Cennik banknotów polskich

Poniższa tabela przedstawia informacje z publikacji "CENNIK do katalogu polskich pieniędzy papierowych od 1794" Czesława Miłczaka

Nr kat.Nominał, data emisjiVI (G)IV (F)II (EF)
A1
a1
5 złp 1794 (seria N.A1. poprawnie ...wszełkich...)1 000,-2 100,-5 100,-
a2
5 złp 1794 (serie N.B1. do N.H1.)700,-1 600,-4 500,-
b
5 złp 1794 (seria N.A1. z błędem ...wszlkich...)850,-1 800,-5 000,-
c
5 złp 1794 (serie N.A.2., N.C.2.)900,-1 900,-5 200,-
d
5 złp 1794 (seria N.B2. z błędem ...funduszuw...)900,-1 900,-5 500,-
e
5 złp 1794 (seria N.D.2. z błędem ...Narodowey...)1 100,-2 200,-5 700,-
f
5 złp 1794 (s.N.E.2., N.F.2. z błędem...wszlkich...)900,-1 900,-5 100,-
A2
10 złp 1794 (serie A, B, C, D, E, F)600,-1 300,-4 200,-
A3
25 złp 1794 (serie A, B, C, D)550,-1 000,-3 100,-
A4
50 złp 1794 (serie A, B, C, D)950,-1 900,-4 800,-
A5
100 złp 1794 (serie A, B, C)1 400,-2 700,-7 500,-
A6
500 złp 1794 (seria A)32 000,-66 000,-c.a.
A7
1 000 złp 1794 (seria A)40 000,-c.a.c.a.
A8
a
5 gr miedz. 1794 (bez oznaczenia serii)300,-550,-950,-
b
5 gr miedz. 1794 (bez napisu faksymilowego)900,-1 700,-3 800,-
A9
a
10 gr miedz. 1794 (bez oznaczenia serii)400,-750,-1 600,-
b
10 gr miedz. 1794 z odwróc. napis. faksymilowym2 200,-4 000,-6 700,-
A10
a
1 złp 1794 (serie 1||A. do 1||Z.)c.a.c.a.c.a.
b
1 złp 1794 (seria .1||G.) z błędem Ieden złołyc.a.c.a.c.a.
A11
a
4 złp 1794 [serie (1)||(A) do (1)||(Z)]90,-190,-500,-
b
4 złp 1794 [seria (1)||(C) z odwróc. nawiasem]180,-300,-750,-
c
4 złp 1794 (seria typu 1A z odwróc. zn. zabezp.)1 000,-1 900,-3 800,-
d
4 złp 1794 (seria typu 1A z odwróc. napisem faks.)1 000,-1 900,-3 800,-
e
4 złp 1794 [serie (2)||(A) do (2)||(H)]180,-300,-650,-
f
4 złp 1794 (seria typu 2A z odwróc. napisem faks.)1 200,-2 100,-4 600,-
g
4 złp 1794 [seria (2)||(C) z błędem ...birs]250,-450,-950,-
h
4 złp 1794 (seria (2)||(G) z błędem Uchawła]1 200,-2 100,-4 700,-
A12
a
1 talar 01.12.1810 (bez stempla na rewersie)1 200,-2 500,-6 500,-
b
1 talar 01.12.1810 (ze stemplem na rewersie)1 000,-1 800,-5 000,-
A13
a
2 talary 01.12.1810 (bez stempla na rewersie)1 800,-3 500,-7 000,-
b
2 talary 01.12.1810 (ze stemplem na rewersie)1 500,-2 500,-6 000,-
A14
a
5 talarów 01.12.1810 (bez stempla na rewersie)2 500,-7 500,-15 000,-
b
5 talarów 01.12.1810 (ze stemplem na rewersie)2 100,-6 500,-13 000,-
A15
5 zł 1824 (seria A)9 000,-22 000,-c.a.
A16
10 zł 1824 (seria B)c.a.c.a.c.a.
A17
50 zł 1824 (seria C)c.a.c.a.c.a.
A18
100 zł 1824 (seria D)c.a.c.a.c.a.
A19
a
5 zł 1830 (seria typu: SERYA 2)4 600,-9 000,-c.a.
b
5 zł 1830 (seria typu: SERYA 22)4 600,-9 000,-c.a.
c
5 zł 1830 (seria typu: SERYA 222)4 600,-9 000,-c.a.
A20
50 zł 1830c.a.c.a.c.a.
A21
a
100 zł 1830 (seria typu: SERYA A.)9 500,-c.a.c.a.
b
100 zł 1830 (seria typu: SERYA 22)c.a.c.a.c.a.
A22
a
1 zł 1831 (z podp. Głuszynski) papier gruby1 100,-3 000,-6 000,-
aa
1 zł 1831 (z podp. Głuszynski) papier cienki1 200,-3 200,-6 500,-
b
1 zł 1831 (z podp. Łubieński) papier gruby1 200,-3 100,-6 200,-
bb
1 zł 1831 (z podp. Łubieński) papier cienki1 300,-3 400,-7 000,-
A23
3 rbl sr.1841 (seria typu A)9 500,-c.a.c.a.
A24
3 rbl sr.1842 (seria typu A)c.a.c.a.c.a.
A25
3 rbl sr.1843 (seria typu A)c.a.c.a.c.a.
A26
10 rbl sr.1843 (seria typu A)c.a.c.a.c.a.
A27
10 rbl sr.1844 (seria typu A)c.a.c.a.c.a.
A28
3 rbl sr. 1846 (nadruk giloszowej różowej siatki)c.a.c.a.c.a.
A29
a
1 rbl sr. 1847 (seria typu 2, num. sześciocyfrowa)8 000,-c.a.c.a.
b
1 rbl sr. 1847 (seria typu 22, num. siedmiocyfrowa)3 000,-6 000,-c.a.
A30
a
10 rbl sr. 1847 (seria typu 2, num. sześciocyfrowa)c.a.c.a.c.a.
b
10 rbl sr. 1 847 (seria typu 22, num. sześciocyfrowa)c.a.c.a.c.a.
A31
a
25 rbl sr. 1848 (seria typu 2, num. pięciocyfrowa)c.a.c.a.c.a.
b
25 rbl sr. 1848 (seria typu 22, num. pięciocyfrowa)c.a.c.a.c.a.
A32
1 rbl sr.1 849 (seria typu 22)4 400,-7 800,-c.a.
A33
a
3 rbl sr.1850 (seria typu 2, num. sześciocyfrowa)c.a.c.a.c.a.
b
1 rbl sr.1850 (seria typu 22, num. sześciocyfrowa)c.a.c.a.c.a.
A34
3 rbl sr.1851 (seria typu 22)4 500,-9 600,-c.a.
A35
1 rbl sr.1851 (seria typu 22)c.a.c.a.c.a.
A36
3 rbl sr. 1852 (seria typu 22)4 500,-10 500,-c.a.
A37
1 rbl sr. 1852 (seria typu 22)c.a.c.a.c.a.
A38
3 rbl sr.1853 (seria typu 222)4 800,-10 500,-c.a.
A39
1 rbl sr.1853 (seria typu 22)c.a.c.a.c.a.
A40
3 rbl sr. 1854 (seria typu 222)4 800,-10 500,-c.a.
A41
1 rbl sr.1854 (seria typu 22)c.a.c.a.c.a.
A42
1 rbl sr.1855 (seria typu 222)4 800,-11 500,-20 000,-
A43
1 rbl sr.1856 (seria typu 222)4 800,-11 500,-20 000,-
A44
a
1 rbl sr.1857 (seria typu 2, num. sześciocyfrowa)4 500,-9 000,-c.a.
b
1 rbl sr.1857 (seria typu 22, num. siedmiocyfrowa)4 000,-7 500,-18 000,-
A45
a
1 rbl sr.1858 (seria typu 22, num. sześciocyfrowa)5 000,-c.a.c.a.
b
1 rbl sr.1858 (seria typu 222, num. sześciocyfrowa)4 000,-7 000,-16 500,-
A46
1 rbl sr. 1858 (seria typu 22)c.a.c.a.c.a.
A47
a
1 rbl sr.1864 (seria typu 222, num. siedmiocyfrowa)5 000,-c.a.c.a.
b
1 rbl sr.1864 (seria typu 222, num. ośmiocyfrowa)4 800,-11 500,-c.a.
A48
3 rbl sr.1865 (seria typu 22)c.a.c.a.c.a.
A49
25 rbl sr.1865 (seria typu 22)c.a.c.a.c.a.
A50
a
1 rbl sr.1866 (seria typu 222, num. siedmiacyfrowa)5 000,-9 500,-c.a.
b
1 rbl sr. 1866 (seria typu 222, num. ośmiocyfrowa)4 500,-8 500,-c.a.
A51
3 rbl sr.1866 (seria typu 22)c.a.c.a.c.a.
A52
10 rbl sr 1866 (seria typu 22)c.a.c.a.c.a.
A53
25 rbl sr. 1866 (seria typu 22)c.a.c.a.c.a.
Nr kat.Nominał, data emisjiIII (VF)II (EF)I (UNC)
1
a
1/2 marki 9.12.1916 “...jenerał” seria A50,-220,-750,-
b
1/2 marki 9.12.1916 “...jenerał” seria B•600,-1 200,-2 800,-
2
a
1 marka 9.12.1916 “...jenerał” seria A100,-350,-1 100,-
b
1 marka 9.12.1916 “...jenerał” seria B•700,-1 400,-3 100,-
3
a
2 marki 9.12.1916 “...jenerał” seria A150,-450,-1 600,-
b
2 marki 9.12.1916 “...jenerał” seria B•1 200,-2 600,-4 500,-
4
20 marek 9.12.1916 “...jenerał”250,-800,-2 800,-
5
50 marek 9.12.1916 “...jenerał”250,-1 200,-3 500,-
6
a
100 marek 9.12.1916 “...jenerał” (6 cyfr)370,-1 100,-4 800,-
b
100 marek 9.12.1916 “...jenerał” (7 cyfr)450,-1 400,-4 500,-
7
1/2 marki 9.12.1916 “...Generał”20,-60,-150,-
8
1 marka 9.12.1916 “...Generał”40,-120,-350,-
9
a
2 marki 9.12.1916 “...Generał” seria A•260,-1 000,-3 000,-
b
2 marki 9.12.1916 “...Generał” seria B•40,-150,-500,-
10
5 marek 9.12.1916 “...Generał” (...Biletów)400,-950,-2 500,-
11
a
5 marek 9.12.1916 “...Gen.” - seria A• (...biletów)120,-450,-1 300,-
b
5 marek 9.12.1916 “...Gen.” - seria B• (...biletów)150,-490,-1 400,-
12
10 marek 9.12.1916 “...Generał” (...Biletów)1 200,-4 000,-9 600,-
13
a*
10 marek 9.12.1916 “...Gen. ” (num. 2...... 3......, 40.....)150,-650,-2 600,-
b*
10 marek 9.12.1916 “...Gen. ” (num. od 41..... do 8......)100,-350,-1 600,-
14
20 marek 9.12.1916 “...Generał”150,-480,-1 900,-
15
100 marek 9.12.1916 “...Generał”200,-650,-3 000,-
16
1 000 marek 9.12.1916 “...Generał”1 000,-4 500,-19 000,-
17
500 marek 15.01.1919900,-3 500,-10 500,-
18
a
100 marek 15.02.1919 (seria typu Ser. A nr z Nr)100,-450,-2 900,-
b
100 marek 15.02.1919 (seria typu Ser. AA nr z Nr)100,-450,-2 900,-
c
100 marek 15.02.1919 (seria typu Ser. AA nr z No)100,-450,-2 900,-
d
100 marek 15.02.1919 (seria XSer. BG nr z No)300,-1 350,-3 800,-
e
100 marek 15.02.1919 (seria IIISer. A nr z No)350,-1 400,-4 000,-
19
a
1 marka 17.05.1919 (serie PA-PO)50,-100,-390,-
b
1 marka 17.05.1919 (seria typu I AA)40,-80,-300,-
20
a
5 marek 17.05.1919 (ser H, J, L, R, T, Zwys. cyfr 3mm)60,-220,-1 100,-
b
5 marek 17.05.1919 (wysokość cyfr 3, 75 mm)50,-170,-950,-
c
5 marek 17.05.1919 (serie I A-I Z numeracja z Nr)50,-150,-850,-
21
a
20 marek 17.05.1919 (serie A-K) wys. cyfr 3,75 mm100,-420,-1 900,-
b
20 marek 17.05.1919 (seria K) numer z przecinkiem400,-1 300,-4 200,-
c
20 marek 17.05.1919 (serie E, F, G, H) wys. cyfr 3 mm)100,-390,-1 700,-
d
20 marek 17.05.1919 (serie IA do II) wys. cyfr 1,87 mm100,-390,-1 700,-
22
a
1 000 marek 17.05.1919 (bez serii - 6 cyfr; znw nr 3)350,-800,-3 100,-
b
1 000 marek 17.05.1919 (serie D do X - 6 cyfr; znw nr 3)120,-500,-1 900,-
c
1 000 marek 17.05.1919 (A, B, C numer: 2razy; znw nr 3)170,-650,-2 400,-
d
1 000 marek 17.05.1919 (seria I A; znw nr 3)450,-1 500,-3 900,-
e
1 000 marek 17.05.1919 (ser typu Ser. AA - 6 cyfr; znw 3)150,-600,-2 200,-
f
1 000 marek 17.05.1919 (ser: typu Ser. AA - 7cyfr; znw 3)150,-500,-1 800,-
g
1 000 marek 17.05.1919 (jw. 6 cyfr z*; znw nr 4)150,-500,-1 600,-
h
1 000 marek 17.05.1919 (sen typu Ser. AAA; numer z *)150,-500,-2 000,-
i
1 000 marek 17.05.1919 (seria typu III Ser. A.)150,-500,-1 900,-
23
a
1 marka 23.08.1919 (seria typu I Serja A)5,-10,-110,-
b
1 marka 23.08.1919 (seria typu I Serja AA)3,-10,-60,-
bb
1 marka 23.08.1919 I Serja EC- oznaczenie błędne100,-250,-600,-
c
1 marka 23.08.1919 (jw., wys. cyfr 4,13 mm)2,-5,-50,-
24
a
5 marek 23.08.1919 (seria typu II Serja A)4,-10,-100,-
b
5 marek 23.08.1919 (ser: typu II Serja AA - No 4..,...)*2,-5,-35,-
c
5 marek 23.08.1919 (jw., lecz num. typ 4 - No 4..,...)2,-7,-45,-
25
a
10 marek 23.08.1919 (seria typu II Seria A)5,-25,-150,-
b
10 marek 23.08.1919 (ser: typu II Serja AA - .No 4..,...)3,-10,-50,-
c
10 marek 23.08.1919 (jw., lecz num. typ 4 - No 4..,...)2,-5,-40,-
26
a
20 marek 23.08.1919 (seria typu II Serja A)15,-40,-200,-
b
20 marek 23.08.1919 (ser. typu II SerjaAA - No 4..,...)3,-7,-80,-
c
20 marek 23.08.1919 (jw., lecz num. typ 4 - No 4..,...)3,-7,-60,-
27
a
100 marek 23.08.1919 (seria typu I SERJA A)35,-100,-600,-
b
100 marek 23.08.1919 (seria typu 1 A SERJA A)10,-50,-190,-
c
100 marek 23.08.1919 (jw., numeracja z Nr)4,-10,-65,-
28
a
500 marek 23.08.1919 (seria typu I Serja AA)6,-30,-140,-
b
500 marek 23.08.1919 (ser: typu II Serja A - No 4..,...)10,-50,-200,-
c
500 marek 23.08.1919 (ser: typu II Serja AA - N2 4..,...)10,-55,-240,-
d
500 marek 23.08.1919 (jw., lecz num. typ 4 - No 4..,...)15,-65,-300,-
29
a
1 000 marek 23.08.1919 (seria typu I SERJA A)10,-40,-200,-
b
1 000 marek 23.08.1919 (seria typu I SERJA AA)10,-35,-160,-
bb
1 000 marek 23.08.1919 I SERJA FE - oznaczenie błędne200,-650,-1 500,-
c
1 000 marek 23.08.1919 (seria typu II Serja A)10,-40,-200,-
d
1 000 marek 23.08.1919 (seria typu II Serja AA)10,-35,-160,-
e
1 000 marek 23.08.1919 (seria typu III SERJA A)10,-40,-200,-
f
1 000 marek 23.08.1919 (seria typu III SERJA AA)10,-40,-200,-
30
1/2 marki 07.02.19204,-7,-60,-
31
a
5 000 marek 07.02.1920 (seria typu II Serja A)15,-90,-380,-
b
5 000 marek 07.02.1920 (seria typu II Serja AA)15,-90,-380,-
c
5 000 marek 07.02.1920 (seria typu III Serja A)25,-140,-500,-
d
5 000 marek 07.02.1920 (seria typu III Serja AA)15,-80,-380,-
32
10 000 marek 11.03.1922 (serie A-L)30,-120,-550,-
33
50 000 marek 10.10.1922 (Sarze A-Z)35,-130,-590,-
34
a
250 000 marek 25.04.1923 (serie A-W, Z - Num. szeroka)70,-350,-2 000,-
b
250 000 marek 25.04.1923 (serie X, Y - Numeracja wąska)190,-600,-2 700,-
c
250 000 marek 25.04.1923 (seria typu AA - Num. szeroka)70,-250,-1 650,-
d
250 000 marek 25.04.1923 (seria typu AA - Num. wąska)110,-350,-2 200,-
35
100 000 marek 30.08.1923 (serie A, B, C, D, E, F, G)50,-200,-750,-
36
a
500 000 marek 30.08.1923 (ser typu Serja A - 6 cyfr z No)200,-450,-1 700,-
b
500 000 marek 30.08.1923 (ser: typu Serja A - nr z *)200,-450,-1 500,-
c
500 000 marek 30.08.1923 (serie D, E - nr z No i *)230,-550,-1 600,-
d
500 000 marek 30.08.1923 (ser. typu Serja AA - 6 cyfr z No)300,-350,-1 300,-
e
500 000 marek 30.08.1923 (ser: AU, AW - nr z No i *)300,-700,-2 200,-
f
500 000 marek 30.08.1923 (seria typu AA - nr z *)150,-350,-1 400,-
g
500 000 marek 30.08.1923 (seria X - 7 cyfr z No)150,-350,-1 600,-
h
500 000 marek 30.08.1923 (serie A-F, U - 7 cyfr)120,-300,-1 200,-
i
500 000 marek 30.08.1923 (ser: G, H, I, T, W - 7 cyfr)120,-300,-1 200,-
j
500 000 marek 30.08.1923 (seria Z- 7 cyfr)600,-1 500,-3 700,-
k
500 000 marek 30.08.1923 (ser: typu Serja AA - 7 cyfr z No)120,-300,-1 250,-
l
500 000 marek 30.08.1923 (seria AA - 7 cyfr z No)200,-500,-2 500,-
m
500 000 marek 30.08.1923 (serie A0, AP, AY - 7 cyfr)120,-300,-1 500,-
37
a
1 milion marek 30.08.1923 (serie G - Y - numeracja 6 cyfr)140,-350,-1 600,-
b
1 milion marek 30.08.1923 (serie A - G - numeracja 7 cyfr)100,-300,-1 300,-
38
5 mln marek 20.11.1923 (serie A, B, C, D, E, F)300,-800,-2 500,-
39
a
10 mln marek 20.11.1923 (serie A-Z)450,-1 400,-3 600,-
b
10 mln marek 20.11.1923 (ser AA-BZ; CB-CE, CG, CI)400,-1 100,-3 300,-
40
a
50 mln marek 20.11.1923 (przekaz)c.a.c.a.c.a.
b
50 mln marek 20.11.1923 (przekaz WZOR z No 0000000)1 200,-2 800,-5 200,-
bb
50 mln marek 20.11.1923 (przekaz WZÓR z nr bieżącą)1 100,-2 700,-4 800,-
41
a
100 mm marek 20.11.1923 przekaz)c.a.c.a.c.a.
b
100 mln marek 20.11.1923 przekaz WZÓR z Nr 0000000)1 500,-3 000,-6 400,-
bb
100 mm marek 20.11.1923 (przekaz WZÓR z nr bieżącą)1 300,-2 800,-5 600,-
42
a
1 grosz 28.04.1924 (L -lewa lub P-prawa, nr z *)30,-80,-350,-
b
1 grosz 28.04.1924 (L lub P, wys. lit.4,13 mm, nr z *)40,-100,-350,-
c
1 grosz 28.04.1924 (L lub P, serie H, W)70,-180,-470,-
d
1 grosz 28.04.1924 (L lub P, serie AN, AX)30,-80,-310,-
e
1 grosz 28.04.1924 (L lub P, serie A0, AP, AY)30,-75,-300,-
f
1 grosz 28.04.1924 (L lub P, seria CN)70,-190,-540,-
43
a
5 groszy 28.04.1924 (lewa część)40,-150,-400,-
b
5 groszy 28.04.1924 (prawa część)40,-150,-400,-
44
10 groszy 28.04.192425,-60,-300,-
45
20 greszy 28.04.192425,-70,-370,-
46
50 groszy 28.04. 192435,-100,-450,-
47
a
1 złoty 28.02.1919 (seria typu S. 2 A)300,-800,-2 100,-
b
1 złoty 28.02.1919 (seria typu S. 22 A)150,-400,-900,-
c
1 złoty 28.02.1919 (seria typu S. 1O0 A)1 200,-2 300,-6 000,-
48
a
2 złote 28.02.1919 (seria typu S. 2. A.)1 100,-2 700,-5 200,-
b
2 złote 28.02.1919 (seria typu S. 22. A.)500,-1 300,-3 400,-
c
2 złote 28.02.1919 (seria typu S. 100. A.)2 200,-4 200,-c.a.
49
a
5 złotych 28.02.1919 (seria typu S. 2. A.)2 200,-3 700,-6 000,-
b
5 złotych 28.02.1919 (seria typu S. 22. A.)1 200,-2 300,-4 900,-
c
5 złotych 28.02.1919 (seria S. 100. A.)5 000,-c.a.c.a.
50
A
10 złotych 28.02.1919 (ser typu S. 2. A. - 9 linii)3 000,-7 000,-18 000,-
b
10 złotych 28.02.1919 (set: typu S. 2. A. - 10 linii)15 000,-c.a.c.a.
c
10 złotych 28.02.1919 (sen typu S. 22. A. - 10 linii)13 000,-c.a.c.a.
51
a
20 złotych 28.02.1919 (seria typu A. 2)7 500,-c.a.c.a.
b
20 złotych 28.02.1919 (seria typu A. 22)6 800,-c.a.c.a.
52
a
50 złotych 28.02.1919 (seria typu A. 2)11 000,-c.a.c.a.
b
50 złotych 28.02.1919 (seria typu A. 22)10 000,-c.a.c.a.
