Cennik banknotów polskich

Poniższa tabela przedstawia informacje z publikacji "CENNIK do katalogu polskich pieniędzy papierowych od 1794" Czesława Miłczaka

Nr kat. Nominał, data emisji VI (G) IV (F) II (EF)
A1
a1
5 złp 1794 (seria N.A1. poprawnie ...wszełkich...) 1 000,- 2 100,- 5 100,-
a2
5 złp 1794 (serie N.B1. do N.H1.) 700,- 1 600,- 4 500,-
b
5 złp 1794 (seria N.A1. z błędem ...wszlkich...) 850,- 1 800,- 5 000,-
c
5 złp 1794 (serie N.A.2., N.C.2.) 900,- 1 900,- 5 200,-
d
5 złp 1794 (seria N.B2. z błędem ...funduszuw...) 900,- 1 900,- 5 500,-
e
5 złp 1794 (seria N.D.2. z błędem ...Narodowey...) 1 100,- 2 200,- 5 700,-
f
5 złp 1794 (s.N.E.2., N.F.2. z błędem...wszlkich...) 900,- 1 900,- 5 100,-
A2
10 złp 1794 (serie A, B, C, D, E, F) 600,- 1 300,- 4 200,-
A3
25 złp 1794 (serie A, B, C, D) 550,- 1 000,- 3 100,-
A4
50 złp 1794 (serie A, B, C, D) 950,- 1 900,- 4 800,-
A5
100 złp 1794 (serie A, B, C) 1 400,- 2 700,- 7 500,-
A6
500 złp 1794 (seria A) 32 000,- 66 000,- c.a.
A7
1 000 złp 1794 (seria A) 40 000,- c.a. c.a.
A8
a
5 gr miedz. 1794 (bez oznaczenia serii) 300,- 550,- 950,-
b
5 gr miedz. 1794 (bez napisu faksymilowego) 900,- 1 700,- 3 800,-
A9
a
10 gr miedz. 1794 (bez oznaczenia serii) 400,- 750,- 1 600,-
b
10 gr miedz. 1794 z odwróc. napis. faksymilowym 2 200,- 4 000,- 6 700,-
A10
a
1 złp 1794 (serie 1||A. do 1||Z.) c.a. c.a. c.a.
b
1 złp 1794 (seria .1||G.) z błędem Ieden złoły c.a. c.a. c.a.
A11
a
4 złp 1794 [serie (1)||(A) do (1)||(Z)] 90,- 190,- 500,-
b
4 złp 1794 [seria (1)||(C) z odwróc. nawiasem] 180,- 300,- 750,-
c
4 złp 1794 (seria typu 1A z odwróc. zn. zabezp.) 1 000,- 1 900,- 3 800,-
d
4 złp 1794 (seria typu 1A z odwróc. napisem faks.) 1 000,- 1 900,- 3 800,-
e
4 złp 1794 [serie (2)||(A) do (2)||(H)] 180,- 300,- 650,-
f
4 złp 1794 (seria typu 2A z odwróc. napisem faks.) 1 200,- 2 100,- 4 600,-
g
4 złp 1794 [seria (2)||(C) z błędem ...birs] 250,- 450,- 950,-
h
4 złp 1794 (seria (2)||(G) z błędem Uchawła] 1 200,- 2 100,- 4 700,-
A12
a
1 talar 01.12.1810 (bez stempla na rewersie) 1 200,- 2 500,- 6 500,-
b
1 talar 01.12.1810 (ze stemplem na rewersie) 1 000,- 1 800,- 5 000,-
A13
a
2 talary 01.12.1810 (bez stempla na rewersie) 1 800,- 3 500,- 7 000,-
b
2 talary 01.12.1810 (ze stemplem na rewersie) 1 500,- 2 500,- 6 000,-
A14
a
5 talarów 01.12.1810 (bez stempla na rewersie) 2 500,- 7 500,- 15 000,-
b
5 talarów 01.12.1810 (ze stemplem na rewersie) 2 100,- 6 500,- 13 000,-
A15
5 zł 1824 (seria A) 9 000,- 22 000,- c.a.
A16
10 zł 1824 (seria B) c.a. c.a. c.a.
A17
50 zł 1824 (seria C) c.a. c.a. c.a.
A18
100 zł 1824 (seria D) c.a. c.a. c.a.
A19
a
5 zł 1830 (seria typu: SERYA 2) 4 600,- 9 000,- c.a.
b
5 zł 1830 (seria typu: SERYA 22) 4 600,- 9 000,- c.a.
c
5 zł 1830 (seria typu: SERYA 222) 4 600,- 9 000,- c.a.
A20
50 zł 1830 c.a. c.a. c.a.
A21
a
100 zł 1830 (seria typu: SERYA A.) 9 500,- c.a. c.a.
b
100 zł 1830 (seria typu: SERYA 22) c.a. c.a. c.a.
A22
a
1 zł 1831 (z podp. Głuszynski) papier gruby 1 100,- 3 000,- 6 000,-
aa
1 zł 1831 (z podp. Głuszynski) papier cienki 1 200,- 3 200,- 6 500,-
b
1 zł 1831 (z podp. Łubieński) papier gruby 1 200,- 3 100,- 6 200,-
bb
1 zł 1831 (z podp. Łubieński) papier cienki 1 300,- 3 400,- 7 000,-
A23
3 rbl sr.1841 (seria typu A) 9 500,- c.a. c.a.
A24
3 rbl sr.1842 (seria typu A) c.a. c.a. c.a.
A25
3 rbl sr.1843 (seria typu A) c.a. c.a. c.a.
A26
10 rbl sr.1843 (seria typu A) c.a. c.a. c.a.
A27
10 rbl sr.1844 (seria typu A) c.a. c.a. c.a.
A28
3 rbl sr. 1846 (nadruk giloszowej różowej siatki) c.a. c.a. c.a.
A29
a
1 rbl sr. 1847 (seria typu 2, num. sześciocyfrowa) 8 000,- c.a. c.a.
b
1 rbl sr. 1847 (seria typu 22, num. siedmiocyfrowa) 3 000,- 6 000,- c.a.
A30
a
10 rbl sr. 1847 (seria typu 2, num. sześciocyfrowa) c.a. c.a. c.a.
b
10 rbl sr. 1 847 (seria typu 22, num. sześciocyfrowa) c.a. c.a. c.a.
A31
a
25 rbl sr. 1848 (seria typu 2, num. pięciocyfrowa) c.a. c.a. c.a.
b
25 rbl sr. 1848 (seria typu 22, num. pięciocyfrowa) c.a. c.a. c.a.
A32
1 rbl sr.1 849 (seria typu 22) 4 400,- 7 800,- c.a.
A33
a
3 rbl sr.1850 (seria typu 2, num. sześciocyfrowa) c.a. c.a. c.a.
b
1 rbl sr.1850 (seria typu 22, num. sześciocyfrowa) c.a. c.a. c.a.
A34
3 rbl sr.1851 (seria typu 22) 4 500,- 9 600,- c.a.
A35
1 rbl sr.1851 (seria typu 22) c.a. c.a. c.a.
A36
3 rbl sr. 1852 (seria typu 22) 4 500,- 10 500,- c.a.
A37
1 rbl sr. 1852 (seria typu 22) c.a. c.a. c.a.
A38
3 rbl sr.1853 (seria typu 222) 4 800,- 10 500,- c.a.
A39
1 rbl sr.1853 (seria typu 22) c.a. c.a. c.a.
A40
3 rbl sr. 1854 (seria typu 222) 4 800,- 10 500,- c.a.
A41
1 rbl sr.1854 (seria typu 22) c.a. c.a. c.a.
A42
1 rbl sr.1855 (seria typu 222) 4 800,- 11 500,- 20 000,-
A43
1 rbl sr.1856 (seria typu 222) 4 800,- 11 500,- 20 000,-
A44
a
1 rbl sr.1857 (seria typu 2, num. sześciocyfrowa) 4 500,- 9 000,- c.a.
b
1 rbl sr.1857 (seria typu 22, num. siedmiocyfrowa) 4 000,- 7 500,- 18 000,-
A45
a
1 rbl sr.1858 (seria typu 22, num. sześciocyfrowa) 5 000,- c.a. c.a.
b
1 rbl sr.1858 (seria typu 222, num. sześciocyfrowa) 4 000,- 7 000,- 16 500,-
A46
1 rbl sr. 1858 (seria typu 22) c.a. c.a. c.a.
