Polskie banknoty produkowane od końca XVIII wieku

Bilety skarbowe Insurekcji Kościuszkowskiej 1794


5 gr miedz.

5 gr miedz. ( 1794)
banknot 5gr 1794 - 5 gr miedz.
Data: 13 sierpnia 1794
Nr ?: A8 / 1 / -

10 gr miedz.

10 gr miedz. ( 1794)
banknot 10gr 1794 - 10 gr miedz.
Data: 13 sierpnia 1794
Nr ?: A9 / 2 / -

1 złp

1 złp ( 1794)
banknot 1zlp 1794 - 1 złp
Data: 13 sierpnia 1794
Nr ?: A10 / 3 / -

4 złp

4 złp ( 1794)
banknot 4zlp 1794 - 4 złp
Data: 4 września 1794
Nr ?: A11 / 4 / -

5 złp

5 złp ( 1794)
banknot 5zlp 1794 - 5 złp
Data: 8 czerwca 1794
Nr ?: A1 / 5 / -

10 złp

10 złp ( 1794)
banknot 10zlp 1794 - 10 złp
Data: 8 czerwca 1794
Nr ?: A2 / 6 / -

25 złp

25 złp ( 1794)
banknot 25zlp 1794 - 25 złp
Data: 8 czerwca 1794
Nr ?: A3 / 7 / -

50 złp

50 złp ( 1794)
banknot 50zlp 1794 - 50 złp
Data: 8 czerwca 1794
Nr ?: A4 / 8 / -

100 złp

100 złp ( 1794)
banknot 100zlp 1794 - 100 złp
Data: 8 czerwca 1794
Nr ?: A5 / 9 / -

500 złp

500 złp ( 1794)
banknot 500zlp 1794 - 500 złp
Data: 8 czerwca 1794
Nr ?: A6 / 10 / -

1 000 złp

1 000 złp ( 1794)
banknot 1000zlp 1794 - 1 000 złp
Data: 8 czerwca 1794
Nr ?: A7 / 11 / -

Bilety kasowe Księstwa Warszawskiego 1810


1 tal.

1 tal. ( 1810)
banknot 1tal 1810 - 1 tal.
Data: 1 grudnia 1810
Nr ?: A12 / 12 / -

2 tal.

2 tal. ( 1810)
banknot 2tal 1810 - 2 tal.
Data: 1 grudnia 1810
Nr ?: A13 / 13 / -

5 tal.

5 tal. ( 1810)
banknot 5tal 1810 - 5 tal.
Data: 1 grudnia 1810
Nr ?: A14 / 14 / -

Banknoty Królestwa Polskiego 1824 (1828) - 1866


18245 zł

5 zł ( 1824 (1828) - 1866)
banknot 5zl 1824 - 5 zł
Data: 1824
Nr ?: A15 / 15 / -

10 zł

10 zł ( 1824 (1828) - 1866)
banknot 10zl 1824 - 10 zł
Data: 1824
Nr ?: A16 / 16 / -

50 zł

50 zł ( 1824 (1828) - 1866)
banknot 50zl 1824 - 50 zł
Data: 1824
Nr ?: A17 / 17 / -

100 zł

100 zł ( 1824 (1828) - 1866)
banknot 100zl 1824 - 100 zł
Data: 1824
Nr ?: A18 / 18 / -

1830 - 18311 zł

1 zł ( 1824 (1828) - 1866)
banknot 1zl 1831 - 1 zł
Data: 1831
Nr ?: A22 / 22 / -

5 zł

5 zł ( 1824 (1828) - 1866)
banknot 5zl 1830 - 5 zł
Data: 1 maja 1830
Nr ?: A19 / 19 / -

50 zł

50 zł ( 1824 (1828) - 1866)
banknot 50zl 1830 - 50 zł
Data: 1 maja 1830
Nr ?: A20 / 20 / -

100 zł

100 zł ( 1824 (1828) - 1866)
banknot 100zl 1830 - 100 zł
Data: 1 maja 1830
Nr ?: A21 / 21 / -

1841 - 18661 rbl sr.

