Polskie banknoty produkowane od końca XVIII wieku

Bilety skarbowe Insurekcji Kościuszkowskiej 1794
5 gr miedz. ( 1794)
banknot 5gr 1794 - 5 gr miedz.
Data: 13 sierpnia 1794
Nr ?: A8 / 1 / -
10 gr miedz. ( 1794)
banknot 10gr 1794 - 10 gr miedz.
Data: 13 sierpnia 1794
Nr ?: A9 / 2 / -
1 złp ( 1794)
banknot 1zlp 1794 - 1 złp
Data: 13 sierpnia 1794
Nr ?: A10 / 3 / -
4 złp ( 1794)
banknot 4zlp 1794 - 4 złp
Data: 4 września 1794
Nr ?: A11 / 4 / -
5 złp ( 1794)
banknot 5zlp 1794 - 5 złp
Data: 8 czerwca 1794
Nr ?: A1 / 5 / -
10 złp ( 1794)
banknot 10zlp 1794 - 10 złp
Data: 8 czerwca 1794
Nr ?: A2 / 6 / -
25 złp ( 1794)
banknot 25zlp 1794 - 25 złp
Data: 8 czerwca 1794
Nr ?: A3 / 7 / -
50 złp ( 1794)
banknot 50zlp 1794 - 50 złp
Data: 8 czerwca 1794
Nr ?: A4 / 8 / -
100 złp ( 1794)
banknot 100zlp 1794 - 100 złp
Data: 8 czerwca 1794
Nr ?: A5 / 9 / -
500 złp ( 1794)
banknot 500zlp 1794 - 500 złp
Data: 8 czerwca 1794
Nr ?: A6 / 10 / -
1 000 złp ( 1794)
banknot 1000zlp 1794 - 1 000 złp
Data: 8 czerwca 1794
Nr ?: A7 / 11 / -
Bilety kasowe Księstwa Warszawskiego 1810
1 tal. ( 1810)
banknot 1tal 1810 - 1 tal.
Data: 1 grudnia 1810
Nr ?: A12 / 12 / -
2 tal. ( 1810)
banknot 2tal 1810 - 2 tal.
Data: 1 grudnia 1810
Nr ?: A13 / 13 / -
5 tal. ( 1810)
banknot 5tal 1810 - 5 tal.
Data: 1 grudnia 1810
Nr ?: A14 / 14 / -
Banknoty Królestwa Polskiego 1824 (1828) - 1866
1824

5 zł ( 1824 (1828) - 1866)
banknot 5zl 1824 - 5 zł
Data: 1824
Nr ?: A15 / 15 / -
10 zł ( 1824 (1828) - 1866)
banknot 10zl 1824 - 10 zł
Data: 1824
Nr ?: A16 / 16 / -
50 zł ( 1824 (1828) - 1866)
banknot 50zl 1824 - 50 zł
Data: 1824
Nr ?: A17 / 17 / -
100 zł ( 1824 (1828) - 1866)
banknot 100zl 1824 - 100 zł
Data: 1824
Nr ?: A18 / 18 / -
1830 - 1831

1 zł ( 1824 (1828) - 1866)
banknot 1zl 1831 - 1 zł
Data: 1831
Nr ?: A22 / 22 / -
5 zł ( 1824 (1828) - 1866)
banknot 5zl 1830 - 5 zł
Data: 1 maja 1830
Nr ?: A19 / 19 / -
50 zł ( 1824 (1828) - 1866)
banknot 50zl 1830 - 50 zł
Data: 1 maja 1830
Nr ?: A20 / 20 / -
100 zł ( 1824 (1828) - 1866)
banknot 100zl 1830 - 100 zł
Data: 1 maja 1830
Nr ?: A21 / 21 / -
1841 - 1866