A47
a
1 rbl sr.1864 (seria typu 222, num. siedmiocyfrowa) 5 000,- c.a. c.a.
b
1 rbl sr.1864 (seria typu 222, num. ośmiocyfrowa) 4 800,- 11 500,- c.a.
A48
3 rbl sr.1865 (seria typu 22) c.a. c.a. c.a.
A49
25 rbl sr.1865 (seria typu 22) c.a. c.a. c.a.
A50
a
1 rbl sr.1866 (seria typu 222, num. siedmiacyfrowa) 5 000,- 9 500,- c.a.
b
1 rbl sr. 1866 (seria typu 222, num. ośmiocyfrowa) 4 500,- 8 500,- c.a.
A51
3 rbl sr.1866 (seria typu 22) c.a. c.a. c.a.
A52
10 rbl sr 1866 (seria typu 22) c.a. c.a. c.a.
A53
25 rbl sr. 1866 (seria typu 22) c.a. c.a. c.a.
Nr kat. Nominał, data emisji III (VF) II (EF) I (UNC)
1
a
1/2 marki 9.12.1916 “...jenerał” seria A 50,- 220,- 750,-
b
1/2 marki 9.12.1916 “...jenerał” seria B• 600,- 1 200,- 2 800,-
2
a
1 marka 9.12.1916 “...jenerał” seria A 100,- 350,- 1 100,-
b
1 marka 9.12.1916 “...jenerał” seria B• 700,- 1 400,- 3 100,-
3
a
2 marki 9.12.1916 “...jenerał” seria A 150,- 450,- 1 600,-
b
2 marki 9.12.1916 “...jenerał” seria B• 1 200,- 2 600,- 4 500,-
4
20 marek 9.12.1916 “...jenerał” 250,- 800,- 2 800,-
5
50 marek 9.12.1916 “...jenerał” 250,- 1 200,- 3 500,-
6
a
100 marek 9.12.1916 “...jenerał” (6 cyfr) 370,- 1 100,- 4 800,-
b
100 marek 9.12.1916 “...jenerał” (7 cyfr) 450,- 1 400,- 4 500,-
7
1/2 marki 9.12.1916 “...Generał” 20,- 60,- 150,-
8
1 marka 9.12.1916 “...Generał” 40,- 120,- 350,-
9
a
2 marki 9.12.1916 “...Generał” seria A• 260,- 1 000,- 3 000,-
b
2 marki 9.12.1916 “...Generał” seria B• 40,- 150,- 500,-
10
5 marek 9.12.1916 “...Generał” (...Biletów) 400,- 950,- 2 500,-
11
a
5 marek 9.12.1916 “...Gen.” - seria A• (...biletów) 120,- 450,- 1 300,-
b
5 marek 9.12.1916 “...Gen.” - seria B• (...biletów) 150,- 490,- 1 400,-
12
10 marek 9.12.1916 “...Generał” (...Biletów) 1 200,- 4 000,- 9 600,-
13
a*
10 marek 9.12.1916 “...Gen. ” (num. 2...... 3......, 40.....) 150,- 650,- 2 600,-
b*
10 marek 9.12.1916 “...Gen. ” (num. od 41..... do 8......) 100,- 350,- 1 600,-
14
20 marek 9.12.1916 “...Generał” 150,- 480,- 1 900,-
15
100 marek 9.12.1916 “...Generał” 200,- 650,- 3 000,-
16
1 000 marek 9.12.1916 “...Generał” 1 000,- 4 500,- 19 000,-
17
500 marek 15.01.1919 900,- 3 500,- 10 500,-
18
a
100 marek 15.02.1919 (seria typu Ser. A nr z Nr) 100,- 450,- 2 900,-
b
100 marek 15.02.1919 (seria typu Ser. AA nr z Nr) 100,- 450,- 2 900,-
c
100 marek 15.02.1919 (seria typu Ser. AA nr z No) 100,- 450,- 2 900,-
d
100 marek 15.02.1919 (seria XSer. BG nr z No) 300,- 1 350,- 3 800,-
e
100 marek 15.02.1919 (seria IIISer. A nr z No) 350,- 1 400,- 4 000,-
19
a
1 marka 17.05.1919 (serie PA-PO) 50,- 100,- 390,-
b
1 marka 17.05.1919 (seria typu I AA) 40,- 80,- 300,-
20
a
5 marek 17.05.1919 (ser H, J, L, R, T, Zwys. cyfr 3mm) 60,- 220,- 1 100,-
b
5 marek 17.05.1919 (wysokość cyfr 3, 75 mm) 50,- 170,- 950,-
c
5 marek 17.05.1919 (serie I A-I Z numeracja z Nr) 50,- 150,- 850,-
21
a
20 marek 17.05.1919 (serie A-K) wys. cyfr 3,75 mm 100,- 420,- 1 900,-
b
20 marek 17.05.1919 (seria K) numer z przecinkiem 400,- 1 300,- 4 200,-
c
20 marek 17.05.1919 (serie E, F, G, H) wys. cyfr 3 mm) 100,- 390,- 1 700,-
d
20 marek 17.05.1919 (serie IA do II) wys. cyfr 1,87 mm 100,- 390,- 1 700,-
22
a
1 000 marek 17.05.1919 (bez serii - 6 cyfr; znw nr 3) 350,- 800,- 3 100,-
b
1 000 marek 17.05.1919 (serie D do X - 6 cyfr; znw nr 3) 120,- 500,- 1 900,-
c
1 000 marek 17.05.1919 (A, B, C numer: 2razy; znw nr 3) 170,- 650,- 2 400,-
d
1 000 marek 17.05.1919 (seria I A; znw nr 3) 450,- 1 500,- 3 900,-
e
1 000 marek 17.05.1919 (ser typu Ser. AA - 6 cyfr; znw 3) 150,- 600,- 2 200,-
f
1 000 marek 17.05.1919 (ser: typu Ser. AA - 7cyfr; znw 3) 150,- 500,- 1 800,-
g
1 000 marek 17.05.1919 (jw. 6 cyfr z*; znw nr 4) 150,- 500,- 1 600,-
h
1 000 marek 17.05.1919 (sen typu Ser. AAA; numer z *) 150,- 500,- 2 000,-
i
1 000 marek 17.05.1919 (seria typu III Ser. A.) 150,- 500,- 1 900,-
23
a
1 marka 23.08.1919 (seria typu I Serja A) 5,- 10,- 110,-
b
1 marka 23.08.1919 (seria typu I Serja AA) 3,- 10,- 60,-
bb
1 marka 23.08.1919 I Serja EC- oznaczenie błędne 100,- 250,- 600,-
c
1 marka 23.08.1919 (jw., wys. cyfr 4,13 mm) 2,- 5,- 50,-
24
a
5 marek 23.08.1919 (seria typu II Serja A) 4,- 10,- 100,-
b
5 marek 23.08.1919 (ser: typu II Serja AA - No 4..,...)* 2,- 5,- 35,-
c
5 marek 23.08.1919 (jw., lecz num. typ 4 - No 4..,...) 2,- 7,- 45,-
25
a
10 marek 23.08.1919 (seria typu II Seria A) 5,- 25,- 150,-
b
10 marek 23.08.1919 (ser: typu II Serja AA - .No 4..,...) 3,- 10,- 50,-
c
10 marek 23.08.1919 (jw., lecz num. typ 4 - No 4..,...) 2,- 5,- 40,-
26
a
20 marek 23.08.1919 (seria typu II Serja A) 15,- 40,- 200,-
b
20 marek 23.08.1919 (ser. typu II SerjaAA - No 4..,...) 3,- 7,- 80,-
c
20 marek 23.08.1919 (jw., lecz num. typ 4 - No 4..,...) 3,- 7,- 60,-
27
a
100 marek 23.08.1919 (seria typu I SERJA A) 35,- 100,- 600,-
b
100 marek 23.08.1919 (seria typu 1 A SERJA A) 10,- 50,- 190,-
c
100 marek 23.08.1919 (jw., numeracja z Nr) 4,- 10,- 65,-
28
a
500 marek 23.08.1919 (seria typu I Serja AA) 6,- 30,- 140,-
b
500 marek 23.08.1919 (ser: typu II Serja A - No 4..,...) 10,- 50,- 200,-
c
500 marek 23.08.1919 (ser: typu II Serja AA - N2 4..,...) 10,- 55,- 240,-
d
500 marek 23.08.1919 (jw., lecz num. typ 4 - No 4..,...) 15,- 65,- 300,-
29
a
1 000 marek 23.08.1919 (seria typu I SERJA A) 10,- 40,- 200,-
b
1 000 marek 23.08.1919 (seria typu I SERJA AA) 10,- 35,- 160,-
