Klaser użytkownika ziomex87

Banknoty obiegowe

Bilety skarbowe Insurekcji Kościuszkowskiej 1794

5 złp
8.VI.1794
10 złp
8.VI.1794
25 złp
8.VI.1794
50 złp
8.VI.1794
100 złp
8.VI.1794
500 złp
8.VI.1794
1 000 złp
8.VI.1794
5 gr miedz.
13.VIII.1794
10 gr miedz.
10 gr miedz. 13.VIII.1794 awers
10 gr miedz. 13.VIII.1794 rewers
13.VIII.1794
1 złp
13.VIII.1794
4 złp
4 złp 4.IX.1794 awers
4 złp 4.IX.1794 rewers
4.IX.1794

Bilety kasowe Księstwa Warszawskiego 1810

1 tal.
1.XI.1810
2 tal.
1.XI.1810
5 tal.
1.XI.1810

Banknoty Królestwa Polskiego 1824 (1828) - 1866

1824
5 zł
1824
10 zł
1824
50 zł
1824
100 zł
1824
1830 - 1831
5 zł
1.V.1830
50 zł
1.V.1830
100 zł
1.V.1830
1 zł
1831
1841 - 1866
3 rbl sr.
1841
3 rbl sr.
1842
3 rbl sr.
1843
10 rbl sr.
1843
10 rbl sr.
1844
3 rbl sr.
1846
1 rbl sr.
1847
10 rbl sr.
1847
25 rbl sr.
1848
1 rbl sr.
1849
3 rbl sr.
1850
1 rbl sr.
1851
3 rbl sr.
1851
1 rbl sr.
1852
3 rbl sr.
1852
1 rbl sr.
1853
3 rbl sr.
1853
1 rbl sr.
1854
3 rbl sr.
1854
1 rbl sr.
1855
1 rbl sr.
1856
1 rbl sr.
1857
1 rbl sr.
1858
3 rbl sr.
1858
1 rbl sr.
1864
3 rbl sr.
1865
25 rbl sr.
1865
1 rbl sr.
1866
3 rbl sr.
1866
10 rbl sr.
1866
25 rbl sr.
1866

Banknoty Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego 1916 (1917)

1/2 mkp
1/2 mkp 9.XII.1916 awers
1/2 mkp 9.XII.1916 rewers
9.XII.1916
1 mkp
1 mkp 9.XII.1916 awers
1 mkp 9.XII.1916 rewers
9.XII.1916
2 mkp
2 mkp 9.XII.1916 awers
2 mkp 9.XII.1916 rewers
9.XII.1916
20 mkp
20 mkp 9.XII.1916 awers
20 mkp 9.XII.1916 rewers
9.XII.1916
50 mkp
50 mkp 9.XII.1916 awers
50 mkp 9.XII.1916 rewers
9.XII.1916
100 mkp
100 mkp 9.XII.1916 awers
100 mkp 9.XII.1916 rewers
9.XII.1916
1/2 mkp
9.XII.1916
1 mkp
1 mkp 9.XII.1916 awers
1 mkp 9.XII.1916 rewers
9.XII.1916
2 mkp
9.XII.1916
5 mkp
9.XII.1916
5 mkp
9.XII.1916
10 mkp
9.XII.1916
10 mkp
9.XII.1916
20 mkp
9.XII.1916
100 mkp
100 mkp 9.XII.1916 awers
100 mkp 9.XII.1916 rewers
9.XII.1916
1 000 mkp
9.XII.1916

