5 000 000 zł

image
Nominał
5 000 000 zł
Nominał słownie
pięć milionów złotych
Data
12 maja 1995
Wizerunek
Wymiary
138 x 63 mm
Numeracja
7 cyfr, czerwona
Adnotacja
Banknot nie trafił do obiegu ze względu na przeprowadzoną w 1995 roku denominację. Oficjalna numerowana replika banknotu została wyemitowana w ilości 7500 sztuk, za zgodą Narodowego Banku Polskiego.
Nr katalogowe  ?
- / K 2 / -