53
100 złotych 28.02.1919 (serie A, B, C)70,-350,-1 500,-
54
a
500 złotych 28.02.1919 (wysokość cyfr 3,38 mm)25,-80,-450,-
b
500 złotych 28.02.1919 (wysokość cyfr 3, 75 mm)30,-110,-550,-
55
a
1 000 złotych 28.02.1919 (nieobiegowy)1 200,-1 900,-3 900,-
b
1 000 złotych 28.02.1919 (nieobiegowy - WZÓR)900,-1 800,-3 300,-
56
5 000 złotych 28.02.1919 (nieobiegowy - WZÓR)1 100,-2 000,-4 100,-
57
5 złotych 15.07.1924 (serie II EM. A - II EM. D)2 200,-5 000,-15 000,-
58
a
5 złotych 15.07.1924 (serie II EM. A - II EM. H)3 200,-7 800,-19 000,-
b
10 złotych 15.07.1924 (seria III EM. A)9 000,-c.a.c.a.
59
20 złotych 15.07.1924 (serie II EM. A - II EM. C)4 600,-10 000,-21 000,-
60
2 złote 01.05.1925 (serie A-F)550,-1 400,-3 200,-
61
5 złotych 01.05.1925 (serie A-G)850,-1 900,-6 700,-
62
a
50 złotych 28.08.1925 (serie Ser. A. - Ser. Z.)400,-1 700,-4 500,-
b
50 złotych 28.08.1925 (serie Ser. AA. - Ser. AZ.)350,-1 400,-4 000,-
63
a
20 złotych 01.03.1926 (serie Ser. A. - Ser. Z.)2 500,-6 300,-15 000,-
b
20 złotych 01.03.1926 (serie Ser. AA. - Ser. AZ.)1 800,-5 500,-13 000,-
c
20 złotych 01.03.1926 (serie Ser. B.A. - Ser. B. C.)2 500,-6 300,-15 000,-
64
a
10 złotych 20.07.1926 (ser typu Ser. A. znw 992-1025)650,-4 400,-11 000,-
b
10 złotych 20.07.1926 (seria typu Ser. AA. znw jw.)400,-2 100,-8 000,-
c
10 złotych 20.07.1926 (seria typu Ser. A.A. znw jw.)550,-4 000,-10 000,-
d
10 złotych 20.07.1926 (seria typu Ser. AA. znw 10 ZŁ)350,-1 800,-5 000,-
65
5 złotych 25.10.1926 (serie Ser. A. - Ser. H.)450,-900,-3 100,-
66
a
10 złotych 02.01.1928 (ser. K*, W*, - nieobiegowy)4 000,-8 000,-15 000,-
b
10 złotych 02.01.1928 (seria A*, W*, - WZÓR)2 500,-5 700,-12 500,-
67
a
20 złotych 02.01.1928 (nieobiegowy - WZÓR)3 500,-7 200,-15 000,-
68
10 złotych 20.07.1929 (serie Ser. DA. - Ser. GZ.)5,-20,-100,-
69
20 złotych 01.09.1929 (seria typu Ser. AA.)2 500,-6 500,-16 000,-
70
a
50 złotych 01.09.1929 (seria typu Ser. A.A.)50,-300,-1 100,-
b
50 złotych 01.09.1929 (seria typu Ser. AA.)5,-25,-150,-
71
a
5 złotych 02.01.1930 (Ser. A. - Ser. Z.)55,-350,-1 200,-
b
5 złotych 02.01.1930 (Ser. AA. - Ser. CZ.)5,-20,-100,-
c
5 złotych 02.01.1930 (Ser. BC., BG., BH.; Ser. DA.-EZ.)5,-20,-80,-
72
a
20 złotych 20.06.1931 (wys. liter w serii 2,26 mm)50,-250,-750,-
b
20 złotych 20.06.1931 (wys. liter w serii 2,63 mm)30,-120,-600,-
c
20 złotych 20.06.1931 (wys. liter w serii 3 mm)35,-70,-300,-
73
a
100 złotych 02.06.1932 (seria typu Ser. AA.)5,-40,-220,-
b
100 złotych 02.06.1932 (jw., znw +x+)25,-95,-290,-
b
100 złotych 02.06.1932 (znw dwie kreski na marginesie)25,-95,-290,-
74
a
100 złotych 09.11.1934 (seria typu Ser. AA.)5,-15,-100,-
b
100 złotych 09.11.1934 (jw., znw +x+)15,-50,-190,-
b
100 złotych 09.11.1934 (znw dwie kreski na marginesie)20,-85,-250,-
c
100 złotych 09.11.1934 (seria typu Ser. A.A.)5,-15,-100,-
75
a
2 złote 26.02.1936 (seria typu AA)10,-30,-70,-
b
2 złote 26.02.1936 (bez serii i numeracji)50,-110,-280,-
c
2 złote 26.02.1936 (bez poddruku, serii i numer.)10,-40,-120,-
76
20 złotych 11.11.1936 (seria typu AA)5,-30,-90,-
77
a
50 złotych 11.11.1936 (nieobiegowy)5 000,-10 000,-20 000,-
b
50 złotych 11.11.1936 (awers bez głównego rysunku)90,-180,-450,-
c
50 złotych 11.11.1936 (tylko rewers, awers czysty)100,-400,-700,-
78
a
1 złoty 01.10.1938 (serie A-Z)220,-450,-1 400,-
b
1 złoty 01.10.1938 (serie I A-I L)110,-280,-700,-
c
1 złoty 01.10.1938 (tylko rewers)20,-50,-100,-
79
a
1 złoty 15.08.1939 (seria A - nieobiegowy)-1 650,-2 600,-
b
1 złoty 15.08.1939 (Seria A - WZÓR)-1 700,-2 300,-
80
a
2 złote 15.08.1939 (seria A, B - nieobiegowy)-1 650,-2 700,-
b
2 złote 15.08.1939 (Seria A - WZÓR)-1 700,-2 300,-
81
a
5 złotych 15.08.1939 (seria A, B - nieobiegowy)-1 700,-3 200,-
b
5 złotych 15.08.1939 (seria A - WZÓR)-1 650,-2 750,-
82
a
10 złotych 15.08.1939 (seria E, J - nieobiegowy)-1 900,-3 800,-
b
10 złotych 15.08.1939 (Seria A - WZÓR)-1 800,-3 300,-
83
a
20 złotych 15.08.1939 (seria L - nieobiegowy)-2 100,-4 200,-
b
20 złotych 15.08.1939 (seria A - WZÓR)-2 000,-3 600,-
84
a
50 złotych 15 .08. 1939 (seria D, N - nieobiegowy)-2 200,-4 400,-
b
50 złotych 15.08.1939 (Seria A - WZÓR)-2 100,-3 800,-
85
a
100 złotych 15.08.1939 (seria E, K - nieobiegowy)-2 300,-4 600,-
b
100 złotych 15.08.1939 (Seria A - WZÓR)-2 300,-4 300,-
86
a
500 złotych 15.08.1939 (seria C - nieobiegouąy)-2 450,-4 900,-
b
500 złotych 15.08.1939 (seria A - WZÓR)-2 300,-4 500,-
87
a
20 złotych 20.08.1939 (seria C - nieobiegowy)-2 800,-5 500,-
b
20 złotych 20.08.1939 (nadruk WZÓR)-2 500,-5 000,-
c
20 złotych 20.08.1939 (nadruk SPECIMEN)-3 800,-7 000,-
88
a
50 złotych 20.08.1939 (seria G, H - nieobiegowy)-2 800,-6 800,-
b
50 złotych 20.08.1939 (nadruk WZÓR)-2 600,-5 600,-
c
50 złotych 20.08.1939 (nadruk SPECIMEN)-3 900,-8 000,-
89
a
100 złotych 02.06.1932 (seria typu AA. - nadruk)220,-700,-3 000,-
