200 rocznica urodzin Juliusza Słowackiego

image
Nominał
20 złotych
Nominał słownie
dwadzieścia złotych
Data
8 stycznia 2009 r.
Wizerunek
Wymiary
138 x 69 mm
Awers
Na pierwszym planie po prawej stronie umieszczone zostało popiersie jednego z trzech najwybitniejszych polskich wieszczów romantycznych Juliusz Słowacki. W środkowej części banknotu znajduje się dworek w Krzmieńcu, gdzie poeta się urodził. Na banknocie powyżej dworku widoczny jest Orzeł Biały zgodny ze wzorem Godła Polskiego, aktualnego od 22 lutego 1990 roku.
Rewers
W środkowej części banknotu umieszczono reprodukcje ręcznie pisanego fragmentu wiersza "Uspokojenie". Po jego lewej stronie znajduje się górna część kolumny polskiego, oraz szwedzkiego króla Zygmunta III Wazy. Przy lewej krawędzi banknotu widoczne są sylwetki żurawi w locie. Po prawej stronie na dole umiejscowiono kałamaż wraz z piórem widoczny po obydwu stronach banknotu.
Numeracja
7 cyfr, czarna i czerwona
Autor
Maciej Kopecki
Drukarnia
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.
Uwagi
Banknot stanowi prawny środek płatniczy o wartości nominalnej równej 20 zł.
Nr kat.
KL 3 / KOL 3 / 102
Cennik
Nominał, data emisji III (VF) II (EF) I (UNC)
20 złotych 08.01.2009 (200 rocznica urodzin Juliusza Słowackiego) - - 29,-