bb
1 000 marek 23.08.1919 I SERJA FE - oznaczenie błędne 200,- 650,- 1 500,-
c
1 000 marek 23.08.1919 (seria typu II Serja A) 10,- 40,- 200,-
d
1 000 marek 23.08.1919 (seria typu II Serja AA) 10,- 35,- 160,-
e
1 000 marek 23.08.1919 (seria typu III SERJA A) 10,- 40,- 200,-
f
1 000 marek 23.08.1919 (seria typu III SERJA AA) 10,- 40,- 200,-
30
1/2 marki 07.02.1920 4,- 7,- 60,-
31
a
5 000 marek 07.02.1920 (seria typu II Serja A) 15,- 90,- 380,-
b
5 000 marek 07.02.1920 (seria typu II Serja AA) 15,- 90,- 380,-
c
5 000 marek 07.02.1920 (seria typu III Serja A) 25,- 140,- 500,-
d
5 000 marek 07.02.1920 (seria typu III Serja AA) 15,- 80,- 380,-
32
10 000 marek 11.03.1922 (serie A-L) 30,- 120,- 550,-
33
50 000 marek 10.10.1922 (Sarze A-Z) 35,- 130,- 590,-
34
a
250 000 marek 25.04.1923 (serie A-W, Z - Num. szeroka) 70,- 350,- 2 000,-
b
250 000 marek 25.04.1923 (serie X, Y - Numeracja wąska) 190,- 600,- 2 700,-
c
250 000 marek 25.04.1923 (seria typu AA - Num. szeroka) 70,- 250,- 1 650,-
d
250 000 marek 25.04.1923 (seria typu AA - Num. wąska) 110,- 350,- 2 200,-
35
100 000 marek 30.08.1923 (serie A, B, C, D, E, F, G) 50,- 200,- 750,-
36
a
500 000 marek 30.08.1923 (ser typu Serja A - 6 cyfr z No) 200,- 450,- 1 700,-
b
500 000 marek 30.08.1923 (ser: typu Serja A - nr z *) 200,- 450,- 1 500,-
c
500 000 marek 30.08.1923 (serie D, E - nr z No i *) 230,- 550,- 1 600,-
d
500 000 marek 30.08.1923 (ser. typu Serja AA - 6 cyfr z No) 300,- 350,- 1 300,-
e
500 000 marek 30.08.1923 (ser: AU, AW - nr z No i *) 300,- 700,- 2 200,-
f
500 000 marek 30.08.1923 (seria typu AA - nr z *) 150,- 350,- 1 400,-
g
500 000 marek 30.08.1923 (seria X - 7 cyfr z No) 150,- 350,- 1 600,-
h
500 000 marek 30.08.1923 (serie A-F, U - 7 cyfr) 120,- 300,- 1 200,-
i
500 000 marek 30.08.1923 (ser: G, H, I, T, W - 7 cyfr) 120,- 300,- 1 200,-
j
500 000 marek 30.08.1923 (seria Z- 7 cyfr) 600,- 1 500,- 3 700,-
k
500 000 marek 30.08.1923 (ser: typu Serja AA - 7 cyfr z No) 120,- 300,- 1 250,-
l
500 000 marek 30.08.1923 (seria AA - 7 cyfr z No) 200,- 500,- 2 500,-
m
500 000 marek 30.08.1923 (serie A0, AP, AY - 7 cyfr) 120,- 300,- 1 500,-
37
a
1 milion marek 30.08.1923 (serie G - Y - numeracja 6 cyfr) 140,- 350,- 1 600,-
b
1 milion marek 30.08.1923 (serie A - G - numeracja 7 cyfr) 100,- 300,- 1 300,-
38
5 mln marek 20.11.1923 (serie A, B, C, D, E, F) 300,- 800,- 2 500,-
39
a
10 mln marek 20.11.1923 (serie A-Z) 450,- 1 400,- 3 600,-
b
10 mln marek 20.11.1923 (ser AA-BZ; CB-CE, CG, CI) 400,- 1 100,- 3 300,-
40
a
50 mln marek 20.11.1923 (przekaz) c.a. c.a. c.a.
b
50 mln marek 20.11.1923 (przekaz WZOR z No 0000000) 1 200,- 2 800,- 5 200,-
bb
50 mln marek 20.11.1923 (przekaz WZÓR z nr bieżącą) 1 100,- 2 700,- 4 800,-
41
a
100 mm marek 20.11.1923 przekaz) c.a. c.a. c.a.
b
100 mln marek 20.11.1923 przekaz WZÓR z Nr 0000000) 1 500,- 3 000,- 6 400,-
bb
100 mm marek 20.11.1923 (przekaz WZÓR z nr bieżącą) 1 300,- 2 800,- 5 600,-
42
a
1 grosz 28.04.1924 (L -lewa lub P-prawa, nr z *) 30,- 80,- 350,-
b
1 grosz 28.04.1924 (L lub P, wys. lit.4,13 mm, nr z *) 40,- 100,- 350,-
c
1 grosz 28.04.1924 (L lub P, serie H, W) 70,- 180,- 470,-
d
1 grosz 28.04.1924 (L lub P, serie AN, AX) 30,- 80,- 310,-
e
1 grosz 28.04.1924 (L lub P, serie A0, AP, AY) 30,- 75,- 300,-
f
1 grosz 28.04.1924 (L lub P, seria CN) 70,- 190,- 540,-
43
a
5 groszy 28.04.1924 (lewa część) 40,- 150,- 400,-
b
5 groszy 28.04.1924 (prawa część) 40,- 150,- 400,-
44
10 groszy 28.04.1924 25,- 60,- 300,-
45
20 greszy 28.04.1924 25,- 70,- 370,-
46
50 groszy 28.04. 1924 35,- 100,- 450,-
47
a
1 złoty 28.02.1919 (seria typu S. 2 A) 300,- 800,- 2 100,-
b
1 złoty 28.02.1919 (seria typu S. 22 A) 150,- 400,- 900,-
c
1 złoty 28.02.1919 (seria typu S. 1O0 A) 1 200,- 2 300,- 6 000,-
48
a
2 złote 28.02.1919 (seria typu S. 2. A.) 1 100,- 2 700,- 5 200,-
b
2 złote 28.02.1919 (seria typu S. 22. A.) 500,- 1 300,- 3 400,-
c
2 złote 28.02.1919 (seria typu S. 100. A.) 2 200,- 4 200,- c.a.
49
a
5 złotych 28.02.1919 (seria typu S. 2. A.) 2 200,- 3 700,- 6 000,-
b
5 złotych 28.02.1919 (seria typu S. 22. A.) 1 200,- 2 300,- 4 900,-
c
5 złotych 28.02.1919 (seria S. 100. A.) 5 000,- c.a. c.a.
50
A
10 złotych 28.02.1919 (ser typu S. 2. A. - 9 linii) 3 000,- 7 000,- 18 000,-
b
10 złotych 28.02.1919 (set: typu S. 2. A. - 10 linii) 15 000,- c.a. c.a.
c
10 złotych 28.02.1919 (sen typu S. 22. A. - 10 linii) 13 000,- c.a. c.a.
51
a
20 złotych 28.02.1919 (seria typu A. 2) 7 500,- c.a. c.a.
b
20 złotych 28.02.1919 (seria typu A. 22) 6 800,- c.a. c.a.
52
a
50 złotych 28.02.1919 (seria typu A. 2) 11 000,- c.a. c.a.
b
50 złotych 28.02.1919 (seria typu A. 22) 10 000,- c.a. c.a.
53
100 złotych 28.02.1919 (serie A, B, C) 70,- 350,- 1 500,-
54
a
500 złotych 28.02.1919 (wysokość cyfr 3,38 mm) 25,- 80,- 450,-
b
500 złotych 28.02.1919 (wysokość cyfr 3, 75 mm) 30,- 110,- 550,-
55
a
1 000 złotych 28.02.1919 (nieobiegowy) 1 200,- 1 900,- 3 900,-
b
1 000 złotych 28.02.1919 (nieobiegowy - WZÓR) 900,- 1 800,- 3 300,-
56
5 000 złotych 28.02.1919 (nieobiegowy - WZÓR) 1 100,- 2 000,- 4 100,-
57
5 złotych 15.07.1924 (serie II EM. A - II EM. D) 2 200,- 5 000,- 15 000,-
58
a
5 złotych 15.07.1924 (serie II EM. A - II EM. H) 3 200,- 7 800,- 19 000,-
b
10 złotych 15.07.1924 (seria III EM. A) 9 000,- c.a. c.a.