1 rbl sr. ( 1824 (1828) - 1866)
banknot 1rbl 1847 - 1 rbl sr.
Data: 1847
Nr ?: A29 / 23 (a/aa) / -

1 rbl sr.

1 rbl sr. ( 1824 (1828) - 1866)
banknot 1rbl 1857 - 1 rbl sr.
Data: 1857
Nr ?: A44 / 24 (a/aa) / -

3 rbl sr.

3 rbl sr. ( 1824 (1828) - 1866)
banknot 3rbl 1841 - 3 rbl sr.
Data: 1841
Nr ?: A23 / 25 (a) / -

3 rbl sr.

3 rbl sr. ( 1824 (1828) - 1866)
banknot 3rbl 1850 - 3 rbl sr.
Data: 1850
Nr ?: A33 / 26 (a/aa) / -

10 rbl sr.

10 rbl sr. ( 1824 (1828) - 1866)
banknot 10rbl 1843 - 10 rbl sr.
Data: 1843
Nr ?: A26 / 27 (a) / -

25 rbl sr.

25 rbl sr. ( 1824 (1828) - 1866)
banknot 25rbl 1848 - 25 rbl sr.
Data: 1848
Nr ?: A31 / 28 (b) / -

Banknoty Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego 1916 (1917)


1/2 mkp

1/2 mkp ( 1916 (1917))
banknot 0,5mkp 1916 - 1/2 mkp
Data: 9 grudnia 1916
Nr ?: 1 / 44 / 133

1 mkp

1 mkp ( 1916 (1917))
banknot 1mkp 1916 - 1 mkp
Data: 9 grudnia 1916
Nr ?: 2 / 46 / 134

2 mkp

2 mkp ( 1916 (1917))
banknot 2mkp 1916 - 2 mkp
Data: 9 grudnia 1916
Nr ?: 3 / 48 / 135

5 mkp

5 mkp ( 1916 (1917))
banknot 5mkp 1916 general - 5 mkp
Data: 9 grudnia 1916
Nr ?: 11 / 50 (b/c) / 136

10 mkp

10 mkp ( 1916 (1917))
banknot 10mkp 1916 general kp - 10 mkp
Data: 9 grudnia 1916
Nr ?: 12 / 51 (a) / 137

20 mkp

20 mkp ( 1916 (1917))
banknot 20mkp 1916 - 20 mkp
Data: 9 grudnia 1916
Nr ?: 4 / 52 / 138

50 mkp

50 mkp ( 1916 (1917))
banknot 50mkp 1916 - 50 mkp
Data: 9 grudnia 1916
Nr ?: 5 / 54 / 139

100 mkp

100 mkp ( 1916 (1917))
banknot 100mkp 1916 - 100 mkp
Data: 9 grudnia 1916
Nr ?: 6 / 55 / 140

1 000 mkp

1 000 mkp ( 1916 (1917))
banknot 1000mkp 1916 general - 1 000 mkp
Data: 9 grudnia 1916
Nr ?: 16 / 57 / 141

Banknoty Rzeczypospolitej Polskiej 1919 - 1939


1919 - 19231/2 mkp

1/2 mkp ( 1919 - 1939)
banknot pol marki polskiej 1920 - 1/2 mkp
Data: 7 lutego 1920
Nr ?: 30 / 58 / 001

1 mkp

1 mkp ( 1919 - 1939)
banknot 1mkp 1919 - 1 mkp
Data: 17 maja 1919
Nr ?: 19 / 59 / 002

1 mkp

1 mkp ( 1919 - 1939)
banknot 1mkp 1919 v2 - 1 mkp
Data: 23 sierpnia 1919
Nr ?: 23 / 60 / 003

5 mkp

5 mkp ( 1919 - 1939)
banknot 5mkp 1919 - 5 mkp
Data: 17 maja 1919
Nr ?: 20 / 61 / 004

5 mkp

5 mkp ( 1919 - 1939)
banknot 5mkp 1919 v2 - 5 mkp
Data: 23 sierpnia 1919
Nr ?: 24 / 62 / 005

10 mkp

10 mkp ( 1919 - 1939)
banknot 10mkp 1919 v2 - 10 mkp
Data: 23 sierpnia 1919
Nr ?: 25 / 63 / 006