b
100 złotych 02.06.1932 (jw., znw +x+ - nadruk)300,-800,-3 800,-
90
a
100 złotych 09.11.1934 (seria typu A.A. - nadruk)170,-500,-2 800,-
b
100 złotych 09.11.1934 znw +x+ - nadruk)250,-650,-3 400,-
c
100 złotych 09.11.1934 (seria typu A.A. - nadruk)150,-500,-2 800,-
91
1 złoty 01.03.1940 (serie A, B, C, D)25,-70,-290,-
92
2 złote 01.03.1940 (serie A, B, C, D)35,-100,-370,-
93
5 złotych 01.03.1940 (serie Ser. A, Ser. B, Ser. C)90,-240,-900,-
94
a
10 złotych 01.03.1940 (serie Ser. A - Ser. K)5,-10,-40,-
b
10 złotych 01.03.1940 (serie Ser. L., Ser. M., Ser. N.)5,-10,-45,-
95
a
20 złotych 01.03.1940 (serie A-H, K, L)5,-10,-50,-
b
20 złotych 01.03.1940 (seria N, 0)5,-20,-70,-
96
50 złotych 01.03.1940 (serie A, B, C, D)70,-300,-1 200-
97
a
100 złotych 01.03.1940 (serie Ser. A)10,-30,-200,-
a
100 złotych 01.03.1940 (serie Ser. B - oryginał)10,-50,-300,-
a
100 złotych 01.03.1940 (serie Ser. C- Ser. E)10,-30,-140,-
b
100 złotych 01.03.1940 (seria Ser. B - falsyfikat ZWZ)25,-100,-300,-
98
a
500 złotych 01.03.1940 (serie A, B)25,-90,-320,-
b
500 złotych 01.03.1940 (fals. londyński ze stmpl. banku)600,-1 300,-2 900,-
c
500 złotych 01.03.1940 (falsyfikat londyński z obiegu)800,-2 400,-4 800,-
99
a
1 złoty 01.08.1941 (serie AA-AF)5,-10,-40,-
b
1 złoty 01.08.1941 (serie BB-BF)5,-10,-30,-
100
2 złote 01.08.1941 (serie AA-AH)5,-10,-45,-
101
a
5 złotych 01.08.1941 (Ser. AA, Ser. AB, Ser. AC)5,-10,-55,-
b
5 złotych 01.08.1941 (Ser. AD, Ser. AE, Ser. AF)5,-10,-55,-
102
50 złotych 01.08.1941 (serieA, B, C, D, E)5,-10,-45,-
103
a
100 złotych 01.08.1941 (serie Ser. A - wys. lit. 3 mm)5,-10,-55,-
b
100 złotych 01.08.1941 (serie Ser. D - wys. lit. 2,63 mm)5,-10,-55,-
A
1 000 złotych 01.08.1941 (rekonstrukcja MCSM 001-999)--310,-
104
a
50 groszy 1944 (bez serii i numeracji)10,-40,-110,-
b
50 groszy 1944 (reprint)--5,-
105
a
1 złoty 1944 (seria typu AA “...owym”)20,-50,-140,-
b
1 złoty 1944 (reprint OK 764560)--5,-
106
a
2 złote 1944 (seria typu AA “...owym”)25,-80,-250,-
b
2 złote 1944 (seria typu Aa “...owym”)30,-100,-310,-
c
2 złote 1944 (serie dA, dD “...owym”)90,-270,-1 200,-
107
5 złotych 1944 (seria typu AA “...owym”)45,-150,-400,-
108
10 złotych 1944 (seria typu AA “...owym”)95,-250,-800,-
109
20 złotych 1944 (seria typu AA “...owym”)65,-200,-800,-
110
50 złotych 1944 (seria typu AA “...owym”)110,-350,-1 300,-
111
100 złotych 1944 (seria typu AA “...owym”)150,-500,-1 500,-
112
500 złotych 1944 (seria typu AA “...owym”)550,-1 900,-4 600,-
113
a
2 złote 1944 (seria typu AA “...owe”)150,-450,-1 700,-
b
2 złote 1944 (seria typu Aa “...owe”)150,-450,-1 700,-
c
2 złote 1944 (serie aE, aM, dA, dB, dD)200,-550,-2 000,-
d
2 złote 1944 (reprint Ac 111111)--5,-
114
a
5 złotych 1944 (seria typu AA “...owe”)35,-140,-400,-
b
5 złotych 1944 (seria “...owe”)45,-160,-600,-
c
5 złotych 1944 (reprint aE 518823)--5,-
115
a
10 złotych 1944 (seria typu Aa “...owe”)40,-190,-750,-
b
10 złotych 1944 (serie Dd, Kb “...owe”)50,-240,-1 250,-
c
10 złotych 1944 (reprint Dd 823518)--3,-
116
a
20 złotych 1944 (seria typu AA “...owe”)45,-160,-460,-
b
20 złotych 1944 (serie BA-BK “...owe”)65,-200,-900,-
c
20 złotych 1944 (seria typu Aa “...owe”)55,-170,-500,-
117
a
20 złotych 1944 (seria typu aA “...owe”)60,-190,-1 150,-
b
20 złotych 1944 (reprint Ak 671154)--3,-
c
50 złotych 1944 (seria typu AA “...owe”)70,-200,-1 000,-
118
a
100 złotych 1944 (seria typu AA “...owe”)90,-270,-1 200,-
b
100 złotych 1944 (serie Ak-Az “...owe”)90,-270,-1 200,-
c
100 złotych 1944 (serie Dr, Rd “...owe”)130,-500,-1 400,-
d
100 złotych 1944 (serie aA, bA “...owe”)180,-650,-1 700,-
e
100 złotych 1944 (reprint Ax 778093)--30,-
119
a
500 złotych 1944 (seria typu AA “...owe”)250,-800,-2 400,-
b
500 złotych 1944 (seria typu Aa “...owe”)290,-900,-2 600,-
c
500 złotych 1944 (reprint BH 780347)--30,-
120
a
1 000 złotych 1945 (serie A)700,-1 650,-4 500,-
aa
1 000 złotych 1945 (seria B)500,-1 400,-3 400,-
b
1 000 złotych 1945 (seria Dh)800,-2 500,-5 900,-
121
a
500 złotych 15.01.1946 (serieA -M)120,-450,-1 350,-
b
500 złotych 15.01.1946 (serie Dx, Dy, Dz)230,-750,-2 300,-
122
a
1 000 złotych 15.01.1946 (serie B, D, G, H, K, L, M, P)70,-200,-1 300,-
b
1 000 złotych 15.01.1946 (serie C, E, F)60,-200,-1 300,-
c
1 000 złotych 15.01.1946 (seria N)70,-200,-1 300,-
d
1 000 złotych 15.01.1946 (serie R, T, W)70,-200,-1 300,-
e
1 000 złotych 15.01.1946 (seria S)60,-200,-1 300,-
f
1 000 złotych 15.01.1946 (seria U)60,-200,-1 300,-
g
1 000 złotych 15.01.1946 (seria A. - z kropką)150,-300,-1 400,-
h
1 000 złotych 15.01.1946 (seria AA)150,-300,-1 400,-
i
1 000 złotych 15.01.1946 (seria Bw. - z kropką)200,-400,-1 600,-
j
1 000 złotych 15.01.1946 (seria Wb. - z kropką)200,-400,-1 700,-
k
1 000 złotych 15.01.1946 (seria Wb - bez kropki)*800,-1 800,-c.a.
