Klaser użytkownika DODO

Banknoty obiegowe

Bilety skarbowe Insurekcji Kościuszkowskiej 1794

5 złp
8.VI.1794
10 złp
8.VI.1794
25 złp
8.VI.1794
50 złp
8.VI.1794
100 złp
8.VI.1794
500 złp
8.VI.1794
1 000 złp
8.VI.1794
5 gr miedz.
13.VIII.1794
10 gr miedz.
13.VIII.1794
1 złp
13.VIII.1794
4 złp
4.IX.1794

Bilety kasowe Księstwa Warszawskiego 1810

1 tal.
1.XII.1810
2 tal.
1.XII.1810
5 tal.
1.XII.1810

Banknoty Królestwa Polskiego 1824 (1828) - 1866

1824
5 zł
1824
10 zł
1824
50 zł
1824
100 zł
1824
1830 - 1831
5 zł
1.V.1830
50 zł
1.V.1830
100 zł
1.V.1830
1 zł
1831
1841 - 1866
3 rbl sr.
1841
3 rbl sr.
1842
3 rbl sr.
1843
10 rbl sr.
1843
10 rbl sr.
1844
3 rbl sr.
1846
1 rbl sr.
1847
10 rbl sr.
1847
25 rbl sr.
1848
1 rbl sr.
1849
3 rbl sr.
1850
1 rbl sr.
1851
3 rbl sr.
1851
1 rbl sr.
1852
3 rbl sr.
1852
1 rbl sr.
1853
3 rbl sr.
1853
1 rbl sr.
1854
3 rbl sr.
1854
1 rbl sr.
1855
1 rbl sr.
1856
1 rbl sr.
1857
1 rbl sr.
1858
3 rbl sr.
1858
1 rbl sr.
1864
3 rbl sr.
1865
25 rbl sr.
1865
1 rbl sr.
1866
3 rbl sr.
1866
10 rbl sr.
1866
25 rbl sr.
1866

Banknoty Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego 1916 (1917)

1/2 mkp
9.XII.1916
1 mkp
9.XII.1916
2 mkp
9.XII.1916
20 mkp
9.XII.1916
50 mkp
9.XII.1916
100 mkp
9.XII.1916
1/2 mkp
9.XII.1916
1 mkp
9.XII.1916
2 mkp
9.XII.1916
5 mkp
9.XII.1916
5 mkp
9.XII.1916
10 mkp
9.XII.1916
10 mkp
9.XII.1916
20 mkp
9.XII.1916
100 mkp
9.XII.1916
1 000 mkp
9.XII.1916

Banknoty Rzeczypospolitej Polskiej 1919 - 1939

1919 - 1923
500 mkp
15.I.1919
100 mkp
15.II.1919
1 mkp
17.V.1919
5 mkp
17.V.1919
20 mkp
17.V.1919
1 000 mkp
17.V.1919
1 mkp
23.VIII.1919
5 mkp
23.VIII.1919
10 mkp
23.VIII.1919
20 mkp
23.VIII.1919
100 mkp
23.VIII.1919
500 mkp
23.VIII.1919
1 000 mkp
23.VIII.1919
1/2 mkp
7.II.1920
5 000 mkp
7.II.1920
10 000 mkp
11.III.1922
50 000 mkp
10.X.1922
250 000 mkp
25.IV.1923
100 000 mkp
30.VIII.1923
500 000 mkp
30.VIII.1923
1 000 000 mkp
30.VIII.1923
5 000 000 mkp
20.XI.1923
10 000 000 mkp
20.XI.1923
50 000 000 mkp
20.XI.1923
100 000 000 mkp
20.XI.1923
1919 - 1924
1 zł
28.II.1919
2 zł
28.II.1919
5 zł
28.II.1919
10 zł
28.II.1919
20 zł
28.II.1919
50 zł
28.II.1919
100 zł
28.II.1919
500 zł
28.II.1919
1 gr
28.IV.1924
5 gr
28.IV.1924
10 gr
28.IV.1924
20 gr
28.IV.1924
50 gr
28.IV.1924
5 zł
15.VII.1924
10 zł
15.VII.1924
20 zł
15.VII.1924
1925 - 1929
2 zł
1.V.1925
5 zł
1.V.1925
50 zł
28.VIII.1925
20 zł
1.III.1926
10 zł
20.VII.1926
5 zł
25.X.1926
10 zł
20.VII.1929
20 zł
1.IX.1929
50 zł
1.IX.1929
1930 - 1938
5 zł
2.I.1930
20 zł
20.VI.1931
100 zł
2.VI.1932
100 zł
9.XI.1934
2 zł
26.II.1936
20 zł
11.XI.1936
1 zł
1.X.1938

Banknoty okupacji niemieckiej dla Generalnego Gubernatorstwa Polski 1940 - 1941

1 zł
1.III.1940
2 zł
1.III.1940
5 zł
1.III.1940
10 zł
1.III.1940
20 zł
1.III.1940
50 zł
1.III.1940
100 zł
1.III.1940
500 zł
1.III.1940
1 zł
1.VIII.1941
2 zł
1.VIII.1941
5 zł
1.VIII.1941
50 zł
1.VIII.1941
100 zł
1.VIII.1941

Banknoty Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 1944 - 1989

1944
50 gr
1944
1 zł
1944
2 zł
1944
5 zł
1944
10 zł
1944
20 zł
1944
50 zł
1944
100 zł
1944
500 zł
1944
2 zł
1944
5 zł
1944
10 zł
1944
20 zł
1944
50 zł
1944
100 zł
1944
500 zł
1944
1945 - 1946
1 000 zł
1945
500 zł
15.I.1946
1 000 zł
15.I.1946
1 zł
15.V.1946
2 zł
15.V.1946
5 zł
15.V.1946
10 zł
15.V.1946
20 zł
15.V.1946
50 zł
15.V.1946
100 zł
15.V.1946
1947
20 zł
15.VII.1947
100 zł
15.VII.1947
500 zł
15.VII.1947
1 000 zł
15.VII.1947
1948
2 zł
1.VII.1948
5 zł
1.VII.1948
10 zł
1.VII.1948
20 zł
1.VII.1948
50 zł
1.VII.1948
100 zł
1.VII.1948
500 zł
1.VII.1948
1962 - 1965
1 000 zł
29.X.1965
1974 - 1989
500 zł
16.XI.1974
100 zł
15.I.1975
50 zł
9.V.1975
1 000 zł
2.VII.1975
100 zł
17.V.1976
200 zł
25.V.1976
500 zł
15.VI.1976
2 000 zł
1.V.1977
50 zł
1.VI.1979
100 zł
1.VI.1979
200 zł
1.VI.1979
500 zł
1.VI.1979
1 000 zł
1.VI.1979
2 000 zł
1.VI.1979
10 zł
1.VI.1982
20 zł
1.VI.1982
50 zł
1.VI.1982
100 zł
1.VI.1982
200 zł
1.VI.1982
500 zł
1.VI.1982
1 000 zł
1.VI.1982
2 000 zł
1.VI.1982
5 000 zł
1.VI.1982
50 zł
1.VI.1986
100 zł
1.VI.1986
200 zł
1.VI.1986
5 000 zł
1.VI.1986
10 000 zł
1.II.1987
50 zł
1.XII.1988
100 zł
1.XI.1988
200 zł
1.XI.1988
5 000 zł
1.XII.1988
10 000 zł
1.XII.1988
20 000 zł
1.II.1989
50 000 zł
1.XII.1989
200 000 zł
1.XII.1989

Banknoty Rzeczypospolitej Polskiej od 1990

1990 - 1993
100 000 zł
1.II.1990
500 000 zł
20.IV.1990
1 000 000 zł
15.II.1991
2 000 000 zł
14.VIII.1992
50 000 zł
16.XI.1993
100 000 zł
16.XI.1993
500 000 zł
16.XI.1993
1 000 000 zł
16.XI.1993
2 000 000 zł
16.XI.1993
1994
10 zł
25.III.1994
20 zł
25.III.1994
50 zł
25.III.1994
100 zł
25.III.1994
200 zł
25.III.1994
2012 - 2017
10 zł
5.I.2012
20 zł
5.I.2012
50 zł
5.I.2012
100 zł
5.I.2012
200 zł
30.III.2015
500 zł
16.II.2016
10 zł
15.IX.2016
20 zł
15.IX.2016
500 zł
12.I.2017
50 zł
8.XII.2017

Banknoty nieobiegowe

Banknoty Rzeczypospolitej Polskiej 1919 - 1939

1919 - 1924
10 zł
28.II.1919
1 000 zł
28.II.1919
5 000 zł
28.II.1919
1925 - 1929
10 zł
2.I.1928
20 zł
2.I.1928
1930 - 1938
50 zł
11.XI.1936

Banknoty Banku Polskiego na emigracji 1939 - 1945

1 zł
15.VIII.1939
2 zł
15.VIII.1939
5 zł
15.VIII.1939
10 zł
15.VIII.1939
20 zł
15.VIII.1939
50 zł
15.VIII.1939
100 zł
15.VIII.1939
500 zł
15.VIII.1939
20 zł
20.VIII.1939
50 zł
20.VIII.1939
100 zł (nadruk)
2.VI.1932
100 zł (nadruk)
9.XI.1934

Banknoty okupacji niemieckiej dla Generalnego Gubernatorstwa Polski 1940 - 1941

1 000 zł
1.VIII.1941

Banknoty Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 1944 - 1989

1962 - 1965
1 000 zł
24.V.1962

Banknoty Rzeczypospolitej Polskiej od 1990

1990 - 1993
1 zł
1.III.1990
2 zł
1.III.1990
5 zł
1.III.1990
10 zł
1.III.1990
20 zł
1.III.1990
50 zł
1.III.1990
100 zł
1.III.1990
200 zł
1.III.1990
500 zł
1.III.1990
5 000 000 zł
12.V.1995

Banknoty kolekcjonerskie

Jan Paweł II
90. rocznica odzyskania niepodległości
200. rocznica urodzin Juliusza Słowackiego
200. rocznica urodzin Fryderyka Chopina
100. rocznica przyznania Nagrody Nobla Marii Skłodowskiej-Curie w dziedzinie chemii 100. rocznica przyznania Nagrody Nobla Marii Skłodowskiej
100. rocznica utworzenia Legionów Polskich
600. rocznica urodzin Jana Długosza
1050. rocznica Chrztu Polski
300. rocznica koronacji obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej
Niepodległość
100-lecie powstania Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych 100-lecie powstania PWPW

Banknoty testowe

Piotr Wysocki
400-lecie stołeczności Warszawy
Pokrzewka czarnołbista - 04
90-lecie PWPW S.A.
Jan Krzeptowski "Sabała"
Kraków
50-tka
Pszczoła miodna 012
Pszczoła miodna 013
80. rocznica urodzin Krzysztofa Pendereckiego
Demeter
Ignacy Matuszewski
Szachy
Polskie Żubry
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na używanie plików cookies. OK Więcej informacji