Banknoty Rzeczypospolitej Polskiej 1919 - 1939

1919 - 1923
500 mkp
500 mkp 15.I.1919 awers
500 mkp 15.I.1919 rewers
15.I.1919
100 mkp
100 mkp 15.II.1919 awers
100 mkp 15.II.1919 rewers
15.II.1919
1 mkp
1 mkp 17.V.1919 awers
1 mkp 17.V.1919 rewers
17.V.1919
5 mkp
5 mkp 17.V.1919 awers
5 mkp 17.V.1919 rewers
17.V.1919
20 mkp
17.V.1919
1 000 mkp
1 000 mkp 17.V.1919 awers
1 000 mkp 17.V.1919 rewers
17.V.1919
1 mkp
1 mkp 23.VIII.1919 awers
1 mkp 23.VIII.1919 rewers
23.VIII.1919
5 mkp
5 mkp 23.VIII.1919 awers
5 mkp 23.VIII.1919 rewers
23.VIII.1919
10 mkp
10 mkp 23.VIII.1919 awers
10 mkp 23.VIII.1919 rewers
23.VIII.1919
20 mkp
20 mkp 23.VIII.1919 awers
20 mkp 23.VIII.1919 rewers
23.VIII.1919
100 mkp
100 mkp 23.VIII.1919 awers
100 mkp 23.VIII.1919 rewers
23.VIII.1919
500 mkp
23.VIII.1919
1 000 mkp
1 000 mkp 23.VIII.1919 awers
1 000 mkp 23.VIII.1919 rewers
23.VIII.1919
1/2 mkp
1/2 mkp 7.II.1920 awers
1/2 mkp 7.II.1920 rewers
7.II.1920
5 000 mkp
5 000 mkp 7.II.1920 awers
5 000 mkp 7.II.1920 rewers
7.II.1920
10 000 mkp
10 000 mkp 11.III.1922 awers
10 000 mkp 11.III.1922 rewers
11.III.1922
50 000 mkp
50 000 mkp 10.X.1922 awers
50 000 mkp 10.X.1922 rewers
10.X.1922
250 000 mkp
25.IV.1923
100 000 mkp
30.VIII.1923
500 000 mkp
500 000 mkp 30.VIII.1923 awers
500 000 mkp 30.VIII.1923 rewers
30.VIII.1923
1 000 000 mkp
30.VIII.1923
5 000 000 mkp
20.XI.1923
10 000 000 mkp
20.XI.1923
50 000 000 mkp
20.XI.1923
100 000 000 mkp
20.XI.1923
1919 - 1924
1 zł
1 zł 28.II.1919 awers
1 zł 28.II.1919 rewers
28.II.1919
2 zł
28.II.1919
5 zł
28.II.1919
10 zł
28.II.1919
20 zł
28.II.1919
50 zł
28.II.1919
100 zł
100 zł 28.II.1919 awers
100 zł 28.II.1919 rewers
28.II.1919
500 zł
500 zł 28.II.1919 awers
500 zł 28.II.1919 rewers
28.II.1919
1 gr
1 gr 28.IV.1924 awers
1 gr 28.IV.1924 rewers
28.IV.1924
5 gr
28.IV.1924
10 gr
10 gr 28.IV.1924 awers
10 gr 28.IV.1924 rewers
28.IV.1924
20 gr
28.IV.1924
50 gr
50 gr 28.IV.1924 awers
50 gr 28.IV.1924 rewers
28.IV.1924
5 zł
15.VII.1924
10 zł
15.VII.1924
20 zł
15.VII.1924
1925 - 1929
2 zł
1.V.1925
5 zł
1.V.1925
50 zł
28.VIII.1925
20 zł
1.III.1926
10 zł
20.VII.1926
5 zł
25.X.1926
10 zł
10 zł 20.VII.1929 awers
10 zł 20.VII.1929 rewers
20.VII.1929
20 zł
1.IX.1929
50 zł
50 zł 1.IX.1929 awers
50 zł 1.IX.1929 rewers
1.IX.1929
1930 - 1938
5 zł
5 zł 2.I.1930 awers
5 zł 2.I.1930 rewers
2.I.1930
20 zł
20 zł 20.VI.1931 awers
20 zł 20.VI.1931 rewers
20.VI.1931
100 zł
2.VI.1932
100 zł
100 zł 9.XI.1934 awers
100 zł 9.XI.1934 rewers
9.XI.1934
2 zł
2 zł 26.II.1936 awers
2 zł 26.II.1936 rewers
26.II.1936
20 zł
20 zł 11.XI.1936 awers
20 zł 11.XI.1936 rewers
11.XI.1936
1 zł
1 zł 1.X.1938 awers
1 zł 1.X.1938 rewers
1.X.1938

Banknoty okupacji niemieckiej dla Generalnego Gubernatorstwa Polski 1940 - 1941

1 zł
1.III.1940
2 zł
1.III.1940
5 zł
1.III.1940
10 zł
10 zł 1.III.1940 awers
10 zł 1.III.1940 rewers
1.III.1940
20 zł
20 zł 1.III.1940 awers
20 zł 1.III.1940 rewers
1.III.1940
50 zł
50 zł 1.III.1940 awers
50 zł 1.III.1940 rewers
1.III.1940
100 zł
100 zł 1.III.1940 awers
100 zł 1.III.1940 rewers
1.III.1940
500 zł
500 zł 1.III.1940 awers
500 zł 1.III.1940 rewers
1.III.1940
1 zł
1 zł 1.VIII.1941 awers
1 zł 1.VIII.1941 rewers
1.VIII.1941
2 zł
2 zł 1.VIII.1941 awers
2 zł 1.VIII.1941 rewers
1.VIII.1941
5 zł
5 zł 1.VIII.1941 awers
5 zł 1.VIII.1941 rewers
1.VIII.1941
50 zł
50 zł 1.VIII.1941 awers
50 zł 1.VIII.1941 rewers
1.VIII.1941
100 zł
100 zł 1.VIII.1941 awers
100 zł 1.VIII.1941 rewers
1.VIII.1941