1 rbl sr. ( 1824 (1828) - 1866)
banknot 1rbl 1847 - 1 rbl sr.
Data: 1847
Nr ?: A29 / 23 (a/aa) / -
1 rbl sr. ( 1824 (1828) - 1866)
banknot 1rbl 1857 - 1 rbl sr.
Data: 1857
Nr ?: A44 / 24 (a/aa) / -
3 rbl sr. ( 1824 (1828) - 1866)
banknot 3rbl 1841 - 3 rbl sr.
Data: 1841
Nr ?: A23 / 25 (a) / -
3 rbl sr. ( 1824 (1828) - 1866)
banknot 3rbl 1850 - 3 rbl sr.
Data: 1850
Nr ?: A33 / 26 (a/aa) / -
10 rbl sr. ( 1824 (1828) - 1866)
banknot 10rbl 1843 - 10 rbl sr.
Data: 1843
Nr ?: A26 / 27 (a) / -
25 rbl sr. ( 1824 (1828) - 1866)
banknot 25rbl 1848 - 25 rbl sr.
Data: 1848
Nr ?: A31 / 28 (b) / -
Banknoty Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego 1916 (1917)
1/2 mkp ( 1916 (1917))
banknot 0,5mkp 1916 - 1/2 mkp
Data: 9 grudnia 1916
Nr ?: 1 / 44 / 133
1 mkp ( 1916 (1917))
banknot 1mkp 1916 - 1 mkp
Data: 9 grudnia 1916
Nr ?: 2 / 46 / 134
2 mkp ( 1916 (1917))
banknot 2mkp 1916 - 2 mkp
Data: 9 grudnia 1916
Nr ?: 3 / 48 / 135
5 mkp ( 1916 (1917))
banknot 5mkp 1916 general - 5 mkp
Data: 9 grudnia 1916
Nr ?: 11 / 50 (b/c) / 136
10 mkp ( 1916 (1917))
banknot 10mkp 1916 general kp - 10 mkp
Data: 9 grudnia 1916
Nr ?: 12 / 51 (a) / 137
20 mkp ( 1916 (1917))
banknot 20mkp 1916 - 20 mkp
Data: 9 grudnia 1916
Nr ?: 4 / 52 / 138
50 mkp ( 1916 (1917))
banknot 50mkp 1916 - 50 mkp
Data: 9 grudnia 1916
Nr ?: 5 / 54 / 139
100 mkp ( 1916 (1917))
banknot 100mkp 1916 - 100 mkp
Data: 9 grudnia 1916
Nr ?: 6 / 55 / 140
1 000 mkp ( 1916 (1917))
banknot 1000mkp 1916 general - 1 000 mkp
Data: 9 grudnia 1916
Nr ?: 16 / 57 / 141
Banknoty Rzeczypospolitej Polskiej 1919 - 1939
1919 - 1923