59
20 złotych 15.07.1924 (serie II EM. A - II EM. C) 4 600,- 10 000,- 21 000,-
60
2 złote 01.05.1925 (serie A-F) 550,- 1 400,- 3 200,-
61
5 złotych 01.05.1925 (serie A-G) 850,- 1 900,- 6 700,-
62
a
50 złotych 28.08.1925 (serie Ser. A. - Ser. Z.) 400,- 1 700,- 4 500,-
b
50 złotych 28.08.1925 (serie Ser. AA. - Ser. AZ.) 350,- 1 400,- 4 000,-
63
a
20 złotych 01.03.1926 (serie Ser. A. - Ser. Z.) 2 500,- 6 300,- 15 000,-
b
20 złotych 01.03.1926 (serie Ser. AA. - Ser. AZ.) 1 800,- 5 500,- 13 000,-
c
20 złotych 01.03.1926 (serie Ser. B.A. - Ser. B. C.) 2 500,- 6 300,- 15 000,-
64
a
10 złotych 20.07.1926 (ser typu Ser. A. znw 992-1025) 650,- 4 400,- 11 000,-
b
10 złotych 20.07.1926 (seria typu Ser. AA. znw jw.) 400,- 2 100,- 8 000,-
c
10 złotych 20.07.1926 (seria typu Ser. A.A. znw jw.) 550,- 4 000,- 10 000,-
d
10 złotych 20.07.1926 (seria typu Ser. AA. znw 10 ZŁ) 350,- 1 800,- 5 000,-
65
5 złotych 25.10.1926 (serie Ser. A. - Ser. H.) 450,- 900,- 3 100,-
66
a
10 złotych 02.01.1928 (ser. K*, W*, - nieobiegowy) 4 000,- 8 000,- 15 000,-
b
10 złotych 02.01.1928 (seria A*, W*, - WZÓR) 2 500,- 5 700,- 12 500,-
67
a
20 złotych 02.01.1928 (nieobiegowy - WZÓR) 3 500,- 7 200,- 15 000,-
68
10 złotych 20.07.1929 (serie Ser. DA. - Ser. GZ.) 5,- 20,- 100,-
69
20 złotych 01.09.1929 (seria typu Ser. AA.) 2 500,- 6 500,- 16 000,-
70
a
50 złotych 01.09.1929 (seria typu Ser. A.A.) 50,- 300,- 1 100,-
b
50 złotych 01.09.1929 (seria typu Ser. AA.) 5,- 25,- 150,-
71
a
5 złotych 02.01.1930 (Ser. A. - Ser. Z.) 55,- 350,- 1 200,-
b
5 złotych 02.01.1930 (Ser. AA. - Ser. CZ.) 5,- 20,- 100,-
c
5 złotych 02.01.1930 (Ser. BC., BG., BH.; Ser. DA.-EZ.) 5,- 20,- 80,-
72
a
20 złotych 20.06.1931 (wys. liter w serii 2,26 mm) 50,- 250,- 750,-
b
20 złotych 20.06.1931 (wys. liter w serii 2,63 mm) 30,- 120,- 600,-
c
20 złotych 20.06.1931 (wys. liter w serii 3 mm) 35,- 70,- 300,-
73
a
100 złotych 02.06.1932 (seria typu Ser. AA.) 5,- 40,- 220,-
b
100 złotych 02.06.1932 (jw., znw +x+) 25,- 95,- 290,-
b
100 złotych 02.06.1932 (znw dwie kreski na marginesie) 25,- 95,- 290,-
74
a
100 złotych 09.11.1934 (seria typu Ser. AA.) 5,- 15,- 100,-
b
100 złotych 09.11.1934 (jw., znw +x+) 15,- 50,- 190,-
b
100 złotych 09.11.1934 (znw dwie kreski na marginesie) 20,- 85,- 250,-
c
100 złotych 09.11.1934 (seria typu Ser. A.A.) 5,- 15,- 100,-
75
a
2 złote 26.02.1936 (seria typu AA) 10,- 30,- 70,-
b
2 złote 26.02.1936 (bez serii i numeracji) 50,- 110,- 280,-
c
2 złote 26.02.1936 (bez poddruku, serii i numer.) 10,- 40,- 120,-
76
20 złotych 11.11.1936 (seria typu AA) 5,- 30,- 90,-
77
a
50 złotych 11.11.1936 (nieobiegowy) 5 000,- 10 000,- 20 000,-
b
50 złotych 11.11.1936 (awers bez głównego rysunku) 90,- 180,- 450,-
c
50 złotych 11.11.1936 (tylko rewers, awers czysty) 100,- 400,- 700,-
78
a
1 złoty 01.10.1938 (serie A-Z) 220,- 450,- 1 400,-
b
1 złoty 01.10.1938 (serie I A-I L) 110,- 280,- 700,-
c
1 złoty 01.10.1938 (tylko rewers) 20,- 50,- 100,-
79
a
1 złoty 15.08.1939 (seria A - nieobiegowy) - 1 650,- 2 600,-
b
1 złoty 15.08.1939 (Seria A - WZÓR) - 1 700,- 2 300,-
80
a
2 złote 15.08.1939 (seria A, B - nieobiegowy) - 1 650,- 2 700,-
b
2 złote 15.08.1939 (Seria A - WZÓR) - 1 700,- 2 300,-
81
a
5 złotych 15.08.1939 (seria A, B - nieobiegowy) - 1 700,- 3 200,-
b
5 złotych 15.08.1939 (seria A - WZÓR) - 1 650,- 2 750,-
82
a
10 złotych 15.08.1939 (seria E, J - nieobiegowy) - 1 900,- 3 800,-
b
10 złotych 15.08.1939 (Seria A - WZÓR) - 1 800,- 3 300,-
83
a
20 złotych 15.08.1939 (seria L - nieobiegowy) - 2 100,- 4 200,-
b
20 złotych 15.08.1939 (seria A - WZÓR) - 2 000,- 3 600,-
84
a
50 złotych 15 .08. 1939 (seria D, N - nieobiegowy) - 2 200,- 4 400,-
b
50 złotych 15.08.1939 (Seria A - WZÓR) - 2 100,- 3 800,-
85
a
100 złotych 15.08.1939 (seria E, K - nieobiegowy) - 2 300,- 4 600,-
b
100 złotych 15.08.1939 (Seria A - WZÓR) - 2 300,- 4 300,-
86
a
500 złotych 15.08.1939 (seria C - nieobiegouąy) - 2 450,- 4 900,-
b
500 złotych 15.08.1939 (seria A - WZÓR) - 2 300,- 4 500,-
87
a
20 złotych 20.08.1939 (seria C - nieobiegowy) - 2 800,- 5 500,-
b
20 złotych 20.08.1939 (nadruk WZÓR) - 2 500,- 5 000,-
c
20 złotych 20.08.1939 (nadruk SPECIMEN) - 3 800,- 7 000,-
88
a
50 złotych 20.08.1939 (seria G, H - nieobiegowy) - 2 800,- 6 800,-
b
50 złotych 20.08.1939 (nadruk WZÓR) - 2 600,- 5 600,-
c
50 złotych 20.08.1939 (nadruk SPECIMEN) - 3 900,- 8 000,-
89
a
100 złotych 02.06.1932 (seria typu AA. - nadruk) 220,- 700,- 3 000,-
b
100 złotych 02.06.1932 (jw., znw +x+ - nadruk) 300,- 800,- 3 800,-
90
a
100 złotych 09.11.1934 (seria typu A.A. - nadruk) 170,- 500,- 2 800,-
b
100 złotych 09.11.1934 znw +x+ - nadruk) 250,- 650,- 3 400,-
c
100 złotych 09.11.1934 (seria typu A.A. - nadruk) 150,- 500,- 2 800,-
91