123
1 złoty 15.05.19463,-15,-50,-
124
a
2 złote 15.05.1946 w kolorze zielonym5,-25,-65,-
b
2 złote 15.05.1946 w kolorze niebieskim150,-800,-1 600,-
125
5 złotych 15.05.19466,-25,-100,-
126
10 złotych 15.05.19468,-25 ,-140,-
127
a
20 złotych 15.05.1946 (serie A, B - wys. litery 3 mm)50,-150,-650,-
aa
20 złotych 15.05.1946 W kolorze niebieskim (sen A)200,-800,-1 700,-
b
20 złotych 15.05.1946 (ser C, D, E, F, G - wys.4,13 mm)40,-100,-500,-
128
a
50 złotych 15.05.1946 (serie A-G - wys. litery 3 mm)60,-200,-700,-
b
50 złotych 15.05.1946 (ser C, H-N, P-T - wys.4,13 mm)45,-150,-700,-
129
a
100 złotych 15.05.1946 (serie A-M - wys. litery 3 mm)80,-280,-780,-
b
100 złotych 15.05.1946 (serie N, P, R, S - wys. 4,13 mm)90,-290,-850,-
c
100 złotych 15.05.1946 (seria Mz) 1 400,-2 600,-4 800,-
130
20 złotych 15.07.1947 (serie ser. A - ser. E)50,-170,-650,-
131
a
100 złotych 15.07.1947 (serie Ser. A - Ser. E)50,-190,-800,-
b
100 złotych 15.07.1947 (serie Ser. F -Ser. H)50,-190,-800,-
132
a
500 złotych 15.07.1947 (SERIA A - SERIA Z)120,-400,-1 500,-
b
500 złotych 15.07.1947 (SERIA A2 - SERIA Z2)160,-500,-2 100,-
c
500 złotych 15.07.1947 (SERIA A3 - SERIA Z3)200,-600,-2 300,-
d
500 złotych 15.07.1947 (SERIA A4 - SERIA S4)170,-450,-1 900,-
133
a
1 000 złotych 15.07.1947 (serie Ser. A - Ser. E, Ser. Ł)80,-240,-900,-
b
1 000 złotych 15.07.1947 (serie Ser. F - Ser. K)70,-220,-800,-
134
a
2 złote 01.07.1948 (seria A - znw. 18)20,-60,-180,-
aa
2 złote 01.07.1948 (serie B-Z - znw. 18)15,-40,-150,-
b
2 złote 01.07.1948 (AA-AZ; BA-BP; CA-CT - znw. 18)8,-25,-140,-
bb
2 złote 01.07.1948 (seria CF - znw. 18)2,-5,-30,-
c
2 złote 01.07.1948 (serie BT-BZ - znw. 19)30,-60,-450,-
cc
2 złote 01.07.1948 (serie BR, BS - znw. 19)4,-10,-40,-
135
a
5 złotych 01.07.1948 (serie A-I)100,-280,-920,-
b
5 złotych 01.07.1948 (serie AA-AW)60,-180,-850,-
c
5 złotych 01.07.1948 (sen BA-BR)90,-260,-920,-
136
a
10 złotych 01.07.1948 (serie A-T)35,-130,-400,-
b
10 złotych 01.07.1948 (Serie AA-AZ; BA-BR)15,-70,-290,-
bb
10 złotych 01.07.1948 (seria AW)-10,-95,-
137
a
20 złotych 01.07.1948 (serie A-E)550,-1 200,-2 900,-
b
20 złotych 01.07.1948 (serie AA-AZ; BA, BB)200,-450,-1 800,-
c
20 złotych 01.07.1948 (ser: BC-BZ; CA-CE; CF-CH)50,-150,-380,-
d
20 złotych 01.07.1948 (serie CI-CZ; DA-DG)30,-100,-300,-
e
20 złotych 01.07.1948 (ser: DH-DZ; EA-EZ; FA-FE)15,-50,-200,-
f
20 złotych 01.07.1948 (FF-FZ; GA-GZ; HA-HZ; KA-KZ)10,-30,-120,-
fa1
20 złotych 01.07.1948 (seria HM 9702..., papier plastiko. *)-800,-2 000,-
fa2
20 złotych 01.07.1948 (seria HM 9802..., p. plastikowany)-400,-1 000,-
fb
20 złotych 01.07.1948 (seria KE)-10,-70,-
g
20 złotych 01.07.1948 (seria KE - wzór kolekcjonerski)--80,-
138
a
50 złotych 01.07.1948 (serie A-Z - 6 cyfr)350,-900,-3 100,-
b
50 złotych 01.07.1948 (serie A2-Z2 - 6 cyfr)400,-1 000,-3 700,-
c
50 złotych 01.07.1948 (serie A3-Z3 - 6 cyfr)400,-1 100,-3 900,-
d
50 złotych 01.07.1948 (seria A - 7 cyfr)400,-1 000,-2 500,-
e
50 złotych 01.07.1948 (serie AA-AZ; BA-BD)60,-180,-500,-
f
50 złotych 01.07.1948 (serie BE-BL)70,-190,-550,-
g
50 złotych 01.07.1948 (ser: BM-BZ; CA-CZ; DA-DE)20,-60,-300,-
h
50 złotych 01.07.1948 (serie DF-DZ; EA-EP)10,-40,-220,-
hh
50 złotych 01.07.1948 (seria EL)-25,-140,-
i
50 złotych 01.07.1948 (seria EL - wzór kolekcjonerski)---120,-
139
a
100 złotych 01.07.1948 (serie A-U - 6 cyfr)300,-850,-2 200,-
b
100 złotych 01.07.1948 (AA-AZ; BA-BZ; CA-CZ; DA-DY)50,-170,-500,-
c
100 złotych 01.07.1948 (serie DZ; EA-EL)50,-170,-490,-
d
100 złotych 01.07.1948 (ser: EM-EZ; FA-FT; HA, HB, HC)40,-90,-300,-
e
100 złotych 01.07.1948 (“100”- bez ramki - patrz katalog)100,-250,-700,-
f
100 złotych 01.07.1948 (HD-HZ; IA-IZ; KA-KZ)20,-60,-200,-
ff
100 złotych 01.07.1948 (seria KR)-10,-90,-
g
100 złotych 01.07.1948 (seria KR - wzór kolekcjonerski)---90,-
140
a
500 złotych 01.07.1948 (Serie A-D - 6 cyfr)2 000,-5 100,-6.6.