20 mkp

20 mkp ( 1919 - 1939)
banknot 20mkp 1919 - 20 mkp
Data: 17 maja 1919
Nr ?: 21 / 64 / 007

20 mkp

20 mkp ( 1919 - 1939)
banknot 20 marek polskich 1919 v2 - 20 mkp
Data: 23 sierpnia 1919
Nr ?: 26 / 65 / 008

100 mkp

100 mkp ( 1919 - 1939)
banknot 100mkp 1919 - 100 mkp
Data: 15 lutego 1919
Nr ?: 18 / 66 / 009

100 mkp

100 mkp ( 1919 - 1939)
banknot 100mkp 1919 v2 - 100 mkp
Data: 23 sierpnia 1919
Nr ?: 27 / 67 / 010

500 mkp

500 mkp ( 1919 - 1939)
banknot 500mkp 1919 - 500 mkp
Data: 15 stycznia 1919
Nr ?: 17 / 68 / 011

500 mkp

500 mkp ( 1919 - 1939)
banknot 500 marek polskich 1919 v2 - 500 mkp
Data: 23 sierpnia 1919
Nr ?: 28 / 69 / 012

1 000 mkp

1 000 mkp ( 1919 - 1939)
banknot 1000 marek polskich 1919 - 1 000 mkp
Data: 17 maja 1919
Nr ?: 22 / 70 / 013

1 000 mkp

1 000 mkp ( 1919 - 1939)
banknot 1000mkp 1919 v2 - 1 000 mkp
Data: 23 sierpnia 1919
Nr ?: 29 / 71 / 014

5 000 mkp

5 000 mkp ( 1919 - 1939)
banknot 5000 marek polskich 1920 - 5 000 mkp
Data: 7 lutego 1920
Nr ?: 31 / 72 / 015

10 000 mkp

10 000 mkp ( 1919 - 1939)
banknot 10000 marek polskich 1922 - 10 000 mkp
Data: 11 marca 1922
Nr ?: 32 / 73 / 016

50 000 mkp

50 000 mkp ( 1919 - 1939)
banknot 50000 marek polskich 1922 - 50 000 mkp
Data: 10 października 1922
Nr ?: 33 / 74 / 017

100 000 mkp

100 000 mkp ( 1919 - 1939)
banknot 100000mkp 1923 - 100 000 mkp
Data: 30 sierpnia 1923
Nr ?: 35 / 75 / 018

250 000 mkp

250 000 mkp ( 1919 - 1939)
banknot 250000mkp 1923 - 250 000 mkp
Data: 25 kwietnia 1923
Nr ?: 34 / 76 / 019

500 000 mkp

500 000 mkp ( 1919 - 1939)
banknot 500000mkp 1923 - 500 000 mkp
Data: 30 sierpnia 1923
Nr ?: 36 / 77 / 020

1 000 000 mkp

1 000 000 mkp ( 1919 - 1939)
banknot 1000000mkp 1923 - 1 000 000 mkp
Data: 30 sierpnia 1923
Nr ?: 37 / 78 / 021

5 000 000 mkp

5 000 000 mkp ( 1919 - 1939)
banknot 5000000 marek polskich 1923 - 5 000 000 mkp
Data: 20 listopada 1923
Nr ?: 38 / 79 / 022

10 000 000 mkp

10 000 000 mkp ( 1919 - 1939)
banknot 10000000mkp 1923 - 10 000 000 mkp
Data: 20 listopada 1923
Nr ?: 39 / 80 / 023

50 000 000 mkp

50 000 000 mkp ( 1919 - 1939)
banknot 50000000mkp 1923 - 50 000 000 mkp
Data: 20 listopada 1923
Nr ?: 40 / - / -

100 000 000 mkp

100 000 000 mkp ( 1919 - 1939)
banknot 100000000mkp 1923 - 100 000 000 mkp
Data: 20 listopada 1923
Nr ?: 41 / - / -

1919 - 19241 gr

1 gr ( 1919 - 1939)
banknot 1gr 1924 - 1 gr
Data: 28 kwietnia 1924
Nr ?: 42 / 100 / 040

5 gr

5 gr ( 1919 - 1939)
banknot 5gr 1924 - 5 gr
Data: 28 kwietnia 1924
Nr ?: 43 / 101 / 041

10 gr

10 gr ( 1919 - 1939)
banknot 10gr 1924 - 10 gr
Data: 28 kwietnia 1924
Nr ?: 44 / 102 / 042

20 gr

20 gr ( 1919 - 1939)
banknot 20gr 1924 - 20 gr
Data: 28 kwietnia 1924
Nr ?: 45 / 103 / 043

50 gr

50 gr ( 1919 - 1939)
banknot 50gr 1924 - 50 gr
Data: 28 kwietnia 1924
Nr ?: 46 / 104 / 044

1 zł

1 zł ( 1919 - 1939)
banknot 1zl 1919 - 1 zł
Data: 28 lutego 1919
Nr ?: 47 / 81 / 024

2 zł

2 zł ( 1919 - 1939)
banknot 2zl 1919 - 2 zł
Data: 28 lutego 1919
Nr ?: 48 / 82 / 025

5 zł

5 zł ( 1919 - 1939)
banknot 5zl 1919 - 5 zł
Data: 28 lutego 1919
Nr ?: 49 / 84 / 027

10 zł

10 zł ( 1919 - 1939)
banknot 10zl 1919 - 10 zł
Data: 28 lutego 1919
Nr ?: 50 / 87A / 029

20 zł

20 zł ( 1919 - 1939)
banknot 20zl 1919 - 20 zł
Data: 28 lutego 1919
Nr ?: 51 / 90 / 031

50 zł

50 zł ( 1919 - 1939)
banknot 50zl 1919 - 50 zł
Data: 28 lutego 1919
Nr ?: 52 / 95 / 035

100 zł

100 zł ( 1919 - 1939)
banknot 100zl 1919 - 100 zł
Data: 28 lutego 1919
Nr ?: 53 / 97 / 037

500 zł

500 zł ( 1919 - 1939)
banknot 500zl 1919 - 500 zł
Data: 28 lutego 1919
Nr ?: 54 / 99 / 039

1925 - 19292 zł

2 zł ( 1919 - 1939)
banknot 2zl 1925 - 2 zł
Data: 1 maja 1925
Nr ?: 60 / 106 / 046

5 zł

5 zł ( 1919 - 1939)
banknot 5zl 1925 - 5 zł
Data: 1 maja 1925
Nr ?: 61 / 107 / 047

5 zł

5 zł ( 1919 - 1939)
banknot 5zl 1926 - 5 zł
Data: 25 października 1926
Nr ?: 65 / 108 / 048

10 zł

10 zł ( 1919 - 1939)
banknot 10zl 1926 - 10 zł
Data: 20 lipca 1926
Nr ?: 64 / 89 (a/b/bb/c) / 030

20 zł

20 zł ( 1919 - 1939)
banknot 20zl 1926 - 20 zł
Data: 1 marca 1926
Nr ?: 63 / 92 (a/b/c) / 032

50 zł

50 zł ( 1919 - 1939)
banknot 50zl 1925 - 50 zł
Data: 28 sierpnia 1925
Nr ?: 62 / 96 (a/b) / 036

1930 - 19381 zł

1 zł ( 1919 - 1939)
banknot 1zl 1938 - 1 zł
Data: 1 października 1938
Nr ?: 78 / 105 / 045

2 zł

2 zł ( 1919 - 1939)
banknot 2zl 1936 - 2 zł
Data: 26 lutego 1936
Nr ?: 75 / 83 / 026

5 zł

5 zł ( 1919 - 1939)
banknot 5zl 1930 - 5 zł
Data: 2 stycznia 1930
Nr ?: 71 / 86 / 028

20 zł

20 zł ( 1919 - 1939)
banknot 20zl 1931 - 20 zł
Data: 20 czerwca 1931
Nr ?: 72 / 93 / 033

20 zł

20 zł ( 1919 - 1939)
banknot 20zl 1936 - 20 zł
Data: 11 listopada 1936
Nr ?: 76 / 94 / 034

100 zł

100 zł ( 1919 - 1939)
banknot 100zl 1932 - 100 zł
Data: 2 czerwca 1932
Nr ?: 73 / 98 (a/b) / 038