1/2 mkp ( 1919 - 1939)
banknot pol marki polskiej 1920 - 1/2 mkp
Data: 7 lutego 1920
Nr ?: 30 / 58 / 001
1 mkp ( 1919 - 1939)
banknot 1mkp 1919 - 1 mkp
Data: 17 maja 1919
Nr ?: 19 / 59 / 002
1 mkp ( 1919 - 1939)
banknot 1mkp 1919 v2 - 1 mkp
Data: 23 sierpnia 1919
Nr ?: 23 / 60 / 003
5 mkp ( 1919 - 1939)
banknot 5mkp 1919 - 5 mkp
Data: 17 maja 1919
Nr ?: 20 / 61 / 004
5 mkp ( 1919 - 1939)
banknot 5mkp 1919 v2 - 5 mkp
Data: 23 sierpnia 1919
Nr ?: 24 / 62 / 005
10 mkp ( 1919 - 1939)
banknot 10mkp 1919 v2 - 10 mkp
Data: 23 sierpnia 1919
Nr ?: 25 / 63 / 006
20 mkp ( 1919 - 1939)
banknot 20mkp 1919 - 20 mkp
Data: 17 maja 1919
Nr ?: 21 / 64 / 007
20 mkp ( 1919 - 1939)
banknot 20 marek polskich 1919 v2 - 20 mkp
Data: 23 sierpnia 1919
Nr ?: 26 / 65 / 008
100 mkp ( 1919 - 1939)
banknot 100mkp 1919 - 100 mkp
Data: 15 lutego 1919
Nr ?: 18 / 66 / 009
100 mkp ( 1919 - 1939)
banknot 100mkp 1919 v2 - 100 mkp
Data: 23 sierpnia 1919
Nr ?: 27 / 67 / 010
500 mkp ( 1919 - 1939)
banknot 500mkp 1919 - 500 mkp
Data: 15 stycznia 1919
Nr ?: 17 / 68 / 011
500 mkp ( 1919 - 1939)
banknot 500 marek polskich 1919 v2 - 500 mkp
Data: 23 sierpnia 1919
Nr ?: 28 / 69 / 012
1 000 mkp ( 1919 - 1939)
banknot 1000 marek polskich 1919 - 1 000 mkp
Data: 17 maja 1919
Nr ?: 22 / 70 / 013
1 000 mkp ( 1919 - 1939)
banknot 1000mkp 1919 v2 - 1 000 mkp
Data: 23 sierpnia 1919
Nr ?: 29 / 71 / 014
5 000 mkp ( 1919 - 1939)
banknot 5000 marek polskich 1920 - 5 000 mkp
Data: 7 lutego 1920
Nr ?: 31 / 72 / 015
10 000 mkp ( 1919 - 1939)
banknot 10000 marek polskich 1922 - 10 000 mkp
Data: 11 marca 1922
Nr ?: 32 / 73 / 016
50 000 mkp ( 1919 - 1939)
banknot 50000 marek polskich 1922 - 50 000 mkp
Data: 10 października 1922
Nr ?: 33 / 74 / 017
100 000 mkp ( 1919 - 1939)
banknot 100000mkp 1923 - 100 000 mkp
Data: 30 sierpnia 1923
Nr ?: 35 / 75 / 018
250 000 mkp ( 1919 - 1939)
banknot 250000mkp 1923 - 250 000 mkp
Data: 25 kwietnia 1923
Nr ?: 34 / 76 / 019
500 000 mkp ( 1919 - 1939)
banknot 500000mkp 1923 - 500 000 mkp
Data: 30 sierpnia 1923
Nr ?: 36 / 77 / 020
1 000 000 mkp ( 1919 - 1939)
banknot 1000000mkp 1923 - 1 000 000 mkp
Data: 30 sierpnia 1923
Nr ?: 37 / 78 / 021
5 000 000 mkp ( 1919 - 1939)
banknot 5000000 marek polskich 1923 - 5 000 000 mkp
Data: 20 listopada 1923
Nr ?: 38 / 79 / 022
10 000 000 mkp ( 1919 - 1939)
banknot 10000000mkp 1923 - 10 000 000 mkp
Data: 20 listopada 1923
Nr ?: 39 / 80 / 023
50 000 000 mkp ( 1919 - 1939)
banknot 50000000mkp 1923 - 50 000 000 mkp
Data: 20 listopada 1923
Nr ?: 40 / - / -
100 000 000 mkp ( 1919 - 1939)
banknot 100000000mkp 1923 - 100 000 000 mkp
Data: 20 listopada 1923
Nr ?: 41 / - / -
1919 - 1924

1 gr ( 1919 - 1939)
banknot 1gr 1924 - 1 gr
Data: 28 kwietnia 1924
Nr ?: 42 / 100 / 040
5 gr ( 1919 - 1939)
banknot 5gr 1924 - 5 gr
Data: 28 kwietnia 1924
Nr ?: 43 / 101 / 041
10 gr ( 1919 - 1939)
banknot 10gr 1924 - 10 gr
Data: 28 kwietnia 1924
Nr ?: 44 / 102 / 042
20 gr ( 1919 - 1939)
banknot 20gr 1924 - 20 gr
Data: 28 kwietnia 1924
Nr ?: 45 / 103 / 043
50 gr ( 1919 - 1939)
banknot 50gr 1924 - 50 gr
Data: 28 kwietnia 1924
Nr ?: 46 / 104 / 044
1 zł ( 1919 - 1939)
banknot 1zl 1919 - 1 zł
Data: 28 lutego 1919
Nr ?: 47 / 81 / 024
2 zł ( 1919 - 1939)
banknot 2zl 1919 - 2 zł
Data: 28 lutego 1919
Nr ?: 48 / 82 / 025
5 zł ( 1919 - 1939)
banknot 5zl 1919 - 5 zł
Data: 28 lutego 1919
Nr ?: 49 / 84 / 027
10 zł ( 1919 - 1939)
banknot 10zl 1919 - 10 zł
Data: 28 lutego 1919
Nr ?: 50 / 87A / 029
20 zł ( 1919 - 1939)
banknot 20zl 1919 - 20 zł
Data: 28 lutego 1919
Nr ?: 51 / 90 / 031
50 zł ( 1919 - 1939)
banknot 50zl 1919 - 50 zł
Data: 28 lutego 1919
Nr ?: 52 / 95 / 035
100 zł ( 1919 - 1939)
banknot 100zl 1919 - 100 zł
Data: 28 lutego 1919
Nr ?: 53 / 97 / 037
500 zł ( 1919 - 1939)
banknot 500zl 1919 - 500 zł
Data: 28 lutego 1919
Nr ?: 54 / 99 / 039
1 000 zł ( 1919 - 1939)
banknot 1000zl 1919 - 1 000 zł
Data: 28 lutego 1919
Nr ?: 55 / N 5 / -
nieobiegowy
5 000 zł ( 1919 - 1939)
banknot 5000zl 1919 - 5 000 zł
Data: 28 lutego 1919
Nr ?: 56 / N 6 / -
nieobiegowy
1925 - 1929

2 zł ( 1919 - 1939)
banknot 2zl 1925 - 2 zł
Data: 1 maja 1925
Nr ?: 60 / 106 / 046
5 zł ( 1919 - 1939)
banknot 5zl 1925 - 5 zł
Data: 1 maja 1925
Nr ?: 61 / 107 / 047
5 zł ( 1919 - 1939)
banknot 5zl 1926 - 5 zł
Data: 25 października 1926
Nr ?: 65 / 108 / 048
10 zł ( 1919 - 1939)
banknot 10zl 1926 - 10 zł
Data: 20 lipca 1926
Nr ?: 64 / 89 (a/b/bb/c) / 030
10 zł ( 1919 - 1939)
banknot 10zl 1928 - 10 zł
Data: 2 stycznia 1928
Nr ?: 66 / N 2 / -
nieobiegowy
20 zł ( 1919 - 1939)
banknot 20zl 1926 - 20 zł
Data: 1 marca 1926
Nr ?: 63 / 92 (a/b/c) / 032
20 zł ( 1919 - 1939)
banknot 20zl 1928 - 20 zł
Data: 2 stycznia 1928
Nr ?: 67 / N 3 / -
nieobiegowy
50 zł ( 1919 - 1939)
banknot 50zl 1925 - 50 zł
Data: 28 sierpnia 1925
Nr ?: 62 / 96 (a/b) / 036
1930 - 1938