b
500 złotych 01.07.1948 (serie AA, AB, AE-AW)150,-600,-2 400,-
bb
500 złotych 01.07.1948 (SerzeAc, AD)100,-500,-1 300,-
c
500 złotych 01.07.1948 (Serie AY, Az; BA-Bs)100,-370,-1 850,-
d
500 złotych 01.07.1948 (Serie B7-BZ; CA-CE)60,-160,-1 650,-
dd
500 złotych 01.07.1948 (seria CC)-20,-160,-
e
500 złotych 01.07.1948 (seria CC- wzór kolekcjonerski)---160,-
141
Aa
1 000 złotych 24.05.1962 (czen napis TYSIĄC ZŁOTYCH)-6 500,-14 000,-
Ab
1 000 złotych 24.05.1962 (seria A 0000000)-5 000,-10 000,-
a
1 000 złotych 29.10.1965 (Serie A-R)50,-200,-750,-
aa
1 000 złotych 29.10.1965 (seria S)-50,-160,-
b
1 000 złotych 29.10.1965 (seria S - wzór kolekcjonerski)--120,-
142
a
500 złotych 16.12.1974 (seria A)5,-10,-220,-
500 złotych 16.12.1974 (serie B-Z)5,-10,-140,-
b
500 złotych 16.12.1974 (seria AA)5,-20,-220,-
500 złotych 16.12.1974 (serie AB-AD)5,-20,-160,-
143
a
100 złotych 15.01.1975 (seria A)3,-10,-200,-
100 złotych 15.01.1975 (serie B-Z)3,-10,-100,-
b
100 złotych 15.01.1975 (seria AA)5,-15,-200,-
100 złotych 15.01.1975 (serie AB, AC)5,-15,-120,-
144
a
50 złotych 09.05.1975 (seria A)2,-10,-100,-
50 złotych 09.05.1975 (serie B-Z)2,-10,-50,-
b
50 złotych 09.15.1975 (seria AA)2,-6,-70,-
50 złotych 09.15.1975 (serie AB-AZ;BA-BU)2,-6,-30,-
145
a
1 000 złotych 02.07.1975 (seria A)5,-20,-220,-
1 000 złotych 02.07.1975 (serie B-Z)5,-20,-120,-
b
1 000 złotych 02.07.1975 (seria AA)3,-15,-150,-
1 000 złotych 02.07.1975 (serie AB-AZ; BA-BL)3,-15,-80,-
146
100 złotych 17.05.1976 (seria AD)1,-5,-140,-
100 złotych 17.05.1976 (seria AC-ET)1,-5,-40,-
147
a
200 złotych 25.05.1976 (seria A)3,-15,-200,-
200 złotych 25.05.1976 (seria AA)3,-15,-85,-
b
200 złotych 25.05.1976 (serie B-Z)2,-10,-130,-
200 złotych 25.05.1976 (serie AB-AR)2,-10,-60,-
148
500 złotych 15.06.1976 (seria AE)2,-10,-450,-
500 złotych 15.06.1976 (serie AF-AY)2,-10,-110,-
149
2 000 złotych 01.05.1977 (seria A)5,-15,-180,-
2 000 złotych 01.05.1977 (serie B-R)5,-15,-80,-
150
50 złotych 01.06.1979 (serie A)1,-5,-50,-
50 złotych 01.06.1979 (serie BY, BZ; CA-CY)1,-5,-30,-
151
100 złotych 01 .06. 1979 (seria EU)1,-5,-60,-
100 złotych 01.06.1979 (serie EW-HF)1,-5,-20,-
152
200 złotych 01.06.1979 (seria As)1,-5,-60,-
200 złotych 01.06.1979 (serie AT-AZ; BA-BP)1,-5,-25,-
153
500 złotych 01.06.1979 (seria AZ)1,-5,-60,-
500 złotych 01.06.1979 (serie BA-BZ; CA-CC)1,-5,-35,-
154
1 000 złotych 01.06.1979 (seria BM)2,-8,-65,-
1 000 złotych 01.06.1979 (serie BN-CZ; DA, DB)2,-8,-25,-
155
a
2 000 złotych 01.06.1979 (seria S)5,-15,-100,-
2 000 złotych 01.06.1979 (serie T-Z)5,-15,-75,-
b
2 000 złotych 01.06.1979 (seria AA)2,-6,-70,-
2 000 złotych 01.06.1979 (serie AB-AZ;BA-BN)2,-6,-30,-
156
10 złotych 01.06.1982 (seria A)1,-3,-30,-
10 złotych 01.06.1982 (seria B-T)1,-3,-15,-
157
a
20 złotych 01.06.1982 (seria A)1,-3,-30,-
20 złotych 01.06.1982 (serie B-Z)1,-3,-15,-
b
20 złotych 01.06.1982 (seria AA)1,-2,-10,-
20 złotych 01.06.1982 (serie AB-AU)1,-2,-5,-
158
50 złotych 01.06.1982 (seria CZ)1,-2,-20,-
50 złotych 01.06.1982 (serie DA-EF)1,-2,-5,-
159
100 złotych 01.06.1982 (seria HG)1,-2,-25,-
100 złotych 01.06.1982 (serie HH-HX, HZ; KA-LN)1,-2,-7,-
160
200 złotych 01.06.1982 (seria BR)1,-2,-65,-
200 złotych 01.06.1982 (serie BS-BZ; CA-CP)1,-2,-20,-
161
500 złotych 01.06.1982 (seria CD)1,-2,-35,-
500 złotych 01.06.1982 (serie CE-CZ; DA-GM)1,-2,-5,-
162
1 000 złotych 01.06.1982 (seria DC)1,-2,-35,-
1 000 złotych 01.06.1982 (serie DD-CZ; EA-KN)1,-2,-5,-
163
2 000 złotych 01.06.1982 (seria BP)1,-3,-50,-
2 000 złotych 01.06.1982 (serie BR-BZ; CA-CE)1,-3,-17,-
164
a
5 000 złotych 01.06.1982 (seria A)3,-10,-150,-
5 000 złotych 01.06.1982 (serie B-Z)3,-10,-40,-
b
5 000 złotych 01.06.1982 (seria AA)1,-5,-110,-
5 000 złotych 01.06.1982 (serie wymieszane od AB DP)1,-2,-20,-
165
50 złotych 01.06.1986 (seria EG)-1,-15,-
50 złotych 01.06.1986 (serie EH-EZ; FA-FZ; GA)-1,-5,-
166
100 złotych 01.06.1986 (serie wymieszane typu AA)--5,-
100 złotych 01.06.1986 (seria TB - powtórzona w 1988)5,-15,-80,-
167
200 złotych 01.06.1986 (seria CR)1,-2,-40,-
200 złotych 01.06.1986 (serie CS-CZ; DA-DZ; EA)1,-2,-10,-
168
5 000 złotych 01.06.1986 (sem AY)3,-10,-100,-
5 000 złotych 01.06.1986 (serie Az; BA-BT)3,-10,-30,-
169
10 000 złotych 01.02.1987 (seria A)2,-9,-95,-
10 000 złotych 01.02.1987 (serie B-U)2,-9,-35,-
170
50 złotych 01.12.1988 (seria GB)--35,-
50 złotych 01.12.1988 (serie GC-KH)--5,-
171
100 złotych 01.12.1988 (serie wymieszane typu AA)--5,-
100 złotych 01.12.1988 (seria TB od cyfr 29xxxxx)3,-10,-50,-
172
200 złotych 01.12.1988 (seria EB)-1,-50,-
200 złotych 01.12.1988 (serie EC-EP)-1,-10,-
173
5 000 złotych 01.12.1988 (serie wymieszane typu AA)-2,-17,-
174
a
10 000 złotych 01.12.1988 (seria W)5,-10,-70,-
10 000 złotych 01.12.1988 (serie Y, Z)5,-10,-45,-
b
10 000 złotych 01.12.1988 (seria AA)1,-3,-80,-
10 000 złotych 01.12.1988 (serie AB-DT)1,-3,-25,-
175
a
20 000 złotych 01.02.1989 (seria A)4,-10,-350,-
20 000 złotych 01.02.1989 (serie B-Z)4,-10,-45,-
b
20 000 złołych 01.02.1989 (Serio AA)4,-10,-200,-
20 000 złotych 01.02.1989 (serie AB-AP)4,-10,-45,-
176
a
50 000 złotych 01.12.1989 (seria A)8,-15,-150,-
50 000 złotych 01.12.1989 (serie B-Z)8,-15,-65,-
b
50 000 złotych 01.12.1989 (serie AA)7,-12,-130,-
50 000 złotych 01.12.1989 (serio AB-AZ; BA-BU)7,-12,-50,-
177
200 000 złołych 01.12.1989 (Serio A)30,-70,-400,-
200 000 złołych 01.12.1989 (Serio B-R)30,-70,-250,-
178
a
100 000 złotych 01.02.1990 (serio A)15,-25,-220,-
100 000 złozych 01.02.1990 (Serio B-Z)15,-25,-120,-
b
100 000 złotych 01.02.1990 (seria AA)12,-20,-190,-
100 000 złotych 01.02.1990 (serie AB-AZ; BA-BZ; CA-CM)12,-20,-110,-
179
a
1 złoty 01.03.1990 (serie B, C, D, E - nieobiegowy)--900,-
