Polskie banknoty produkowane od końca XVIII wieku

Bilety skarbowe Insurekcji Kościuszkowskiej 1794
5 gr miedz. ( 1794)
banknot 5gr 1794 - 5 gr miedz.
Data: 13 sierpnia 1794
Nr katalogowy*: A8
10 gr miedz. ( 1794)
banknot 10gr 1794 - 10 gr miedz.
Data: 13 sierpnia 1794
Nr katalogowy*: A9
1 złp ( 1794)
banknot 1zlp 1794 - 1 złp
Data: 13 sierpnia 1794
Nr katalogowy*: A10
4 złp ( 1794)
banknot 4zlp 1794 - 4 złp
Data: 4 września 1794
Nr katalogowy*: A11
5 złp ( 1794)
banknot 5zlp 1794 - 5 złp
Data: 8 czerwca 1794
Nr katalogowy*: A1
10 złp ( 1794)
banknot 10zlp 1794 - 10 złp
Data: 8 czerwca 1794
Nr katalogowy*: A2
25 złp ( 1794)
banknot 25zlp 1794 - 25 złp
Data: 8 czerwca 1794
Nr katalogowy*: A3
50 złp ( 1794)
banknot 50zlp 1794 - 50 złp
Data: 8 czerwca 1794
Nr katalogowy*: A4
100 złp ( 1794)
banknot 100zlp 1794 - 100 złp
Data: 8 czerwca 1794
Nr katalogowy*: A5
500 złp ( 1794)
banknot 500zlp 1794 - 500 złp
Data: 8 czerwca 1794
Nr katalogowy*: A6
1 000 złp ( 1794)
banknot 1000zlp 1794 - 1 000 złp
Data: 8 czerwca 1794
Nr katalogowy*: A7
Bilety kasowe Księstwa Warszawskiego 1810
1 tal. ( 1810)
banknot 1tal 1810 - 1 tal.
Data: 1 grudnia 1810
Nr katalogowy*: A12
2 tal. ( 1810)
banknot 2tal 1810 - 2 tal.
Data: 1 grudnia 1810
Nr katalogowy*: A13
5 tal. ( 1810)
banknot 5tal 1810 - 5 tal.
Data: 1 grudnia 1810
Nr katalogowy*: A14
Banknoty Królestwa Polskiego 1824 (1828) - 1866
1824

5 zł ( 1824 (1828) - 1866)
banknot 5zl 1824 - 5 zł
Data: 1824
Nr katalogowy*: A15
10 zł ( 1824 (1828) - 1866)
banknot 10zl 1824 - 10 zł
Data: 1824
Nr katalogowy*: A16
50 zł ( 1824 (1828) - 1866)
banknot 50zl 1824 - 50 zł
Data: 1824
Nr katalogowy*: A17
100 zł ( 1824 (1828) - 1866)
banknot 100zl 1824 - 100 zł
Data: 1824
Nr katalogowy*: A18
1830 - 1831

1 zł ( 1824 (1828) - 1866)
banknot 1zl 1831 - 1 zł
Data: 1831
Nr katalogowy*: A22
5 zł ( 1824 (1828) - 1866)
banknot 5zl 1830 - 5 zł
Data: 1 maja 1830
Nr katalogowy*: A19
50 zł ( 1824 (1828) - 1866)
banknot 50zl 1830 - 50 zł
Data: 1 maja 1830
Nr katalogowy*: A20
100 zł ( 1824 (1828) - 1866)
banknot 100zl 1830 - 100 zł
Data: 1 maja 1830
Nr katalogowy*: A21
1841 - 1866