Banknoty Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 1944 - 1989

1944
50 gr
1944
1 zł
1 zł 1944 awers
1 zł 1944 rewers
1944
2 zł
1944
5 zł
5 zł 1944 awers
5 zł 1944 rewers
1944
10 zł
10 zł 1944 awers
10 zł 1944 rewers
1944
20 zł
1944
50 zł
1944
100 zł
1944
500 zł
1944
2 zł
1944
5 zł
5 zł 1944 awers
5 zł 1944 rewers
1944
10 zł
10 zł 1944 awers
10 zł 1944 rewers
1944
20 zł
20 zł 1944 awers
20 zł 1944 rewers
1944
50 zł
1944
100 zł
1944
500 zł
1944
1945 - 1946
1 000 zł
1945
500 zł
15.I.1946
1 000 zł
1 000 zł 15.I.1946 awers
1 000 zł 15.I.1946 rewers
15.I.1946
1 zł
1 zł 15.V.1946 awers
1 zł 15.V.1946 rewers
15.V.1946
2 zł
2 zł 15.V.1946 awers
2 zł 15.V.1946 rewers
15.V.1946
5 zł
5 zł 15.V.1946 awers
5 zł 15.V.1946 rewers
15.V.1946
10 zł
10 zł 15.V.1946 awers
10 zł 15.V.1946 rewers
15.V.1946
20 zł
20 zł 15.V.1946 awers
20 zł 15.V.1946 rewers
15.V.1946
50 zł
50 zł 15.V.1946 awers
50 zł 15.V.1946 rewers
15.V.1946
100 zł
100 zł 15.V.1946 awers
100 zł 15.V.1946 rewers
15.V.1946
1947
20 zł
20 zł 15.VII.1947 awers
20 zł 15.VII.1947 rewers
15.VII.1947
100 zł
100 zł 15.VII.1947 awers
100 zł 15.VII.1947 rewers
15.VII.1947
500 zł
500 zł 15.VII.1947 awers
500 zł 15.VII.1947 rewers
15.VII.1947
1 000 zł
1 000 zł 15.VII.1947 awers
1 000 zł 15.VII.1947 rewers
15.VII.1947
1948
2 zł
2 zł 1.VII.1948 awers
2 zł 1.VII.1948 rewers
1.VII.1948
5 zł
5 zł 1.VII.1948 awers
5 zł 1.VII.1948 rewers
1.VII.1948
10 zł
10 zł 1.VII.1948 awers
10 zł 1.VII.1948 rewers
1.VII.1948
20 zł
20 zł 1.VII.1948 awers
20 zł 1.VII.1948 rewers
1.VII.1948
50 zł
50 zł 1.VII.1948 awers
50 zł 1.VII.1948 rewers
1.VII.1948
100 zł
100 zł 1.VII.1948 awers
100 zł 1.VII.1948 rewers
1.VII.1948
500 zł
500 zł 1.VII.1948 awers
500 zł 1.VII.1948 rewers
1.VII.1948
1962 - 1965
1 000 zł
1 000 zł 29.X.1965 awers
1 000 zł 29.X.1965 rewers
29.X.1965
1974 - 1989
500 zł
16.XI.1974
100 zł
15.I.1975
50 zł
9.V.1975
1 000 zł
2.VII.1975
100 zł
17.V.1976
200 zł
25.V.1976
500 zł
15.VI.1976
2 000 zł
1.V.1977
50 zł
1.VI.1979
100 zł
1.VI.1979
200 zł
1.VI.1979
500 zł
1.VI.1979
1 000 zł
1.VI.1979
2 000 zł
2 000 zł 1.VI.1979 awers
2 000 zł 1.VI.1979 rewers
1.VI.1979
10 zł
10 zł 1.VI.1982 awers
10 zł 1.VI.1982 rewers
1.VI.1982
20 zł
20 zł 1.VI.1982 awers
20 zł 1.VI.1982 rewers
1.VI.1982
50 zł
1.VI.1982
100 zł
1.VI.1982
200 zł
1.VI.1982
500 zł
500 zł 1.VI.1982 awers
500 zł 1.VI.1982 rewers
1.VI.1982
1 000 zł
1 000 zł 1.VI.1982 awers
1 000 zł 1.VI.1982 rewers
1.VI.1982
2 000 zł
2 000 zł 1.VI.1982 awers
2 000 zł 1.VI.1982 rewers
1.VI.1982
5 000 zł
5 000 zł 1.VI.1982 awers
5 000 zł 1.VI.1982 rewers
1.VI.1982
50 zł
1.VI.1986
100 zł
1.VI.1986
200 zł
1.VI.1986
5 000 zł
1.VI.1986
10 000 zł
1.II.1987
50 zł
50 zł 1.XII.1988 awers
50 zł 1.XII.1988 rewers
1.XII.1988
100 zł
100 zł 1.XI.1988 awers
100 zł 1.XI.1988 rewers
1.XI.1988
200 zł
200 zł 1.XI.1988 awers
200 zł 1.XI.1988 rewers
1.XI.1988
5 000 zł
5 000 zł 1.XII.1988 awers
5 000 zł 1.XII.1988 rewers
1.XII.1988
10 000 zł
10 000 zł 1.XII.1988 awers
10 000 zł 1.XII.1988 rewers
1.XII.1988
20 000 zł
20 000 zł 1.II.1989 awers
20 000 zł 1.II.1989 rewers
1.II.1989
50 000 zł
50 000 zł 1.XII.1989 awers
50 000 zł 1.XII.1989 rewers
1.XII.1989
200 000 zł
200 000 zł 1.XII.1989 awers
200 000 zł 1.XII.1989 rewers
1.XII.1989