1 złoty 01.03.1940 (serie A, B, C, D) 25,- 70,- 290,-
92
2 złote 01.03.1940 (serie A, B, C, D) 35,- 100,- 370,-
93
5 złotych 01.03.1940 (serie Ser. A, Ser. B, Ser. C) 90,- 240,- 900,-
94
a
10 złotych 01.03.1940 (serie Ser. A - Ser. K) 5,- 10,- 40,-
b
10 złotych 01.03.1940 (serie Ser. L., Ser. M., Ser. N.) 5,- 10,- 45,-
95
a
20 złotych 01.03.1940 (serie A-H, K, L) 5,- 10,- 50,-
b
20 złotych 01.03.1940 (seria N, 0) 5,- 20,- 70,-
96
50 złotych 01.03.1940 (serie A, B, C, D) 70,- 300,- 1 200-
97
a
100 złotych 01.03.1940 (serie Ser. A) 10,- 30,- 200,-
a
100 złotych 01.03.1940 (serie Ser. B - oryginał) 10,- 50,- 300,-
a
100 złotych 01.03.1940 (serie Ser. C- Ser. E) 10,- 30,- 140,-
b
100 złotych 01.03.1940 (seria Ser. B - falsyfikat ZWZ) 25,- 100,- 300,-
98
a
500 złotych 01.03.1940 (serie A, B) 25,- 90,- 320,-
b
500 złotych 01.03.1940 (fals. londyński ze stmpl. banku) 600,- 1 300,- 2 900,-
c
500 złotych 01.03.1940 (falsyfikat londyński z obiegu) 800,- 2 400,- 4 800,-
99
a
1 złoty 01.08.1941 (serie AA-AF) 5,- 10,- 40,-
b
1 złoty 01.08.1941 (serie BB-BF) 5,- 10,- 30,-
100
2 złote 01.08.1941 (serie AA-AH) 5,- 10,- 45,-
101
a
5 złotych 01.08.1941 (Ser. AA, Ser. AB, Ser. AC) 5,- 10,- 55,-
b
5 złotych 01.08.1941 (Ser. AD, Ser. AE, Ser. AF) 5,- 10,- 55,-
102
50 złotych 01.08.1941 (serieA, B, C, D, E) 5,- 10,- 45,-
103
a
100 złotych 01.08.1941 (serie Ser. A - wys. lit. 3 mm) 5,- 10,- 55,-
b
100 złotych 01.08.1941 (serie Ser. D - wys. lit. 2,63 mm) 5,- 10,- 55,-
A
1 000 złotych 01.08.1941 (rekonstrukcja MCSM 001-999) - - 310,-
104
a
50 groszy 1944 (bez serii i numeracji) 10,- 40,- 110,-
b
50 groszy 1944 (reprint) - - 5,-
105
a
1 złoty 1944 (seria typu AA “...owym”) 20,- 50,- 140,-
b
1 złoty 1944 (reprint OK 764560) - - 5,-
106
a
2 złote 1944 (seria typu AA “...owym”) 25,- 80,- 250,-
b
2 złote 1944 (seria typu Aa “...owym”) 30,- 100,- 310,-
c
2 złote 1944 (serie dA, dD “...owym”) 90,- 270,- 1 200,-
107
5 złotych 1944 (seria typu AA “...owym”) 45,- 150,- 400,-
108
10 złotych 1944 (seria typu AA “...owym”) 95,- 250,- 800,-
109
20 złotych 1944 (seria typu AA “...owym”) 65,- 200,- 800,-
110
50 złotych 1944 (seria typu AA “...owym”) 110,- 350,- 1 300,-
111
100 złotych 1944 (seria typu AA “...owym”) 150,- 500,- 1 500,-
112
500 złotych 1944 (seria typu AA “...owym”) 550,- 1 900,- 4 600,-
113
a
2 złote 1944 (seria typu AA “...owe”) 150,- 450,- 1 700,-
b
2 złote 1944 (seria typu Aa “...owe”) 150,- 450,- 1 700,-
c
2 złote 1944 (serie aE, aM, dA, dB, dD) 200,- 550,- 2 000,-
d
2 złote 1944 (reprint Ac 111111) - - 5,-
114
a
5 złotych 1944 (seria typu AA “...owe”) 35,- 140,- 400,-
b
5 złotych 1944 (seria “...owe”) 45,- 160,- 600,-
c
5 złotych 1944 (reprint aE 518823) - - 5,-
115
a
10 złotych 1944 (seria typu Aa “...owe”) 40,- 190,- 750,-
b
10 złotych 1944 (serie Dd, Kb “...owe”) 50,- 240,- 1 250,-
c
10 złotych 1944 (reprint Dd 823518) - - 3,-
116
a
20 złotych 1944 (seria typu AA “...owe”) 45,- 160,- 460,-
b
20 złotych 1944 (serie BA-BK “...owe”) 65,- 200,- 900,-
c
20 złotych 1944 (seria typu Aa “...owe”) 55,- 170,- 500,-
117
a
20 złotych 1944 (seria typu aA “...owe”) 60,- 190,- 1 150,-
b
20 złotych 1944 (reprint Ak 671154) - - 3,-
c
50 złotych 1944 (seria typu AA “...owe”) 70,- 200,- 1 000,-
118
a
100 złotych 1944 (seria typu AA “...owe”) 90,- 270,- 1 200,-
b
100 złotych 1944 (serie Ak-Az “...owe”) 90,- 270,- 1 200,-
c
100 złotych 1944 (serie Dr, Rd “...owe”) 130,- 500,- 1 400,-
d
100 złotych 1944 (serie aA, bA “...owe”) 180,- 650,- 1 700,-
e
100 złotych 1944 (reprint Ax 778093) - - 30,-
119
a
500 złotych 1944 (seria typu AA “...owe”) 250,- 800,- 2 400,-
b
500 złotych 1944 (seria typu Aa “...owe”) 290,- 900,- 2 600,-
c
500 złotych 1944 (reprint BH 780347) - - 30,-
120
a
1 000 złotych 1945 (serie A) 700,- 1 650,- 4 500,-
aa
1 000 złotych 1945 (seria B) 500,- 1 400,- 3 400,-
b
1 000 złotych 1945 (seria Dh) 800,- 2 500,- 5 900,-
121
a
500 złotych 15.01.1946 (serieA -M) 120,- 450,- 1 350,-
b
500 złotych 15.01.1946 (serie Dx, Dy, Dz) 230,- 750,- 2 300,-
122
a
1 000 złotych 15.01.1946 (serie B, D, G, H, K, L, M, P) 70,- 200,- 1 300,-
b
1 000 złotych 15.01.1946 (serie C, E, F) 60,- 200,- 1 300,-
c
1 000 złotych 15.01.1946 (seria N) 70,- 200,- 1 300,-
d
1 000 złotych 15.01.1946 (serie R, T, W) 70,- 200,- 1 300,-
e
1 000 złotych 15.01.1946 (seria S) 60,- 200,- 1 300,-
f
1 000 złotych 15.01.1946 (seria U) 60,- 200,- 1 300,-
g
1 000 złotych 15.01.1946 (seria A. - z kropką) 150,- 300,- 1 400,-
h
1 000 złotych 15.01.1946 (seria AA) 150,- 300,- 1 400,-
i
1 000 złotych 15.01.1946 (seria Bw. - z kropką) 200,- 400,- 1 600,-
j
1 000 złotych 15.01.1946 (seria Wb. - z kropką) 200,- 400,- 1 700,-
k
1 000 złotych 15.01.1946 (seria Wb - bez kropki)* 800,- 1 800,- c.a.