Banknoty okupacji niemieckiej dla Generalnego Gubernatorstwa Polski 1940 - 1941


1 zł

1 zł ( 1940 - 1941)
banknot 1zl 1940 - 1 zł
Data: 1 marca 1940
Nr ?: 91 / 146 (a) / 178

2 zł

2 zł ( 1940 - 1941)
banknot 2zl 1940 - 2 zł
Data: 1 marca 1940
Nr ?: 92 / 147 (a) / 179

5 zł

5 zł ( 1940 - 1941)
banknot 5zl 1940 - 5 zł
Data: 1 marca 1940
Nr ?: 93 / 148 (a) / 180

10 zł

10 zł ( 1940 - 1941)
banknot 10zl 1940 - 10 zł
Data: 1 marca 1940
Nr ?: 94 / 149 / 181

20 zł

20 zł ( 1940 - 1941)
banknot 20zl 1940 - 20 zł
Data: 1 marca 1940
Nr ?: 95 / 150 / 182

50 zł

50 zł ( 1940 - 1941)
banknot 50zl 1940 - 50 zł
Data: 1 marca 1940
Nr ?: 96 / 151 / 183

100 zł

100 zł ( 1940 - 1941)
banknot 100zl 1940 - 100 zł
Data: 1 marca 1940
Nr ?: 97 / 153 / 185

100 zł

100 zł ( 1940 - 1941)
banknot 100zl 1941 - 100 zł
Data: 1 sierpnia 1941
Nr ?: 103 / 154 / 186

500 zł

500 zł ( 1940 - 1941)
banknot 500zl 1940 - 500 zł
Data: 1 marca 1940
Nr ?: 98 / 155 / 187

Banknoty Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 1944 - 1989


194450 gr

50 gr ( 1944 - 1989)
banknot 50gr 1944 - 50 gr
Data: 1944
Nr ?: 104 / 163 / 049

1 zł

1 zł ( 1944 - 1989)
banknot 1zl 1944 - 1 zł
Data: 1944
Nr ?: 105 / 164 / 050

2 zł

2 zł ( 1944 - 1989)
banknot 2zl 1944 obowiazkowe - 2 zł
Data: 1944
Nr ?: 113 / 166 (d/e/f) / 052

5 zł

5 zł ( 1944 - 1989)
banknot 5zl 1944 obowiazkowe - 5 zł
Data: 1944
Nr ?: 114 / 169 (b/c) / 055

10 zł

10 zł ( 1944 - 1989)
banknot 10zl 1944 - 10 zł
Data: 1944
Nr ?: 108 / 172 (a) / 058

20 zł

20 zł ( 1944 - 1989)
banknot 20zl 1944 obowiazkowe - 20 zł
Data: 1944
Nr ?: 116 / 176 (b/c/d/e) / 062

50 zł

50 zł ( 1944 - 1989)
banknot 50zl 1944 obowiazkowe - 50 zł
Data: 1944
Nr ?: 117 / 181 (b/c) / 067

100 zł

100 zł ( 1944 - 1989)
banknot 100zl 1944 obowiazkowe - 100 zł
Data: 1944
Nr ?: 118 / 185 (b/c/d) / 071

500 zł

500 zł ( 1944 - 1989)
banknot 500zl 1944 obowiazkowe - 500 zł
Data: 1944
Nr ?: 119 / 191 (b/c) / 077

1945 - 19461 zł

1 zł ( 1944 - 1989)
banknot 1zl 1946 - 1 zł
Data: 15 maja 1946
Nr ?: 123 / 165 / 051

2 zł

2 zł ( 1944 - 1989)
banknot 2zl 1946 - 2 zł
Data: 15 maja 1946
Nr ?: 124 / 167 / 053

5 zł

5 zł ( 1944 - 1989)
banknot 5zl 1946 - 5 zł
Data: 15 maja 1946
Nr ?: 125 / 170 / 056

10 zł

10 zł ( 1944 - 1989)
banknot 10zl 1946 - 10 zł
Data: 15 maja 1946
Nr ?: 126 / 173 / 059

20 zł

20 zł ( 1944 - 1989)
banknot 20zl 1946 - 20 zł
Data: 15 maja 1946
Nr ?: 127 / 177 / 063

50 zł

50 zł ( 1944 - 1989)
banknot 50zl 1946 - 50 zł
Data: 15 maja 1946
Nr ?: 128 / 182 / 068

100 zł

100 zł ( 1944 - 1989)
banknot 100zl 1946 - 100 zł
Data: 15 maja 1946
Nr ?: 129 / 186 / 072

500 zł

500 zł ( 1944 - 1989)
banknot 500zl 1946 - 500 zł
Data: 15 stycznia 1946
Nr ?: 121 / 192 / 078

1 000 zł

1 000 zł ( 1944 - 1989)
banknot 1000zl 1945 - 1 000 zł
Data: 1945
Nr ?: 120 / 196 / 082

1 000 zł

1 000 zł ( 1944 - 1989)
banknot 1000zl 1946 - 1 000 zł
Data: 15 stycznia 1946
Nr ?: 122 / 197 / 083

194720 zł

20 zł ( 1944 - 1989)
banknot 20zl 1947 - 20 zł
Data: 15 lipca 1947
Nr ?: 130 / 178 / 064

100 zł

100 zł ( 1944 - 1989)
banknot 100zl 1947 - 100 zł
Data: 15 lipca 1947
Nr ?: 131 / 187 / 073

500 zł

500 zł ( 1944 - 1989)
banknot 500zl 1947 - 500 zł
Data: 15 lipca 1947
Nr ?: 132 / 193 / 079

1 000 zł

1 000 zł ( 1944 - 1989)
banknot 1000zl 1947 - 1 000 zł
Data: 15 lipca 1947
Nr ?: 133 / 198 / 084

19482 zł

2 zł ( 1944 - 1989)
banknot 2zl 1948 - 2 zł
Data: 1 lipca 1948
Nr ?: 134 / 168 / 054

5 zł

5 zł ( 1944 - 1989)
banknot 5zl 1948 - 5 zł
Data: 1 lipca 1948
Nr ?: 135 / 171 / 057

10 zł

10 zł ( 1944 - 1989)
banknot 10zl 1948 - 10 zł
Data: 1 lipca 1948
Nr ?: 136 / 174 / 060

20 zł

20 zł ( 1944 - 1989)
banknot 20zl 1948 - 20 zł
Data: 1 lipca 1948
Nr ?: 137 / 179 / 065

50 zł

50 zł ( 1944 - 1989)
banknot 50zl 1948 - 50 zł
Data: 1 lipca 1948
Nr ?: 138 / 183 / 069

100 zł

100 zł ( 1944 - 1989)
banknot 100zl 1948 - 100 zł
Data: 1 lipca 1948
Nr ?: 139 / 188 / 074

500 zł

500 zł ( 1944 - 1989)
banknot 500zl 1948 - 500 zł
Data: 1 lipca 1948
Nr ?: 140 / 194 / 080

1962 - 19651 000 zł

1 000 zł ( 1944 - 1989)
banknot 1000zl 1965 - 1 000 zł
Data: 29 października 1965
Nr ?: 141 / 199 / 085

1974 - 198910 zł

10 zł ( 1944 - 1989)
banknot 10zl 1982 - 10 zł
Data: 1 czerwca 1982
Nr ?: 156 / 175 / 061

20 zł

20 zł ( 1944 - 1989)
banknot 20zl 1982 - 20 zł
Data: 1 czerwca 1982
Nr ?: 157 / 180 / 066

50 zł

50 zł ( 1944 - 1989)
banknot 50zl 1975 - 50 zł
Data: 9 maja 1975
Nr ?: 144 / 184 (a/aa/b/bb) / 070

100 zł

100 zł ( 1944 - 1989)
banknot 100zl 1979 - 100 zł
Data: 1 czerwca 1979
Nr ?: 151 / 189 (d/dd) / 075

200 zł

200 zł ( 1944 - 1989)
banknot 200zl 1976 - 200 zł
Data: 25 maja 1976
Nr ?: 147 / 190 (a/aa/b/bb) / 076

