500 000 zł

image
Nominał
500 000 złotych
Nominał słownie
pięćset tysięcy złotych
Data
20 kwietnia 1990
Wizerunek
Wymiary
138 x 63 mm
Numeracja
7 cyfr, czerwona
Nr katalogowe  ?
188 / 210 / 096
Cennik
Nr kat.Nominał, data emisjiIII (VF)II (EF)I (UNC)
188
a
500 000 złotych 20.04.1990 (seria A)-70,-450,-
188
500 000 złotych 20.04.1990 (serie B-Z)-70,-300,-
188
b
500 000 złotych 20.04.1990 (seria AA)-75,-500,-
188
500 000 złotych 20.04.1990 (serie AB-AD)-75,-350,-
Pozostałe banknoty o nominale 500 000 złotych: