50 000 zł

image
Nominał
50 000 złotych
Nominał słownie
pięćdziesiąt tysięcy złotych
Data
1 grudnia 1989
Wizerunek
Wymiary
138 x 63 mm
Numeracja
7 cyfr, czerwona
Nr katalogowe  ?
176 / 205 / 091
Cennik
Nr kat. Nominał, data emisji III (VF) II (EF) I (UNC)
176
a
50 000 złotych 01.12.1989 (seria A) 8,- 15,- 150,-
176
50 000 złotych 01.12.1989 (serie B-Z) 8,- 15,- 65,-
176
b
50 000 złotych 01.12.1989 (serie AA) 7,- 12,- 130,-
176
50 000 złotych 01.12.1989 (serio AB-AZ; BA-BU) 7,- 12,- 50,-
Pozostałe banknoty o nominale 50 000 złotych: