Banknoty Rzeczypospolitej Polskiej od 1990


Opis
Jesienią 1989 roku powstał pierwszy w Europie Wschodniej niekomunistyczny rząd. Dotychczasową nazwę państwa "Polska Rzeczpospolita Ludowa" (PRL) zastąpiła "Rzeczpospolita Polska". Był to początek nowego okresu w dziejach narodu nazywany Trzecią Rzeczpospolitą Polską. Mimo tak poważnych zmian 26 lutego 1990 r. do obiegu został wprowadzony banknot o nominale 100'000 zł wciąż posiadający napis "Polska Rzeczpospolita Ludowa", a w centralnej części banknotu umieszczony jest orzeł bez korony. Również znak wodny przedstawia godło PRL. W banknotach 500'000 zł, 1'000'000 zł i 2'000'000 zł datowanych na lata 1990 - 1992 można ujrzeć nową nazwę państwa "Rzeczpospolita Polska", jak również orła w koronie, jednak znak wodny nadal przedstawia godło PRL. Dopiero banknoty wyemitowane 16 listopada 1993 roku pozbawione są wszystkich cech minionego okresu. Ponadto posiadają inną kolorystykę oraz lepsze zabezpieczenia niż poprzednie emisje z lat 1989 - 1992.

W wyniku denominacji przeprowadzonej w Polsce w 1995 r. do obiegu została wprowadzona nowa seria banknotów polskich. Denominacja miała charakter ekwiwalentny, a złoty został zdenominowany w relacji 10'000 do 1. Autorem nowych banknotów został artysta grafik Andrzej Heidrich. Nominały 10, 20 i 50 zł wprowadzono z dniem 1 stycznia 1995 roku, natomiast 100 i 200 zł z dniem 1 czerwca 1995. Na wszystkich banknotach widnieje data 25 marca 1994 r. Do 1997 r. banknoty drukowano w Londynie, a w kolejnych latach w Warszawie. Banknoty z lat 1974 - 1993 będące równolegle w obiegu były prawnym środkiem płatniczym do końca 1996 roku, a można je było wymieniać do końca 2010 r. W nowych banknotach bok dłuższy jest dwukrotnością krótszego boku, a długość krótszego boku jest o 3 cm większa w każdym kolejnym nominale względem poprzedniego. Polskie banknoty, które uległy zniszczeniu są zastępowane dodrukowanymi banknotami z dwuliterowym oznaczeniem serii zaczynającym się od liter Y lub Z.
Cennik

1990 - 1993


1 zł

1 zł ( od 1990)
banknot 1zl 1990 - 1 zł
Data: 1 marca 1990
Nr ?: 179 / N 37 / 109

2 zł

2 zł ( od 1990)
banknot 2zl 1990 - 2 zł
Data: 1 marca 1990
Nr ?: 180 / N 38 / 110

5 zł

5 zł ( od 1990)
banknot 5zl 1990 - 5 zł
Data: 1 marca 1990
Nr ?: 181 / N 39 / 111

10 zł

10 zł ( od 1990)
banknot 10zl 1990 - 10 zł
Data: 1 marca 1990
Nr ?: 182 / N 40 / 112

20 zł

20 zł ( od 1990)
banknot 20zl 1990 - 20 zł
Data: 1 marca 1990
Nr ?: 183 / N 41 / 113

50 zł

50 zł ( od 1990)
banknot 50zl 1990 - 50 zł
Data: 1 marca 1990
Nr ?: 184 / N 42 / 114

100 zł

100 zł ( od 1990)
banknot 100zl 1990 - 100 zł
Data: 1 marca 1990
Nr ?: 185 / N 43 / 115

200 zł

200 zł ( od 1990)
banknot 200zl 1990 - 200 zł
Data: 1 marca 1990
Nr ?: 186 / N 44 / 116

500 zł

500 zł ( od 1990)
banknot 500zl 1990 - 500 zł
Data: 1 marca 1990
Nr ?: 187 / N 45 / 117

5 000 000 zł

5 000 000 zł ( od 1990)
banknot 500000000 1995 - 5 000 000 zł
Data: 12 maja 1995
Nr ?: - / K 2 / -
kopie numerowane