b
1 złoty 01.03.1990 (seria A - nieobiegowy - WZÓR)--150,-
c
1 złoty 01.03.1990 (serie A, C - nadr: NIEOBIEGOWY)--15,-
180
a
2 złote 01.03.1990 (seria A, C - nieobiegowy)--1 400,-
b
2 złote 01.03.1990 (seria A - nieobiegowy - WZÓR)--150,-
c
2 złote 01.03.1990 (serie A, B - nadr: NIEOBIEGOWY)--15,-
181
a
5 złotych 01.03.1990 (nieobiegowy)---
b
5 złotych 01.03.1990 (seria A - nieobiegowy - WZÓR)--150,-
C
5 złotych 01.03.1990 (serie A, E - nadr: NIEOBIEGOWY)--15,-
182
a
10 złotych 01.03.1990 (nieobiegowy)---
b
10 złotych 01 .03. 1990 (Serio A - mcohicgowy - WZÓR)--150,-
c
10 złotych 01.03.1990 (serio A, B - nadr. NIEOBIEGOWY)--15,-
183
a
20 złotych 01.03.1990 (nieobiegowy)---
b
20 złotych 01.03.1990 (seria A - nieobiegowy - WZÓR)--150,-
C
20 złotych 01.03.1990 (seria A, E - nadr: NIEOBIEGOWY)--15,-
184
a
50 złotych 01.03.1990 (nieobiegowy)---
b
50 złotych 01.03.1990 (seria. A - nieobiegowy - WZÓR)--150,-
c
50 złotych 01.03.1990 (serie A, H - nadr: NIEOBIEGOWIO--15,-
185
a
100 złotych 01.03.1990 (nieobiegowy)---
b
100 złotych 01.03.1990 (seria A - nieobiegowy - WZÓR)--150,-
c
100 złotych 01.03.1990 (serie A, H - nadr: NIEOBIEGOWY--15,-
186
a
200 złotych 01.03.1990 (nieobiegowy)---
b
200 złotych 01.03.1990 (seria A - nieobiegowy - WZÓR)--150,-
c
200 złotych 01.03.1990 (seria D - nadr: NIEOBIEGOWY)--15,-
187
a
500 złotych 01.03.1990 (nieobiegowy)---
b
500 złotych 01.03.1990 (seria A - nieobiegowy - WZÓR)--150,-
c
500 złotych 01.03.1990 (serie A, E - nadr: NIEOBIEGOWY)--15,-
188
a
500 000 złotych 20.04.1990 (seria A)-70,-450,-
500 000 złotych 20.04.1990 (serie B-Z)-70,-300,-
b
500 000 złotych 20.04.1990 (seria AA)-75,-500,-
500 000 złotych 20.04.1990 (serie AB-AD)-75,-350,-
189
1 mil. złotych 15.02.1991 (seria A)-150,-650,-
1 mil. złotych 15.02.1991 (serie B-G)-150,-450,-
190
a
2 mil. złotych 14.08.1992 (seria A z błędem)350,-800,-2 000,-
b
2 mil. złotych 14.08.1992 (seria B)-300,-1 000,-
191
50 000 złotych 16.11.1993 (seria A)-10,-200,-
50 000 złotych 16.11.1993 (serie B-T)-10,-60,-
192
a
100 000 złotych 16.11.1993 (seria A)-15,-200,-
100 000 złotych 16.11.1993 (serie B-Z)-15,-120,-
b
100 000 złotych 16.11.1993 (seria AA)-25,-250,-
100 000 złotych 16.11.1993 (serie AB-AE)-25,-140,-
193
a
500 000 złotych 16.11.1993 (seria A)-100,-400,-
500 000 złotych 16.11.1993 (serie B-Z)-100,-300,-
b
500 000 złotych 16.11.1993 (seria AA)1 000,-2 000,-3 200,-
500 000 złotych 16.11.1993 (seria AB)1 800,-c.a.c.a.
194
1 mil. złotych 16.11.1993 (seria A)-160,-650,-
1 mil. złotych 16.11.1993 (serie B-N, P)-160,-400,-
195
2 mil. złotych 16.11.1993 (serie A)-350,-900,-
2 mil. złotych 16.11.1993 (serie B)-300,-700,-
196
a
10 złotych 25.03.1994 (tylko seria AA)WN15,-170,-
10 złotych 25.03.1994 (AB -AZ; BA - BZ)WN15,-35,-
aa
10 złotych 25.03.1994 (serie od DA i następne)WNWNWN
b
10 złotych 25.03.1994 (ZA - seria zastępcza TDLR)20,-50,-300,-
c
10 złotych 25.03.1994 (YB - seria zastępcza)WN15,-20,-
d
10 złotych 25.03.1994 (YC - seria zastępcza)WNWN20,-
e
10 złotych 25.03.1994 (YD - seria zastępcza)WNWN15,-
f
10 złotych 25.03.1994 (YE - seria zastępcza)WNWN15,-
197
a
20 złotych 25.03.1994 (tylko seria AA)WN25,-150,-
20 złotych 25.03.1994 (AB - AZ; BA - BF)WN25,-45,-
aa
20 złotych 25.03.1994 (serie od DA i następne)WNWNWN
b
20 złotych 25.03.1994 (ZA - seria zastępcza TDLR)40,-80,-500,-
c
20 złotych 25.03.1994 (YB - seria zastępcza PWPW)WN30,-45,-
d
20 złotych 25.03.1994 (Y C - seria zastępcza PWPW)WN25,-40,-
e
20 złotych 25.03.1994 (YD - seria zastępcza PWPW)WNWN30,-
f
20 złotych 25.03.1994 (YE - seria zastępcza PWPW)WNWN25,-
198
a
50 złotych 25.03.1994 (tylko seria AA)WN25,-220,-
50 złotych 25.03.1994 (AB - AZ; BA - BZ; CA - CJ)WN55,-85,-
aa
50 złotych 25.03.1994 (serie od DA i następne)WNWNWN
b
50 złotych 25.03.1994 (ZA - seria zastępcza TDLR)100,-150,-600,-
c
50 złotych 25.03.1994 (YA - seria zastępcza PWPW)900,-1 500,-c.a.
d
50 złotych 25.03.1994 (YB - seria zastępcza PWPW)WN80,-140,-
e
50 złotych 25.03.1994 (YC - seria zastępcza PWPW)WN55,-70,-
199
a
100 złotych 25.03.1994 (tylko seria AA)WN120,-300,-
100 złotych 25.03.1994 (AB - AZ; BA - BQ)WN120,-160,-
aa
100 złotych 25.03.1994 (serie od DA i następne)WNWNWN
b
100 złotych 25.03.1994 (ZA - seria zastępcza TDLR)220,-400,-950,-
c
100 złotych 25.03.1994 (YA - seria zastępcza PWPW)200,-400,-1 110,-
d
100 złotych 25.03.1994 (YB - seria zastępcza PWPW)WN120,-220,-
e
100 złotych 25.03.1994 (YC - seria zastępcza PWPW)WN110,-170,-
f
100 złotych 25.03.1994 (YD - seria zastępcza PWTW)WNWN130,-
g
100 złotych 25.03.1994 (YE - seria zastępcza PWPW)WNWN120,-
h
100 złotych 25.03.1994 (YF - seria zastępcza PWPW)WNWN110,-
i
100 złotych 25.03.1994 (YG - seria zastępcza PWPW)WNWN110,-
j
100 złotych 25.03.1994 (YH - seria zastępcza PWPW)WNWN110,-
k
100 złotych 25.03.1994 (YI - seria zastępcza PWPW)WNWN110,-
l
100 złotych 25.03.1994 (YJ - seria zastępcza PWPW)WNWN105,-
m
100 złotych 25.03.1994 (YK - seria zastępcza PWPW)WNWN105,-
n
100 złotych 25.03.1994 (YL - seria zastępcza PWPW)WNWN105,-
200
a
200 złotych 25.03.1994 (tylko seria AA)WN230,-450,-
200 złotych 25.03.1994 (AB - AR)WN230,-320,-
aa
200 złotych 25.03.1994 (serie od DA i następne)WNWNWN
b
200 złotych 25.03.1994 (ZA - seria zastępcza TDLR)300,-500,-2 000,-
c
200 złotych 25.03.1994 (YA - seria zastępcza PWPW)250,-550,-2 400,-
d
200 złotych 25.03.1994 (YB - seria zastępcza PWPW)WN250,-450,-
-
10 złotych 05.01.2012WNWNWN
-
20 złotych 05.01.2012WNWNWN
-
50 złotych 05.01.2012WNWNWN
-
100 złotych 05.01.2012WNWNWN
Informacje z publikacji "CENNIK do katalogu polskich pieniędzy papierowych od 1794" (wydanie X) zostały użyte, za pisemną zgodą autora Czesława Miłczaka.