1 zł ( 1919 - 1939)
banknot 1zl 1938 - 1 zł
Data: 1 października 1938
Nr ?: 78 / 105 / 045
2 zł ( 1919 - 1939)
banknot 2zl 1936 - 2 zł
Data: 26 lutego 1936
Nr ?: 75 / 83 / 026
5 zł ( 1919 - 1939)
banknot 5zl 1930 - 5 zł
Data: 2 stycznia 1930
Nr ?: 71 / 86 / 028
20 zł ( 1919 - 1939)
banknot 20zl 1931 - 20 zł
Data: 20 czerwca 1931
Nr ?: 72 / 93 / 033
20 zł ( 1919 - 1939)
banknot 20zl 1936 - 20 zł
Data: 11 listopada 1936
Nr ?: 76 / 94 / 034
50 zł ( 1919 - 1939)
banknot 50zl 1936 - 50 zł
Data: 11 listopada 1936
Nr ?: 77 / N 4 / -
nieobiegowy
100 zł ( 1919 - 1939)
banknot 100zl 1932 - 100 zł
Data: 2 czerwca 1932
Nr ?: 73 / 98 (a/b) / 038
Banknoty Banku Polskiego na emigracji 1939 - 1945
1 zł ( 1939 - 1945)
banknot 1zl 1939 - 1 zł
Data: 15 sierpnia 1939
Nr ?: 79 / N 7 / -
nieobiegowy
2 zł ( 1939 - 1945)
banknot 2zl 1939 - 2 zł
Data: 15 sierpnia 1939
Nr ?: 80 / N 8 / -
nieobiegowy
5 zł ( 1939 - 1945)
banknot 5zl 1939 - 5 zł
Data: 15 sierpnia 1939
Nr ?: 81 / N 9 / -
nieobiegowy
10 zł ( 1939 - 1945)
banknot 10zl 1939 - 10 zł
Data: 15 sierpnia 1939
Nr ?: 82 / N 11 / -
nieobiegowy
20 zł ( 1939 - 1945)
banknot 20zl 1939 - 20 zł
Data: 15 sierpnia 1939
Nr ?: 83 / N 12 / -
nieobiegowy
20 zł ( 1939 - 1945)
banknot 20zl 1939 v2 - 20 zł
Data: 20 sierpnia 1939
Nr ?: 87 / N 13 / -
nieobiegowy
50 zł ( 1939 - 1945)
banknot 50zl 1939 - 50 zł
Data: 15 sierpnia 1939
Nr ?: 84 / N 14 / -
nieobiegowy
50 zł ( 1939 - 1945)
banknot 50zl 1939 v2 - 50 zł
Data: 20 sierpnia 1939
Nr ?: 88 / N 15 / -
nieobiegowy
100 zł ( 1939 - 1945)
banknot 100zl 1939 - 100 zł
Data: 15 sierpnia 1939
Nr ?: 85 / N 16 / -
nieobiegowy
100 zł (z nadrukiem) ( 1939 - 1945)
banknot 100zl 1932(1939) - 100 zł (z nadrukiem)
Data: 2 czerwca 1932 (1939)
Nr ?: 89 / 145 (a/aa) / 177
nieobiegowy
500 zł ( 1939 - 1945)
banknot 500zl 1939 - 500 zł
Data: 15 sierpnia 1939
Nr ?: 86 / N 17 / -
nieobiegowy
Banknoty okupacji niemieckiej dla Generalnego Gubernatorstwa Polski 1940 - 1941
1 zł ( 1940 - 1941)
banknot 1zl 1940 - 1 zł
Data: 1 marca 1940
Nr ?: 91 / 146 (a) / 178
2 zł ( 1940 - 1941)
banknot 2zl 1940 - 2 zł
Data: 1 marca 1940
Nr ?: 92 / 147 (a) / 179
5 zł ( 1940 - 1941)
banknot 5zl 1940 - 5 zł
Data: 1 marca 1940
Nr ?: 93 / 148 (a) / 180
10 zł ( 1940 - 1941)
banknot 10zl 1940 - 10 zł
Data: 1 marca 1940
Nr ?: 94 / 149 / 181
20 zł ( 1940 - 1941)
banknot 20zl 1940 - 20 zł
Data: 1 marca 1940
Nr ?: 95 / 150 / 182
50 zł ( 1940 - 1941)
banknot 50zl 1940 - 50 zł
Data: 1 marca 1940
Nr ?: 96 / 151 / 183
100 zł ( 1940 - 1941)
banknot 100zl 1940 - 100 zł
Data: 1 marca 1940
Nr ?: 97 / 153 / 185
100 zł ( 1940 - 1941)
banknot 100zl 1941 - 100 zł
Data: 1 sierpnia 1941
Nr ?: 103 / 154 / 186
500 zł ( 1940 - 1941)
banknot 500zl 1940 - 500 zł
Data: 1 marca 1940
Nr ?: 98 / 155 / 187
1 000 zł ( 1940 - 1941)
banknot 1000zl 1941 - 1 000 zł
Data: 1 sierpnia 1941
Nr ?: 103A / K 1 / -
kopie numerowane
Banknoty Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 1944 - 1989
1944

