym powielania, modyfikowania, publikowania i udostępniania) treści (w tym materiałów graficznych) zamieszczonych w Serwisie przez Użytkowników.

Postanowienia końcowe


Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na stronie internetowej Serwisu. Użytkownicy mają prawo utrwalać jego treść poprzez zapisanie lub wydrukowanie. Serwis zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikacji w Regulaminie. W przypadku dokonania istotnych zmian, Serwis ma obowiązek poinformowania o tym fakcie Użytkowników drogą mailową. Użytkownicy mają możliwość zgłaszania nadużyć, informowania o błędach, lub kontaktowania się w innych istotnych sprawach z administratorem serwisu poprzez adres admin@banknotypolskie.pl. Administrator zastrzega sobie prawo do nieudzielania odpowiedzi na wiadomości uznane za niechciane lub niepotrzebne.