123
1 złoty 15.05.1946 3,- 15,- 50,-
124
a
2 złote 15.05.1946 w kolorze zielonym 5,- 25,- 65,-
b
2 złote 15.05.1946 w kolorze niebieskim 150,- 800,- 1 600,-
125
5 złotych 15.05.1946 6,- 25,- 100,-
126
10 złotych 15.05.1946 8,- 25 ,- 140,-
127
a
20 złotych 15.05.1946 (serie A, B - wys. litery 3 mm) 50,- 150,- 650,-
aa
20 złotych 15.05.1946 W kolorze niebieskim (sen A) 200,- 800,- 1 700,-
b
20 złotych 15.05.1946 (ser C, D, E, F, G - wys.4,13 mm) 40,- 100,- 500,-
128
a
50 złotych 15.05.1946 (serie A-G - wys. litery 3 mm) 60,- 200,- 700,-
b
50 złotych 15.05.1946 (ser C, H-N, P-T - wys.4,13 mm) 45,- 150,- 700,-
129
a
100 złotych 15.05.1946 (serie A-M - wys. litery 3 mm) 80,- 280,- 780,-
b
100 złotych 15.05.1946 (serie N, P, R, S - wys. 4,13 mm) 90,- 290,- 850,-
c
100 złotych 15.05.1946 (seria Mz) 1 400,- 2 600,- 4 800,-
130
20 złotych 15.07.1947 (serie ser. A - ser. E) 50,- 170,- 650,-
131
a
100 złotych 15.07.1947 (serie Ser. A - Ser. E) 50,- 190,- 800,-
b
100 złotych 15.07.1947 (serie Ser. F -Ser. H) 50,- 190,- 800,-
132
a
500 złotych 15.07.1947 (SERIA A - SERIA Z) 120,- 400,- 1 500,-
b
500 złotych 15.07.1947 (SERIA A2 - SERIA Z2) 160,- 500,- 2 100,-
c
500 złotych 15.07.1947 (SERIA A3 - SERIA Z3) 200,- 600,- 2 300,-
d
500 złotych 15.07.1947 (SERIA A4 - SERIA S4) 170,- 450,- 1 900,-
133
a
1 000 złotych 15.07.1947 (serie Ser. A - Ser. E, Ser. Ł) 80,- 240,- 900,-
b
1 000 złotych 15.07.1947 (serie Ser. F - Ser. K) 70,- 220,- 800,-
134
a
2 złote 01.07.1948 (seria A - znw. 18) 20,- 60,- 180,-
aa
2 złote 01.07.1948 (serie B-Z - znw. 18) 15,- 40,- 150,-
b
2 złote 01.07.1948 (AA-AZ; BA-BP; CA-CT - znw. 18) 8,- 25,- 140,-
bb
2 złote 01.07.1948 (seria CF - znw. 18) 2,- 5,- 30,-
c
2 złote 01.07.1948 (serie BT-BZ - znw. 19) 30,- 60,- 450,-
cc
2 złote 01.07.1948 (serie BR, BS - znw. 19) 4,- 10,- 40,-
135
a
5 złotych 01.07.1948 (serie A-I) 100,- 280,- 920,-
b
5 złotych 01.07.1948 (serie AA-AW) 60,- 180,- 850,-
c
5 złotych 01.07.1948 (sen BA-BR) 90,- 260,- 920,-
136
a
10 złotych 01.07.1948 (serie A-T) 35,- 130,- 400,-
b
10 złotych 01.07.1948 (Serie AA-AZ; BA-BR) 15,- 70,- 290,-
bb
10 złotych 01.07.1948 (seria AW) - 10,- 95,-
137
a
20 złotych 01.07.1948 (serie A-E) 550,- 1 200,- 2 900,-
b
20 złotych 01.07.1948 (serie AA-AZ; BA, BB) 200,- 450,- 1 800,-
c
20 złotych 01.07.1948 (ser: BC-BZ; CA-CE; CF-CH) 50,- 150,- 380,-
d
20 złotych 01.07.1948 (serie CI-CZ; DA-DG) 30,- 100,- 300,-
e
20 złotych 01.07.1948 (ser: DH-DZ; EA-EZ; FA-FE) 15,- 50,- 200,-
f
20 złotych 01.07.1948 (FF-FZ; GA-GZ; HA-HZ; KA-KZ) 10,- 30,- 120,-
fa1
20 złotych 01.07.1948 (seria HM 9702..., papier plastiko. *) - 800,- 2 000,-
fa2
20 złotych 01.07.1948 (seria HM 9802..., p. plastikowany) - 400,- 1 000,-
fb
20 złotych 01.07.1948 (seria KE) - 10,- 70,-
g
20 złotych 01.07.1948 (seria KE - wzór kolekcjonerski) - - 80,-
138
a
50 złotych 01.07.1948 (serie A-Z - 6 cyfr) 350,- 900,- 3 100,-
b
50 złotych 01.07.1948 (serie A2-Z2 - 6 cyfr) 400,- 1 000,- 3 700,-
c
50 złotych 01.07.1948 (serie A3-Z3 - 6 cyfr) 400,- 1 100,- 3 900,-
d
50 złotych 01.07.1948 (seria A - 7 cyfr) 400,- 1 000,- 2 500,-
e
50 złotych 01.07.1948 (serie AA-AZ; BA-BD) 60,- 180,- 500,-
f
50 złotych 01.07.1948 (serie BE-BL) 70,- 190,- 550,-
g
50 złotych 01.07.1948 (ser: BM-BZ; CA-CZ; DA-DE) 20,- 60,- 300,-
h
50 złotych 01.07.1948 (serie DF-DZ; EA-EP) 10,- 40,- 220,-
hh
50 złotych 01.07.1948 (seria EL) - 25,- 140,-
i
50 złotych 01.07.1948 (seria EL - wzór kolekcjonerski) - - -120,-
139
a
100 złotych 01.07.1948 (serie A-U - 6 cyfr) 300,- 850,- 2 200,-
b
100 złotych 01.07.1948 (AA-AZ; BA-BZ; CA-CZ; DA-DY) 50,- 170,- 500,-
c
100 złotych 01.07.1948 (serie DZ; EA-EL) 50,- 170,- 490,-
d
100 złotych 01.07.1948 (ser: EM-EZ; FA-FT; HA, HB, HC) 40,- 90,- 300,-
e
100 złotych 01.07.1948 (“100”- bez ramki - patrz katalog) 100,- 250,- 700,-
f
100 złotych 01.07.1948 (HD-HZ; IA-IZ; KA-KZ) 20,- 60,- 200,-
ff
100 złotych 01.07.1948 (seria KR) - 10,- 90,-
g
100 złotych 01.07.1948 (seria KR - wzór kolekcjonerski) - - -90,-
140
a
500 złotych 01.07.1948 (Serie A-D - 6 cyfr) 2 000,- 5 100,- 6.6.
b
500 złotych 01.07.1948 (serie AA, AB, AE-AW) 150,- 600,- 2 400,-
bb
500 złotych 01.07.1948 (SerzeAc, AD) 100,- 500,- 1 300,-
c
500 złotych 01.07.1948 (Serie AY, Az; BA-Bs) 100,- 370,- 1 850,-
d
500 złotych 01.07.1948 (Serie B7-BZ; CA-CE) 60,- 160,- 1 650,-
dd
500 złotych 01.07.1948 (seria CC) - 20,- 160,-
e
500 złotych 01.07.1948 (seria CC- wzór kolekcjonerski) - - -160,-
141
Aa
1 000 złotych 24.05.1962 (czen napis TYSIĄC ZŁOTYCH) - 6 500,- 14 000,-
Ab
1 000 złotych 24.05.1962 (seria A 0000000) - 5 000,- 10 000,-
a
1 000 złotych 29.10.1965 (Serie A-R) 50,- 200,- 750,-
aa
1 000 złotych 29.10.1965 (seria S) - 50,- 160,-
b
1 000 złotych 29.10.1965 (seria S - wzór kolekcjonerski) - - 120,-
142
a
500 złotych 16.12.1974 (seria A) 5,- 10,- 220,-
500 złotych 16.12.1974 (serie B-Z) 5,- 10,- 140,-
b
500 złotych 16.12.1974 (seria AA) 5,- 20,- 220,-
500 złotych 16.12.1974 (serie AB-AD) 5,- 20,- 160,-
143
a
100 złotych 15.01.1975 (seria A) 3,- 10,- 200,-
100 złotych 15.01.1975 (serie B-Z) 3,- 10,- 100,-
b
100 złotych 15.01.1975 (seria AA) 5,- 15,- 200,-
100 złotych 15.01.1975 (serie AB, AC) 5,- 15,- 120,-
144
a
50 złotych 09.05.1975 (seria A) 2,- 10,- 100,-
50 złotych 09.05.1975 (serie B-Z) 2,- 10,- 50,-
b
50 złotych 09.15.1975 (seria AA) 2,- 6,- 70,-
50 złotych 09.15.1975 (serie AB-AZ;BA-BU) 2,- 6,- 30,-
145
a
1 000 złotych 02.07.1975 (seria A) 5,- 20,- 220,-
1 000 złotych 02.07.1975 (serie B-Z) 5,- 20,- 120,-
b
1 000 złotych 02.07.1975 (seria AA) 3,- 15,- 150,-
1 000 złotych 02.07.1975 (serie AB-AZ; BA-BL) 3,- 15,- 80,-
146
100 złotych 17.05.1976 (seria AD) 1,- 5,- 140,-
100 złotych 17.05.1976 (seria AC-ET) 1,- 5,- 40,-
147
a
200 złotych 25.05.1976 (seria A) 3,- 15,- 200,-
200 złotych 25.05.1976 (seria AA) 3,- 15,- 85,-
b
200 złotych 25.05.1976 (serie B-Z) 2,- 10,- 130,-
200 złotych 25.05.1976 (serie AB-AR) 2,- 10,- 60,-
148
500 złotych 15.06.1976 (seria AE) 2,- 10,- 450,-
500 złotych 15.06.1976 (serie AF-AY) 2,- 10,- 110,-
149
2 000 złotych 01.05.1977 (seria A) 5,- 15,- 180,-
2 000 złotych 01.05.1977 (serie B-R) 5,- 15,- 80,-
150
50 złotych 01.06.1979 (serie A) 1,- 5,- 50,-
50 złotych 01.06.1979 (serie BY, BZ; CA-CY) 1,- 5,- 30,-
151
100 złotych 01 .06. 1979 (seria EU) 1,- 5,- 60,-
100 złotych 01.06.1979 (serie EW-HF) 1,- 5,- 20,-
152
200 złotych 01.06.1979 (seria As) 1,- 5,- 60,-
200 złotych 01.06.1979 (serie AT-AZ; BA-BP) 1,- 5,- 25,-
153
500 złotych 01.06.1979 (seria AZ) 1,- 5,- 60,-
500 złotych 01.06.1979 (serie BA-BZ; CA-CC) 1,- 5,- 35,-
154
1 000 złotych 01.06.1979 (seria BM) 2,- 8,- 65,-
1 000 złotych 01.06.1979 (serie BN-CZ; DA, DB) 2,- 8,- 25,-
155
a
2 000 złotych 01.06.1979 (seria S) 5,- 15,- 100,-
2 000 złotych 01.06.1979 (serie T-Z) 5,- 15,- 75,-
b
2 000 złotych 01.06.1979 (seria AA) 2,- 6,- 70,-
2 000 złotych 01.06.1979 (serie AB-AZ;BA-BN) 2,- 6,- 30,-
156
10 złotych 01.06.1982 (seria A) 1,- 3,- 30,-
10 złotych 01.06.1982 (seria B-T) 1,- 3,- 15,-
157
a
20 złotych 01.06.1982 (seria A) 1,- 3,- 30,-
20 złotych 01.06.1982 (serie B-Z) 1,- 3,- 15,-
b
20 złotych 01.06.1982 (seria AA) 1,- 2,- 10,-
20 złotych 01.06.1982 (serie AB-AU) 1,- 2,- 5,-
158
50 złotych 01.06.1982 (seria CZ) 1,- 2,- 20,-
50 złotych 01.06.1982 (serie DA-EF) 1,- 2,- 5,-
159
100 złotych 01.06.1982 (seria HG) 1,- 2,- 25,-
100 złotych 01.06.1982 (serie HH-HX, HZ; KA-LN) 1,- 2,- 7,-
160
200 złotych 01.06.1982 (seria BR) 1,- 2,- 65,-
200 złotych 01.06.1982 (serie BS-BZ; CA-CP) 1,- 2,- 20,-
161
500 złotych 01.06.1982 (seria CD) 1,- 2,- 35,-
500 złotych 01.06.1982 (serie CE-CZ; DA-GM) 1,- 2,- 5,-
162
1 000 złotych 01.06.1982 (seria DC) 1,- 2,- 35,-
1 000 złotych 01.06.1982 (serie DD-CZ; EA-KN) 1,- 2,- 5,-
163
2 000 złotych 01.06.1982 (seria BP) 1,- 3,- 50,-
2 000 złotych 01.06.1982 (serie BR-BZ; CA-CE) 1,- 3,- 17,-
164
a
5 000 złotych 01.06.1982 (seria A) 3,- 10,- 150,-
5 000 złotych 01.06.1982 (serie B-Z) 3,- 10,- 40,-
b
5 000 złotych 01.06.1982 (seria AA) 1,- 5,- 110,-
5 000 złotych 01.06.1982 (serie wymieszane od AB DP) 1,- 2,- 20,-
165
50 złotych 01.06.1986 (seria EG) - 1,- 15,-
50 złotych 01.06.1986 (serie EH-EZ; FA-FZ; GA) - 1,- 5,-
166
100 złotych 01.06.1986 (serie wymieszane typu AA) - - 5,-
100 złotych 01.06.1986 (seria TB - powtórzona w 1988) 5,- 15,- 80,-
167
200 złotych 01.06.1986 (seria CR) 1,- 2,- 40,-
200 złotych 01.06.1986 (serie CS-CZ; DA-DZ; EA) 1,- 2,- 10,-
168
5 000 złotych 01.06.1986 (sem AY) 3,- 10,- 100,-
5 000 złotych 01.06.1986 (serie Az; BA-BT) 3,- 10,- 30,-
169
10 000 złotych 01.02.1987 (seria A) 2,- 9,- 95,-
10 000 złotych 01.02.1987 (serie B-U) 2,- 9,- 35,-
170
50 złotych 01.12.1988 (seria GB) - - 35,-
50 złotych 01.12.1988 (serie GC-KH) - - 5,-
171
100 złotych 01.12.1988 (serie wymieszane typu AA) - - 5,-
100 złotych 01.12.1988 (seria TB od cyfr 29xxxxx) 3,- 10,- 50,-
172
200 złotych 01.12.1988 (seria EB) - 1,- 50,-
200 złotych 01.12.1988 (serie EC-EP) - 1,- 10,-
173
5 000 złotych 01.12.1988 (serie wymieszane typu AA) - 2,- 17,-
174
a
10 000 złotych 01.12.1988 (seria W) 5,- 10,- 70,-
10 000 złotych 01.12.1988 (serie Y, Z) 5,- 10,- 45,-
b
10 000 złotych 01.12.1988 (seria AA) 1,- 3,- 80,-
10 000 złotych 01.12.1988 (serie AB-DT) 1,- 3,- 25,-
175
a
20 000 złotych 01.02.1989 (seria A) 4,- 10,- 350,-
20 000 złotych 01.02.1989 (serie B-Z) 4,- 10,- 45,-
b
20 000 złołych 01.02.1989 (Serio AA) 4,- 10,- 200,-
20 000 złotych 01.02.1989 (serie AB-AP) 4,- 10,- 45,-
176
a
50 000 złotych 01.12.1989 (seria A) 8,- 15,- 150,-
50 000 złotych 01.12.1989 (serie B-Z) 8,- 15,- 65,-
b
50 000 złotych 01.12.1989 (serie AA) 7,- 12,- 130,-
50 000 złotych 01.12.1989 (serio AB-AZ; BA-BU) 7,- 12,- 50,-
177
200 000 złołych 01.12.1989 (Serio A) 30,- 70,- 400,-
200 000 złołych 01.12.1989 (Serio B-R) 30,- 70,- 250,-
178
a
100 000 złotych 01.02.1990 (serio A) 15,- 25,- 220,-
100 000 złozych 01.02.1990 (Serio B-Z) 15,- 25,- 120,-
b
100 000 złotych 01.02.1990 (seria AA) 12,- 20,- 190,-
100 000 złotych 01.02.1990 (serie AB-AZ; BA-BZ; CA-CM) 12,- 20,- 110,-
179
a
1 złoty 01.03.1990 (serie B, C, D, E - nieobiegowy) - - 900,-
b
1 złoty 01.03.1990 (seria A - nieobiegowy - WZÓR) - - 150,-
c
1 złoty 01.03.1990 (serie A, C - nadr: NIEOBIEGOWY) - - 15,-
180
a
2 złote 01.03.1990 (seria A, C - nieobiegowy) - - 1 400,-
b
2 złote 01.03.1990 (seria A - nieobiegowy - WZÓR) - - 150,-
c
2 złote 01.03.1990 (serie A, B - nadr: NIEOBIEGOWY) - - 15,-
181
a
5 złotych 01.03.1990 (nieobiegowy) - - -
b
5 złotych 01.03.1990 (seria A - nieobiegowy - WZÓR) - - 150,-
C
5 złotych 01.03.1990 (serie A, E - nadr: NIEOBIEGOWY) - - 15,-
182
a
10 złotych 01.03.1990 (nieobiegowy) - - -
b
10 złotych 01 .03. 1990 (Serio A - mcohicgowy - WZÓR) - - 150,-
c
10 złotych 01.03.1990 (serio A, B - nadr. NIEOBIEGOWY) - - 15,-
183
a
20 złotych 01.03.1990 (nieobiegowy) - - -
b
20 złotych 01.03.1990 (seria A - nieobiegowy - WZÓR) - - 150,-
C
20 złotych 01.03.1990 (seria A, E - nadr: NIEOBIEGOWY) - - 15,-
184
a
50 złotych 01.03.1990 (nieobiegowy) - - -
b
50 złotych 01.03.1990 (seria. A - nieobiegowy - WZÓR) - - 150,-
c
50 złotych 01.03.1990 (serie A, H - nadr: NIEOBIEGOWIO - - 15,-
185
a
100 złotych 01.03.1990 (nieobiegowy) - - -
b
100 złotych 01.03.1990 (seria A - nieobiegowy - WZÓR) - - 150,-
c
100 złotych 01.03.1990 (serie A, H - nadr: NIEOBIEGOWY - - 15,-
186
a
200 złotych 01.03.1990 (nieobiegowy) - - -
b
200 złotych 01.03.1990 (seria A - nieobiegowy - WZÓR) - - 150,-
c
200 złotych 01.03.1990 (seria D - nadr: NIEOBIEGOWY) - - 15,-
187
a
500 złotych 01.03.1990 (nieobiegowy) - - -
b
500 złotych 01.03.1990 (seria A - nieobiegowy - WZÓR) - - 150,-
c
500 złotych 01.03.1990 (serie A, E - nadr: NIEOBIEGOWY) - - 15,-
188
a
500 000 złotych 20.04.1990 (seria A) - 70,- 450,-
500 000 złotych 20.04.1990 (serie B-Z) - 70,- 300,-
b
500 000 złotych 20.04.1990 (seria AA) - 75,- 500,-
500 000 złotych 20.04.1990 (serie AB-AD) - 75,- 350,-
189
1 mil. złotych 15.02.1991 (seria A) - 150,- 650,-
1 mil. złotych 15.02.1991 (serie B-G) - 150,- 450,-
190
a
2 mil. złotych 14.08.1992 (seria A z błędem) 350,- 800,- 2 000,-
b
2 mil. złotych 14.08.1992 (seria B) - 300,- 1 000,-
191
50 000 złotych 16.11.1993 (seria A) - 10,- 200,-
50 000 złotych 16.11.1993 (serie B-T) - 10,- 60,-
192
a
100 000 złotych 16.11.1993 (seria A) - 15,- 200,-
100 000 złotych 16.11.1993 (serie B-Z) - 15,- 120,-
b
100 000 złotych 16.11.1993 (seria AA) - 25,- 250,-
100 000 złotych 16.11.1993 (serie AB-AE) - 25,- 140,-
193
a
500 000 złotych 16.11.1993 (seria A) - 100,- 400,-
500 000 złotych 16.11.1993 (serie B-Z) - 100,- 300,-
b
500 000 złotych 16.11.1993 (seria AA) 1 000,- 2 000,- 3 200,-
500 000 złotych 16.11.1993 (seria AB) 1 800,- c.a. c.a.
194
1 mil. złotych 16.11.1993 (seria A) - 160,- 650,-
1 mil. złotych 16.11.1993 (serie B-N, P) - 160,- 400,-
195
2 mil. złotych 16.11.1993 (serie A) - 350,- 900,-
2 mil. złotych 16.11.1993 (serie B) - 300,- 700,-
196
a
10 złotych 25.03.1994 (tylko seria AA) WN 15,- 170,-
10 złotych 25.03.1994 (AB -AZ; BA - BZ) WN 15,- 35,-
aa
10 złotych 25.03.1994 (serie od DA i następne) WN WN WN
b
10 złotych 25.03.1994 (ZA - seria zastępcza TDLR) 20,- 50,- 300,-
c
10 złotych 25.03.1994 (YB - seria zastępcza) WN 15,- 20,-
d
10 złotych 25.03.1994 (YC - seria zastępcza) WN WN 20,-
e
10 złotych 25.03.1994 (YD - seria zastępcza) WN WN 15,-
f
10 złotych 25.03.1994 (YE - seria zastępcza) WN WN 15,-
197
a
20 złotych 25.03.1994 (tylko seria AA) WN 25,- 150,-
20 złotych 25.03.1994 (AB - AZ; BA - BF) WN 25,- 45,-
aa
20 złotych 25.03.1994 (serie od DA i następne) WN WN WN
b
20 złotych 25.03.1994 (ZA - seria zastępcza TDLR) 40,- 80,- 500,-
c
20 złotych 25.03.1994 (YB - seria zastępcza PWPW) WN 30,- 45,-
d
20 złotych 25.03.1994 (Y C - seria zastępcza PWPW) WN 25,- 40,-
e
20 złotych 25.03.1994 (YD - seria zastępcza PWPW) WN WN 30,-
f
20 złotych 25.03.1994 (YE - seria zastępcza PWPW) WN WN 25,-
198
a
50 złotych 25.03.1994 (tylko seria AA) WN 25,- 220,-
50 złotych 25.03.1994 (AB - AZ; BA - BZ; CA - CJ) WN 55,- 85,-
aa
50 złotych 25.03.1994 (serie od DA i następne) WN WN WN
b
50 złotych 25.03.1994 (ZA - seria zastępcza TDLR) 100,- 150,- 600,-
c
50 złotych 25.03.1994 (YA - seria zastępcza PWPW) 900,- 1 500,- c.a.
d
50 złotych 25.03.1994 (YB - seria zastępcza PWPW) WN 80,- 140,-
e
50 złotych 25.03.1994 (YC - seria zastępcza PWPW) WN 55,- 70,-
199
a
100 złotych 25.03.1994 (tylko seria AA) WN 120,- 300,-
100 złotych 25.03.1994 (AB - AZ; BA - BQ) WN 120,- 160,-
aa
100 złotych 25.03.1994 (serie od DA i następne) WN WN WN
b
100 złotych 25.03.1994 (ZA - seria zastępcza TDLR) 220,- 400,- 950,-
c
100 złotych 25.03.1994 (YA - seria zastępcza PWPW) 200,- 400,- 1 110,-
d
100 złotych 25.03.1994 (YB - seria zastępcza PWPW) WN 120,- 220,-
e
100 złotych 25.03.1994 (YC - seria zastępcza PWPW) WN 110,- 170,-
f
100 złotych 25.03.1994 (YD - seria zastępcza PWTW) WN WN 130,-
g
100 złotych 25.03.1994 (YE - seria zastępcza PWPW) WN WN 120,-
h
100 złotych 25.03.1994 (YF - seria zastępcza PWPW) WN WN 110,-
i
100 złotych 25.03.1994 (YG - seria zastępcza PWPW) WN WN 110,-
j
100 złotych 25.03.1994 (YH - seria zastępcza PWPW) WN WN 110,-
k
100 złotych 25.03.1994 (YI - seria zastępcza PWPW) WN WN 110,-
l
100 złotych 25.03.1994 (YJ - seria zastępcza PWPW) WN WN 105,-
m
100 złotych 25.03.1994 (YK - seria zastępcza PWPW) WN WN 105,-
n
100 złotych 25.03.1994 (YL - seria zastępcza PWPW) WN WN 105,-
200
a
200 złotych 25.03.1994 (tylko seria AA) WN 230,- 450,-
200 złotych 25.03.1994 (AB - AR) WN 230,- 320,-
aa
200 złotych 25.03.1994 (serie od DA i następne) WN WN WN
b
200 złotych 25.03.1994 (ZA - seria zastępcza TDLR) 300,- 500,- 2 000,-
c
200 złotych 25.03.1994 (YA - seria zastępcza PWPW) 250,- 550,- 2 400,-
d
200 złotych 25.03.1994 (YB - seria zastępcza PWPW) WN 250,- 450,-
-
10 złotych 05.01.2012 WN WN WN
-
20 złotych 05.01.2012 WN WN WN
-
50 złotych 05.01.2012 WN WN WN
-
100 złotych 05.01.2012 WN WN WN
Informacje z publikacji "CENNIK do katalogu polskich pieniędzy papierowych od 1794" (wydanie X) zostały użyte, za pisemną zgodą autora Czesława Miłczaka.