50 gr ( 1944 - 1989)
banknot 50gr 1944 - 50 gr
Data: 1944
Nr ?: 104 / 163 / 049
1 zł ( 1944 - 1989)
banknot 1zl 1944 - 1 zł
Data: 1944
Nr ?: 105 / 164 / 050
2 zł ( 1944 - 1989)
banknot 2zl 1944 obowiazkowe - 2 zł
Data: 1944
Nr ?: 113 / 166 (d/e/f) / 052
5 zł ( 1944 - 1989)
banknot 5zl 1944 obowiazkowe - 5 zł
Data: 1944
Nr ?: 114 / 169 (b/c) / 055
10 zł ( 1944 - 1989)
banknot 10zl 1944 - 10 zł
Data: 1944
Nr ?: 108 / 172 (a) / 058
20 zł ( 1944 - 1989)
banknot 20zl 1944 obowiazkowe - 20 zł
Data: 1944
Nr ?: 116 / 176 (b/c/d/e) / 062
50 zł ( 1944 - 1989)
banknot 50zl 1944 obowiazkowe - 50 zł
Data: 1944
Nr ?: 117 / 181 (b/c) / 067
100 zł ( 1944 - 1989)
banknot 100zl 1944 obowiazkowe - 100 zł
Data: 1944
Nr ?: 118 / 185 (b/c/d) / 071
500 zł ( 1944 - 1989)
banknot 500zl 1944 obowiazkowe - 500 zł
Data: 1944
Nr ?: 119 / 191 (b/c) / 077
1945 - 1946

1 zł ( 1944 - 1989)
banknot 1zl 1946 - 1 zł
Data: 15 maja 1946
Nr ?: 123 / 165 / 051
2 zł ( 1944 - 1989)
banknot 2zl 1946 - 2 zł
Data: 15 maja 1946
Nr ?: 124 / 167 / 053
5 zł ( 1944 - 1989)
banknot 5zl 1946 - 5 zł
Data: 15 maja 1946
Nr ?: 125 / 170 / 056
10 zł ( 1944 - 1989)
banknot 10zl 1946 - 10 zł
Data: 15 maja 1946
Nr ?: 126 / 173 / 059
20 zł ( 1944 - 1989)
banknot 20zl 1946 - 20 zł
Data: 15 maja 1946
Nr ?: 127 / 177 / 063
50 zł ( 1944 - 1989)
banknot 50zl 1946 - 50 zł
Data: 15 maja 1946
Nr ?: 128 / 182 / 068
100 zł ( 1944 - 1989)
banknot 100zl 1946 - 100 zł
Data: 15 maja 1946
Nr ?: 129 / 186 / 072
500 zł ( 1944 - 1989)
banknot 500zl 1946 - 500 zł
Data: 15 stycznia 1946
Nr ?: 121 / 192 / 078
1 000 zł ( 1944 - 1989)
banknot 1000zl 1945 - 1 000 zł
Data: 1945
Nr ?: 120 / 196 / 082
1 000 zł ( 1944 - 1989)
banknot 1000zl 1946 - 1 000 zł
Data: 15 stycznia 1946
Nr ?: 122 / 197 / 083
1947

20 zł ( 1944 - 1989)
banknot 20zl 1947 - 20 zł
Data: 15 lipca 1947
Nr ?: 130 / 178 / 064
100 zł ( 1944 - 1989)
banknot 100zl 1947 - 100 zł
Data: 15 lipca 1947
Nr ?: 131 / 187 / 073
500 zł ( 1944 - 1989)
banknot 500zl 1947 - 500 zł
Data: 15 lipca 1947
Nr ?: 132 / 193 / 079
1 000 zł ( 1944 - 1989)
banknot 1000zl 1947 - 1 000 zł
Data: 15 lipca 1947
Nr ?: 133 / 198 / 084
1948