1 rbl sr. ( 1824 (1828) - 1866)
banknot 1rbl 1866 - 1 rbl sr.
Data: 1866
Nr katalogowy*: A50
3 rbl sr. ( 1824 (1828) - 1866)
banknot 3rbl 1841 - 3 rbl sr.
Data: 1841
Nr katalogowy*: A23
10 rbl sr. ( 1824 (1828) - 1866)
banknot 10rbl 1843 - 10 rbl sr.
Data: 1843
Nr katalogowy*: A26
25 rbl sr. ( 1824 (1828) - 1866)
banknot 25rbl 1848 - 25 rbl sr.
Data: 1848
Nr katalogowy*: A31
Banknoty Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego 1916 (1917)
1 mkp ( 1916 (1917))
banknot 1mkp 1916 - 1 mkp
Data: 9 grudnia 1916
Nr katalogowy*: 2
1/2 mkp ( 1916 (1917))
banknot pol marki polskiej 1916 general - 1/2 mkp
Data: 9 grudnia 1916
Nr katalogowy*: 7
2 mkp ( 1916 (1917))
banknot 2mkp 1916 general - 2 mkp
Data: 9 grudnia 1916
Nr katalogowy*: 9
5 mkp ( 1916 (1917))
banknot 5mkp 1916 general - 5 mkp
Data: 9 grudnia 1916
Nr katalogowy*: 11
10 mkp ( 1916 (1917))
banknot 10mkp 1916 general - 10 mkp
Data: 9 grudnia 1916
Nr katalogowy*: 13
20 mkp ( 1916 (1917))
banknot 20mkp 1916 - 20 mkp
Data: 9 grudnia 1916
Nr katalogowy*: 4
50 mkp ( 1916 (1917))
banknot 50mkp 1916 - 50 mkp
Data: 9 grudnia 1916
Nr katalogowy*: 5
100 mkp ( 1916 (1917))
banknot 100mkp 1916 - 100 mkp
Data: 9 grudnia 1916
Nr katalogowy*: 6
1 000 mkp ( 1916 (1917))
banknot 1000mkp 1916 general - 1 000 mkp
Data: 9 grudnia 1916
Nr katalogowy*: 16
Banknoty Rzeczypospolitej Polskiej 1919 - 1939
1919 - 1923

1 mkp ( 1919 - 1939)
banknot 1mkp 1919 - 1 mkp
Data: 17 maja 1919
Nr katalogowy*: 19
1/2 mkp ( 1919 - 1939)
banknot pol marki polskiej 1920 - 1/2 mkp
Data: 7 lutego 1920
Nr katalogowy*: 30
5 mkp ( 1919 - 1939)
banknot 5mkp 1919 - 5 mkp
Data: 17 maja 1919
Nr katalogowy*: 20
10 mkp ( 1919 - 1939)
banknot 10mkp 1919 v2 - 10 mkp
Data: 23 sierpnia 1919
Nr katalogowy*: 25
20 mkp ( 1919 - 1939)
banknot 20mkp 1919 - 20 mkp
Data: 17 maja 1919
Nr katalogowy*: 21
100 mkp ( 1919 - 1939)
banknot 100mkp 1919 - 100 mkp
Data: 15 lutego 1919
Nr katalogowy*: 18
500 mkp ( 1919 - 1939)
banknot 500mkp 1919 - 500 mkp
Data: 15 stycznia 1919
Nr katalogowy*: 17
1 000 mkp ( 1919 - 1939)
banknot 1000 marek polskich 1919 - 1 000 mkp
Data: 17 maja 1919
Nr katalogowy*: 22
1 000 000 mkp ( 1919 - 1939)
banknot 1000000mkp 1923 - 1 000 000 mkp
Data: 30 sierpnia 1923
Nr katalogowy*: 37
5 000 mkp ( 1919 - 1939)
banknot 5000 marek polskich 1920 - 5 000 mkp
Data: 7 lutego 1920
Nr katalogowy*: 31
10 000 mkp ( 1919 - 1939)
banknot 10000 marek polskich 1922 - 10 000 mkp
Data: 11 marca 1922
Nr katalogowy*: 32
50 000 mkp ( 1919 - 1939)
banknot 50000 marek polskich 1922 - 50 000 mkp
Data: 10 października 1922
Nr katalogowy*: 33
100 000 mkp ( 1919 - 1939)
banknot 100000mkp 1923 - 100 000 mkp
Data: 30 sierpnia 1923
Nr katalogowy*: 35
500 000 mkp ( 1919 - 1939)
banknot 500000mkp 1923 - 500 000 mkp
Data: 30 sierpnia 1923
Nr katalogowy*: 36
5 000 000 mkp ( 1919 - 1939)
banknot 5000000 marek polskich 1923 - 5 000 000 mkp
Data: 20 listopada 1923
Nr katalogowy*: 38
10 000 000 mkp ( 1919 - 1939)
banknot 10000000mkp 1923 - 10 000 000 mkp
Data: 20 listopada 1923
Nr katalogowy*: 39
250 000 mkp ( 1919 - 1939)
banknot 250000mkp 1923 - 250 000 mkp
Data: 25 kwietnia 1923
Nr katalogowy*: 34
50 000 000 mkp ( 1919 - 1939)
banknot 50000000mkp 1923 - 50 000 000 mkp
Data: 20 listopada 1923
Nr katalogowy*: 40
100 000 000 mkp ( 1919 - 1939)
banknot 100000000mkp 1923 - 100 000 000 mkp
Data: 20 listopada 1923
Nr katalogowy*: 41
1919 - 1924

