1919 - 1924


Opis
W 1924 roku reforma walutowa była nieunikniona z powodu niezmiernie niskiej wartości marki polskiej. Dnia 28 kwietnia 1924 roku zlikwidowano Polską Krajową Kasę Pożyczkową (PKKP), której funkcje przejął nowo otwarty Bank Polski. Tego samego dnia rozpoczęto wymianę marki polskiej na walutę złotową. Za 1'800'000 marek polskich płacono 1 złoty. Funkcje bilonu pełniły wydrukowane bilety zdawkowe o wartości 10, 20 i 50 groszy, oraz 1 i 5 groszy które były tworzone odpowiednio z banknotów 500'000 i 10'000'000 mkp. Bilety zdawkowe utrzymywane były aż do nasycenia rynku monetami. Możliwość wymiany biletów zdawkowych trwała do 30 czerwca 1932 roku.
Cennik

1 000 zł

1 000 zł ( 1919 - 1924)
banknot 1000zl 1919 - 1 000 zł
Data: 28 lutego 1919
Nr ?: 55 / N 5 / -

5 000 zł

5 000 zł ( 1919 - 1924)
banknot 5000zl 1919 - 5 000 zł
Data: 28 lutego 1919
Nr ?: 56 / N 6 / -