2 zł ( 1944 - 1989)
banknot 2zl 1948 - 2 zł
Data: 1 lipca 1948
Nr ?: 134 / 168 / 054
5 zł ( 1944 - 1989)
banknot 5zl 1948 - 5 zł
Data: 1 lipca 1948
Nr ?: 135 / 171 / 057
10 zł ( 1944 - 1989)
banknot 10zl 1948 - 10 zł
Data: 1 lipca 1948
Nr ?: 136 / 174 / 060
20 zł ( 1944 - 1989)
banknot 20zl 1948 - 20 zł
Data: 1 lipca 1948
Nr ?: 137 / 179 / 065
50 zł ( 1944 - 1989)
banknot 50zl 1948 - 50 zł
Data: 1 lipca 1948
Nr ?: 138 / 183 / 069
100 zł ( 1944 - 1989)
banknot 100zl 1948 - 100 zł
Data: 1 lipca 1948
Nr ?: 139 / 188 / 074
500 zł ( 1944 - 1989)
banknot 500zl 1948 - 500 zł
Data: 1 lipca 1948
Nr ?: 140 / 194 / 080
1962 - 1965

1 000 zł ( 1944 - 1989)
banknot 1000zl 1965 - 1 000 zł
Data: 29 października 1965
Nr ?: 141 / 199 / 085
1974 - 1989

10 zł ( 1944 - 1989)
banknot 10zl 1982 - 10 zł
Data: 1 czerwca 1982
Nr ?: 156 / 175 / 061
20 zł ( 1944 - 1989)
banknot 20zl 1982 - 20 zł
Data: 1 czerwca 1982
Nr ?: 157 / 180 / 066
50 zł ( 1944 - 1989)
banknot 50zl 1975 - 50 zł
Data: 9 maja 1975
Nr ?: 144 / 184 (a/aa/b/bb) / 070
100 zł ( 1944 - 1989)
banknot 100zl 1979 - 100 zł
Data: 1 czerwca 1979
Nr ?: 151 / 189 (d/dd) / 075
200 zł ( 1944 - 1989)
banknot 200zl 1976 - 200 zł
Data: 25 maja 1976
Nr ?: 147 / 190 (a/aa/b/bb) / 076
500 zł ( 1944 - 1989)
banknot 500zl 1976 - 500 zł
Data: 15 czerwca 1976
Nr ?: 148 / 195 (c/cc) / 081
1 000 zł ( 1944 - 1989)
banknot 1000zl 1982 - 1 000 zł
Data: 1 czerwca 1982
Nr ?: 162 / 200 (d/dd) / 086
2 000 zł ( 1944 - 1989)
banknot 2000zl 1977 - 2 000 zł
Data: 1 maja 1977
Nr ?: 149 / 201 (a/aa) / 087
5 000 zł ( 1944 - 1989)
banknot 5000zl 1982 - 5 000 zł
Data: 1 czerwca 1982
Nr ?: 164 / 202 (a/aa/b/bb) / 088
10 000 zł ( 1944 - 1989)
banknot 10000zl 1988 - 10 000 zł
Data: 1 grudnia 1988
Nr ?: 174 / 203 (b/bb/c/cc) / 089
20 000 zł ( 1944 - 1989)
banknot 20000zl 1989 - 20 000 zł
Data: 1 lutego 1989
Nr ?: 175 / 204 / 090
50 000 zł ( 1944 - 1989)
banknot 50000zl 1989 - 50 000 zł
Data: 1 grudnia 1989
Nr ?: 176 / 205 / 091
200 000 zł ( 1944 - 1989)
banknot 200000zl 1989 - 200 000 zł
Data: 1 grudnia 1989
Nr ?: 177 / 207 / 093
Banknoty Rzeczypospolitej Polskiej od 1990
1990 - 1993