1 gr ( 1919 - 1939)
banknot 1gr 1924 - 1 gr
Data: 28 kwietnia 1924
Nr katalogowy*: 42
5 gr ( 1919 - 1939)
banknot 5gr 1924 - 5 gr
Data: 28 kwietnia 1924
Nr katalogowy*: 43
10 gr ( 1919 - 1939)
banknot 10gr 1924 - 10 gr
Data: 28 kwietnia 1924
Nr katalogowy*: 44
20 gr ( 1919 - 1939)
banknot 20gr 1924 - 20 gr
Data: 28 kwietnia 1924
Nr katalogowy*: 45
50 gr ( 1919 - 1939)
banknot 50gr 1924 - 50 gr
Data: 28 kwietnia 1924
Nr katalogowy*: 46
1 zł ( 1919 - 1939)
banknot 1zl 1919 - 1 zł
Data: 28 lutego 1919
Nr katalogowy*: 47
2 zł ( 1919 - 1939)
banknot 2zl 1919 - 2 zł
Data: 28 lutego 1919
Nr katalogowy*: 48
5 zł ( 1919 - 1939)
banknot 5zl 1919 - 5 zł
Data: 28 lutego 1919
Nr katalogowy*: 49
10 zł ( 1919 - 1939)
banknot 10zl 1919 nb - 10 zł
Data: 28 lutego 1919
Nr katalogowy*: 50A
nieobiegowy
20 zł ( 1919 - 1939)
banknot 20zl 1919 - 20 zł
Data: 28 lutego 1919
Nr katalogowy*: 51
50 zł ( 1919 - 1939)
banknot 50zl 1919 - 50 zł
Data: 28 lutego 1919
Nr katalogowy*: 52
100 zł ( 1919 - 1939)
banknot 100zl 1919 - 100 zł
Data: 28 lutego 1919
Nr katalogowy*: 53
500 zł ( 1919 - 1939)
banknot 500zl 1919 - 500 zł
Data: 28 lutego 1919
Nr katalogowy*: 54
1 000 zł ( 1919 - 1939)
banknot 1000zl 1919 - 1 000 zł
Data: 28 lutego 1919
Nr katalogowy*: 55
nieobiegowy
5 000 zł ( 1919 - 1939)
banknot 5000zl 1919 - 5 000 zł
Data: 28 lutego 1919
Nr katalogowy*: 56
nieobiegowy
1925 - 1929