500 zł

500 zł ( 1944 - 1989)
banknot 500zl 1976 - 500 zł
Data: 15 czerwca 1976
Nr ?: 148 / 195 (c/cc) / 081

1 000 zł

1 000 zł ( 1944 - 1989)
banknot 1000zl 1982 - 1 000 zł
Data: 1 czerwca 1982
Nr ?: 162 / 200 (d/dd) / 086

2 000 zł

2 000 zł ( 1944 - 1989)
banknot 2000zl 1977 - 2 000 zł
Data: 1 maja 1977
Nr ?: 149 / 201 (a/aa) / 087

5 000 zł

5 000 zł ( 1944 - 1989)
banknot 5000zl 1982 - 5 000 zł
Data: 1 czerwca 1982
Nr ?: 164 / 202 (a/aa/b/bb) / 088

10 000 zł

10 000 zł ( 1944 - 1989)
banknot 10000zl 1988 - 10 000 zł
Data: 1 grudnia 1988
Nr ?: 174 / 203 (b/bb/c/cc) / 089

20 000 zł

20 000 zł ( 1944 - 1989)
banknot 20000zl 1989 - 20 000 zł
Data: 1 lutego 1989
Nr ?: 175 / 204 / 090

50 000 zł

50 000 zł ( 1944 - 1989)
banknot 50000zl 1989 - 50 000 zł
Data: 1 grudnia 1989
Nr ?: 176 / 205 / 091

200 000 zł

200 000 zł ( 1944 - 1989)
banknot 200000zl 1989 - 200 000 zł
Data: 1 grudnia 1989
Nr ?: 177 / 207 / 093

Banknoty Rzeczypospolitej Polskiej od 1990


1990 - 199350 000 zł

50 000 zł ( od 1990)
banknot 50000zl 1993 - 50 000 zł
Data: 16 listopada 1993
Nr ?: 191 / 208 / 094

100 000 zł

100 000 zł ( od 1990)
banknot 100000zl 1990 - 100 000 zł
Data: 1 lutego 1990
Nr ?: 178 / 206 / 092

500 000 zł

500 000 zł ( od 1990)
banknot 500000zl 1990 - 500 000 zł
Data: 20 kwietnia 1990
Nr ?: 188 / 210 / 096

1 000 000 zł

1 000 000 zł ( od 1990)
banknot 1000000zl 1991 - 1 000 000 zł
Data: 15 lutego 1991
Nr ?: 189 / 212 / 097

2 000 000 zł

2 000 000 zł ( od 1990)
banknot 2000000zl 1992 - 2 000 000 zł
Data: 14 sierpnia 1992
Nr ?: 190 / 214 / 098

199410 zł

10 zł ( od 1990)
banknot 10zl 1994 - 10 zł
Data: 25 marca 1994
Nr ?: 196 / 216 / 099

20 zł

20 zł ( od 1990)
banknot 20zl 1994 - 20 zł
Data: 25 marca 1994
Nr ?: 197 / 217 / 101

50 zł

50 zł ( od 1990)
banknot 50zl 1994 - 50 zł
Data: 25 marca 1994
Nr ?: 198 / 218 / 105

100 zł

100 zł ( od 1990)
banknot 100zl 1994 - 100 zł
Data: 25 marca 1994
Nr ?: 199 / 219 / 107

200 zł

200 zł ( od 1990)
banknot 200zl 1994 - 200 zł
Data: 25 marca 1994
Nr ?: 200 / 220 / 108

2012 - 201610 zł

10 zł ( od 1990)
banknot 10zl 2012 - 10 zł
Data: 5 stycznia 2012

20 zł

20 zł ( od 1990)
banknot 20zl 2012 - 20 zł
Data: 5 stycznia 2012

50 zł

50 zł ( od 1990)
banknot 50zl 2012 - 50 zł
Data: 5 stycznia 2012

100 zł

100 zł ( od 1990)
banknot 100zl 2012 - 100 zł
Data: 5 stycznia 2012

200 zł

200 zł ( od 1990)
banknot 200zl 2015(1) - 200 zł
Data: 30 marca 2015

500 zł

500 zł ( od 1990)
banknot 500zl 2016 nowy - 500 zł
Data: 16 lutego 2016