1 zł ( od 1990)
banknot 1zl 1990 - 1 zł
Data: 1 marca 1990
Nr ?: 179 / N 37 / 109
nieobiegowy
2 zł ( od 1990)
banknot 2zl 1990 - 2 zł
Data: 1 marca 1990
Nr ?: 180 / N 38 / 110
nieobiegowy
5 zł ( od 1990)
banknot 5zl 1990 - 5 zł
Data: 1 marca 1990
Nr ?: 181 / N 39 / 111
nieobiegowy
10 zł ( od 1990)
banknot 10zl 1990 - 10 zł
Data: 1 marca 1990
Nr ?: 182 / N 40 / 112
nieobiegowy
20 zł ( od 1990)
banknot 20zl 1990 - 20 zł
Data: 1 marca 1990
Nr ?: 183 / N 41 / 113
nieobiegowy
50 zł ( od 1990)
banknot 50zl 1990 - 50 zł
Data: 1 marca 1990
Nr ?: 184 / N 42 / 114
nieobiegowy
100 zł ( od 1990)
banknot 100zl 1990 - 100 zł
Data: 1 marca 1990
Nr ?: 185 / N 43 / 115
nieobiegowy
200 zł ( od 1990)
banknot 200zl 1990 - 200 zł
Data: 1 marca 1990
Nr ?: 186 / N 44 / 116
nieobiegowy
500 zł ( od 1990)
banknot 500zl 1990 - 500 zł
Data: 1 marca 1990
Nr ?: 187 / N 45 / 117
nieobiegowy
50 000 zł ( od 1990)
banknot 50000zl 1993 - 50 000 zł
Data: 16 listopada 1993
Nr ?: 191 / 208 / 094
100 000 zł ( od 1990)
banknot 100000zl 1990 - 100 000 zł
Data: 1 lutego 1990
Nr ?: 178 / 206 / 092
500 000 zł ( od 1990)
banknot 500000zl 1990 - 500 000 zł
Data: 20 kwietnia 1990
Nr ?: 188 / 210 / 096
1 000 000 zł ( od 1990)
banknot 1000000zl 1991 - 1 000 000 zł
Data: 15 lutego 1991
Nr ?: 189 / 212 / 097
2 000 000 zł ( od 1990)
banknot 2000000zl 1992 - 2 000 000 zł
Data: 14 sierpnia 1992
Nr ?: 190 / 214 / 098
5 000 000 zł ( od 1990)
banknot 500000000 1995 - 5 000 000 zł
Data: 12 maja 1995
Nr ?: - / K 2 / -
kopie numerowane
1994

10 zł ( od 1990)
banknot 10zl 1994 - 10 zł
Data: 25 marca 1994
Nr ?: 196 / 216 / 099
20 zł ( od 1990)
banknot 20zl 1994 - 20 zł
Data: 25 marca 1994
Nr ?: 197 / 217 / 101
50 zł ( od 1990)
banknot 50zl 1994 - 50 zł
Data: 25 marca 1994
Nr ?: 198 / 218 / 105
100 zł ( od 1990)
banknot 100zl 1994 - 100 zł
Data: 25 marca 1994
Nr ?: 199 / 219 / 107
200 zł ( od 1990)
banknot 200zl 1994 - 200 zł
Data: 25 marca 1994
Nr ?: 200 / 220 / 108
2012

10 zł ( od 1990)
banknot 10zl 2012 - 10 zł
Data: 5 stycznia 2012
20 zł ( od 1990)
banknot 20zl 2012 - 20 zł
Data: 5 stycznia 2012
50 zł ( od 1990)
banknot 50zl 2012 - 50 zł
Data: 5 stycznia 2012
100 zł ( od 1990)
banknot 100zl 2012 - 100 zł
Data: 5 stycznia 2012

© 2010-2016 Wszelkie prawa zastrzeżoneRegulaminPolityka cookiesMapa witryny