2 zł ( 1919 - 1939)
banknot 2zl 1925 - 2 zł
Data: 1 maja 1925
Nr katalogowy*: 60
5 zł ( 1919 - 1939)
banknot 5zl 1925 - 5 zł
Data: 1 maja 1925
Nr katalogowy*: 61
10 zł ( 1919 - 1939)
banknot 10zl 1928 - 10 zł
Data: 2 stycznia 1928
Nr katalogowy*: 66
nieobiegowy
10 zł ( 1919 - 1939)
banknot 10zl 1929 - 10 zł
Data: 20 lipca 1929
Nr katalogowy*: 68
20 zł ( 1919 - 1939)
banknot 20zl 1926 - 20 zł
Data: 1 marca 1926
Nr katalogowy*: 63
20 zł ( 1919 - 1939)
banknot 20zl 1928 - 20 zł
Data: 2 stycznia 1928
Nr katalogowy*: 67
nieobiegowy
50 zł ( 1919 - 1939)
banknot 50zl 1929 - 50 zł
Data: 1 września 1929
Nr katalogowy*: 70
1930 - 1938

1 zł ( 1919 - 1939)
banknot 1zl 1938 - 1 zł
Data: 1 października 1938
Nr katalogowy*: 78
2 zł ( 1919 - 1939)
banknot 2zl 1936 - 2 zł
Data: 26 lutego 1936
Nr katalogowy*: 75
5 zł ( 1919 - 1939)
banknot 5zl 1930 - 5 zł
Data: 2 stycznia 1930
Nr katalogowy*: 71
20 zł ( 1919 - 1939)
banknot 20zl 1931 - 20 zł
Data: 20 czerwca 1931
Nr katalogowy*: 72
50 zł ( 1919 - 1939)
banknot 50zl 1936 - 50 zł
Data: 11 listopada 1936
Nr katalogowy*: 77
nieobiegowy
100 zł ( 1919 - 1939)
banknot 100zl 1934 - 100 zł
Data: 9 listopada 1934
Nr katalogowy*: 74
Banknoty Banku Polskiego na emigracji 1939 - 1945
1 zł ( 1939 - 1945)
banknot 1zl 1939 - 1 zł
Data: 15 sierpnia 1939
Nr katalogowy*: 79
nieobiegowy
2 zł ( 1939 - 1945)
banknot 2zl 1939 - 2 zł
Data: 15 sierpnia 1939
Nr katalogowy*: 80
nieobiegowy
5 zł ( 1939 - 1945)
banknot 5zl 1939 - 5 zł
Data: 15 sierpnia 1939
Nr katalogowy*: 81
nieobiegowy
10 zł ( 1939 - 1945)
banknot 10zl 1939 - 10 zł
Data: 15 sierpnia 1939
Nr katalogowy*: 82
nieobiegowy
20 zł ( 1939 - 1945)
banknot 20zl 1939 - 20 zł
Data: 15 sierpnia 1939
Nr katalogowy*: 83
nieobiegowy
50 zł ( 1939 - 1945)
banknot 50zl 1939 - 50 zł
Data: 15 sierpnia 1939
Nr katalogowy*: 84
nieobiegowy
100 zł ( 1939 - 1945)
banknot 100zl 1939 - 100 zł
Data: 15 sierpnia 1939
Nr katalogowy*: 85
nieobiegowy
100 zł (z nadrukiem) ( 1939 - 1945)
banknot 100zl 1932(1939) - 100 zł (z nadrukiem)
Data: 2 czerwca 1932 (1939)
Nr katalogowy*: 89
nieobiegowy
500 zł ( 1939 - 1945)
banknot 500zl 1939 - 500 zł
Data: 15 sierpnia 1939
Nr katalogowy*: 86
nieobiegowy
Banknoty okupacji niemieckiej dla Generalnego Gubernatorstwa Polski 1940 - 1941
1 zł ( 1940 - 1941)
banknot 1zl 1940 - 1 zł
Data: 1 marca 1940
Nr katalogowy*: 91
2 zł ( 1940 - 1941)
banknot 2zl 1941 - 2 zł
Data: 1 sierpnia 1941
Nr katalogowy*: 100
5 zł ( 1940 - 1941)
banknot 5zl 1940 - 5 zł
Data: 1 marca 1940
Nr katalogowy*: 93
10 zł ( 1940 - 1941)
banknot 10zl 1940 - 10 zł
Data: 1 marca 1940
Nr katalogowy*: 94
20 zł ( 1940 - 1941)
banknot 20zl 1940 - 20 zł
Data: 1 marca 1940
Nr katalogowy*: 95
50 zł ( 1940 - 1941)
banknot 50zl 1940 - 50 zł
Data: 1 marca 1940
Nr katalogowy*: 96
100 zł ( 1940 - 1941)
banknot 100zl 1941 - 100 zł
Data: 1 sierpnia 1941
Nr katalogowy*: 103
500 zł ( 1940 - 1941)
banknot 500zl 1940 - 500 zł
Data: 1 marca 1940
Nr katalogowy*: 98
1 000 zł ( 1940 - 1941)
banknot 1000zl 1941 - 1 000 zł
Data: 1 sierpnia 1941
Nr katalogowy*: 103A
projekt niezrealizowany
Banknoty Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 1944 - 1989
1944

50 gr ( 1944 - 1989)
banknot 50gr 1944 - 50 gr
Data: 1944
Nr katalogowy*: 104
1 zł ( 1944 - 1989)
banknot 1zl 1944 - 1 zł
Data: 1944
Nr katalogowy*: 105
2 zł ( 1944 - 1989)
banknot 2zl 1944 obowiazkowe - 2 zł
Data: 1944
Nr katalogowy*: 113
5 zł ( 1944 - 1989)
banknot 5zl 1944 obowiazkowe - 5 zł
Data: 1944
Nr katalogowy*: 114
10 zł ( 1944 - 1989)
banknot 10zl 1944 obowiazkowe - 10 zł
Data: 1944
Nr katalogowy*: 115
20 zł ( 1944 - 1989)
banknot 20zl 1944 - 20 zł
Data: 1944
Nr katalogowy*: 109
50 zł ( 1944 - 1989)
banknot 50zl 1944 - 50 zł
Data: 1944
Nr katalogowy*: 110
100 zł ( 1944 - 1989)
banknot 100zl 1944 - 100 zł
Data: 1944
Nr katalogowy*: 111
500 zł ( 1944 - 1989)
banknot 500zl 1944 - 500 zł
Data: 1944
Nr katalogowy*: 112
1945 - 1946

1 zł ( 1944 - 1989)
banknot 1zl 1946 - 1 zł
Data: 15 maja 1946
Nr katalogowy*: 123
2 zł ( 1944 - 1989)
banknot 2zl 1946 - 2 zł
Data: 15 maja 1946
Nr katalogowy*: 124
5 zł ( 1944 - 1989)
banknot 5zl 1946 - 5 zł
Data: 15 maja 1946
Nr katalogowy*: 125
10 zł ( 1944 - 1989)
banknot 10zl 1946 - 10 zł
Data: 15 maja 1946
Nr katalogowy*: 126
20 zł ( 1944 - 1989)
banknot 20zl 1946 - 20 zł
Data: 15 maja 1946
Nr katalogowy*: 127
50 zł ( 1944 - 1989)
banknot 50zl 1946 - 50 zł
Data: 15 maja 1946
Nr katalogowy*: 128
100 zł ( 1944 - 1989)
banknot 100zl 1946 - 100 zł
Data: 15 maja 1946
Nr katalogowy*: 129
500 zł ( 1944 - 1989)
banknot 500zl 1946 - 500 zł
Data: 15 stycznia 1946
Nr katalogowy*: 121
1 000 zł ( 1944 - 1989)
banknot 1000zl 1945 - 1 000 zł
Data: 1945
Nr katalogowy*: 120
1947

20 zł ( 1944 - 1989)
banknot 20zl 1947 - 20 zł
Data: 15 lipca 1947
Nr katalogowy*: 130
100 zł ( 1944 - 1989)
banknot 100zl 1947 - 100 zł
Data: 15 lipca 1947
Nr katalogowy*: 131
500 zł ( 1944 - 1989)
banknot 500zl 1947 - 500 zł
Data: 15 lipca 1947
Nr katalogowy*: 132
1 000 zł ( 1944 - 1989)
banknot 1000zl 1947 - 1 000 zł
Data: 15 lipca 1947
Nr katalogowy*: 133
1948

2 zł ( 1944 - 1989)
banknot 2zl 1948 - 2 zł
Data: 1 lipca 1948
Nr katalogowy*: 134
5 zł ( 1944 - 1989)
banknot 5zl 1948 - 5 zł
Data: 1 lipca 1948
Nr katalogowy*: 135
10 zł ( 1944 - 1989)
banknot 10zl 1948 - 10 zł
Data: 1 lipca 1948
Nr katalogowy*: 136
20 zł ( 1944 - 1989)
banknot 20zl 1948 - 20 zł
Data: 1 lipca 1948
Nr katalogowy*: 137
50 zł ( 1944 - 1989)
banknot 50zl 1948 - 50 zł
Data: 1 lipca 1948
Nr katalogowy*: 138
100 zł ( 1944 - 1989)
banknot 100zl 1948 - 100 zł
Data: 1 lipca 1948
Nr katalogowy*: 139
500 zł ( 1944 - 1989)
banknot 500zl 1948 - 500 zł
Data: 1 lipca 1948
Nr katalogowy*: 140
1962 - 1965

1 000 zł ( 1944 - 1989)
banknot 1000zl 1965 - 1 000 zł
Data: 29 października 1965
Nr katalogowy*: 141
1974 - 1989

10 zł ( 1944 - 1989)
banknot 10zl 1982 - 10 zł
Data: 1 czerwca 1982
Nr katalogowy*: 156
20 zł ( 1944 - 1989)
banknot 20zl 1982 - 20 zł
Data: 1 czerwca 1982
Nr katalogowy*: 157
50 zł ( 1944 - 1989)
banknot 50zl 1975 - 50 zł
Data: 9 maja 1975
Nr katalogowy*: 144
100 zł ( 1944 - 1989)
banknot 100zl 1979 - 100 zł
Data: 1 czerwca 1979
Nr katalogowy*: 151
200 zł ( 1944 - 1989)
banknot 200zl 1976 - 200 zł
Data: 25 maja 1976
Nr katalogowy*: 147
500 zł ( 1944 - 1989)
banknot 500zl 1979 - 500 zł
Data: 1 czerwca 1979
Nr katalogowy*: 153
1 000 zł ( 1944 - 1989)
banknot 1000zl 1982 - 1 000 zł
Data: 1 czerwca 1982
Nr katalogowy*: 162
2 000 zł ( 1944 - 1989)
banknot 2000zl 1982 - 2 000 zł
Data: 1 czerwca 1982
Nr katalogowy*: 163
5 000 zł ( 1944 - 1989)
banknot 5000zl 1982 - 5 000 zł
Data: 1 czerwca 1982
Nr katalogowy*: 164
10 000 zł ( 1944 - 1989)
banknot 10000zl 1988 - 10 000 zł
Data: 1 grudnia 1988
Nr katalogowy*: 174
20 000 zł ( 1944 - 1989)
banknot 20000zl 1989 - 20 000 zł
Data: 1 lutego 1989
Nr katalogowy*: 175
50 000 zł ( 1944 - 1989)
banknot 50000zl 1989 - 50 000 zł
Data: 1 grudnia 1989
Nr katalogowy*: 176
200 000 zł ( 1944 - 1989)
banknot 200000zl 1989 - 200 000 zł
Data: 1 grudnia 1989
Nr katalogowy*: 177
Banknoty Rzeczypospolitej Polskiej od 1990
1990 - 1993

1 zł ( od 1990)
banknot 1zl 1990 - 1 zł
Data: 1 marca 1990
Nr katalogowy*: 179
nieobiegowy
2 zł ( od 1990)
banknot 2zl 1990 - 2 zł
Data: 1 marca 1990
Nr katalogowy*: 180
nieobiegowy
5 zł ( od 1990)
banknot 5zl 1990 - 5 zł
Data: 1 marca 1990
Nr katalogowy*: 181
nieobiegowy
10 zł ( od 1990)
banknot 10zl 1990 - 10 zł
Data: 1 marca 1990
Nr katalogowy*: 182
nieobiegowy
20 zł ( od 1990)
banknot 20zl 1990 - 20 zł
Data: 1 marca 1990
Nr katalogowy*: 183
nieobiegowy
50 zł ( od 1990)
banknot 50zl 1990 - 50 zł
Data: 1 marca 1990
Nr katalogowy*: 184
nieobiegowy
100 zł ( od 1990)
banknot 100zl 1990 - 100 zł
Data: 1 marca 1990
Nr katalogowy*: 185
nieobiegowy
200 zł ( od 1990)
banknot 200zl 1990 - 200 zł
Data: 1 marca 1990
Nr katalogowy*: 186
nieobiegowy
500 zł ( od 1990)
banknot 500zl 1990 - 500 zł
Data: 1 marca 1990
Nr katalogowy*: 187
nieobiegowy
50 000 zł ( od 1990)
banknot 50000zl 1993 - 50 000 zł
Data: 16 listopada 1993
Nr katalogowy*: 191
100 000 zł ( od 1990)
banknot 100000zl 1990 - 100 000 zł
Data: 1 lutego 1990
Nr katalogowy*: 178
500 000 zł ( od 1990)
banknot 500000zl 1990 - 500 000 zł
Data: 20 kwietnia 1990
Nr katalogowy*: 188
1 000 000 zł ( od 1990)
banknot 1000000zl 1991 - 1 000 000 zł
Data: 15 lutego 1991
Nr katalogowy*: 189
2 000 000 zł ( od 1990)
banknot 2000000zl 1992 - 2 000 000 zł
Data: 14 sierpnia 1992
Nr katalogowy*: 190
5 000 000 zł ( od 1990)
banknot 500000000 1995 - 5 000 000 zł
Data: 12 maja 1995
projekt niezrealizowany
1994

10 zł ( od 1990)
banknot 10zl 1994 - 10 zł
Data: 25 marca 1994
Nr katalogowy*: 196
20 zł ( od 1990)
banknot 20zl 1994 - 20 zł
Data: 25 marca 1994
Nr katalogowy*: 197
50 zł ( od 1990)
banknot 50zl 1994 - 50 zł
Data: 25 marca 1994
Nr katalogowy*: 198
100 zł ( od 1990)
banknot 100zl 1994 - 100 zł
Data: 25 marca 1994
Nr katalogowy*: 199
200 zł ( od 1990)
banknot 200zl 1994 - 200 zł
Data: 25 marca 1994
Nr katalogowy*: 200
500 zł ( od 1990)
banknot 500zl 1994 - 500 zł
Data: 25 marca 1994
projekt niezrealizowany
2012

10 zł ( od 1990)
banknot 10zl 2012 - 10 zł
Data: 5 stycznia 2012
20 zł ( od 1990)
banknot 20zl 2012 - 20 zł
Data: 5 stycznia 2012
50 zł ( od 1990)
banknot 50zl 2012 - 50 zł
Data: 5 stycznia 2012
100 zł ( od 1990)
banknot 100zl 2012 - 100 zł
Data: 5 stycznia 2012
* numery zgodne z katalogiem Czesława Miłczaka

© 2010-2014 Wszelkie prawa zastrzeżone Regulamin Polityka cookies Mapa witryny