Banknoty Rzeczypospolitej Polskiej od 1990

1990 - 1993
100 000 zł
100 000 zł 1.II.1990 awers
100 000 zł 1.II.1990 rewers
1.II.1990
500 000 zł
500 000 zł 20.IV.1990 awers
500 000 zł 20.IV.1990 rewers
20.IV.1990
1 000 000 zł
1 000 000 zł 15.II.1991 awers
1 000 000 zł 15.II.1991 rewers
15.II.1991
2 000 000 zł
14.VIII.1992
50 000 zł
16.XI.1993
100 000 zł
16.XI.1993
500 000 zł
500 000 zł 16.XI.1993 awers
500 000 zł 16.XI.1993 rewers
16.XI.1993
1 000 000 zł
16.XI.1993
2 000 000 zł
2 000 000 zł 16.XI.1993 awers
2 000 000 zł 16.XI.1993 rewers
16.XI.1993
1994
10 zł
25.III.1994
20 zł
25.III.1994
50 zł
25.III.1994
100 zł
25.III.1994
200 zł
25.III.1994
2012 - 2016
10 zł
5.I.2012
20 zł
5.I.2012
50 zł
5.I.2012
100 zł
5.I.2012
200 zł
30.III.2015
500 zł
16.II.2016

Banknoty nieobiegowe

Banknoty Rzeczypospolitej Polskiej 1919 - 1939

1919 - 1924
10 zł
28.II.1919
1 000 zł
28.II.1919
5 000 zł
28.II.1919
1925 - 1929
10 zł
2.I.1928
20 zł
2.I.1928
1930 - 1938
50 zł
50 zł 11.XI.1936 awers
50 zł 11.XI.1936 rewers
11.XI.1936

Banknoty Banku Polskiego na emigracji 1939 - 1945

1 zł
15.VIII.1939
2 zł
15.VIII.1939
5 zł
15.VIII.1939
10 zł
15.VIII.1939
20 zł
15.VIII.1939
50 zł
15.VIII.1939
100 zł
15.VIII.1939
500 zł
15.VIII.1939
20 zł
20.VIII.1939
50 zł
20.VIII.1939
100 zł (nadruk)
2.VI.1932
100 zł (nadruk)
9.XI.1934

Banknoty okupacji niemieckiej dla Generalnego Gubernatorstwa Polski 1940 - 1941

1 000 zł
1.VIII.1941

Banknoty Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 1944 - 1989

1962 - 1965
1 000 zł
24.V.1962

Banknoty Rzeczypospolitej Polskiej od 1990

1990 - 1993
1 zł
1 zł 1.III.1990 awers
1 zł 1.III.1990 rewers
1.III.1990
2 zł
2 zł 1.III.1990 awers
2 zł 1.III.1990 rewers
1.III.1990
5 zł
5 zł 1.III.1990 awers
5 zł 1.III.1990 rewers
1.III.1990
10 zł
10 zł 1.III.1990 awers
10 zł 1.III.1990 rewers
1.III.1990
20 zł
20 zł 1.III.1990 awers
20 zł 1.III.1990 rewers
1.III.1990
50 zł
50 zł 1.III.1990 awers
50 zł 1.III.1990 rewers
1.III.1990
100 zł
100 zł 1.III.1990 awers
100 zł 1.III.1990 rewers
1.III.1990
200 zł
200 zł 1.III.1990 awers
200 zł 1.III.1990 rewers
1.III.1990
500 zł
500 zł 1.III.1990 awers
500 zł 1.III.1990 rewers
1.III.1990
5 000 000 zł
12.V.1995

Banknoty kolekcjonerskie

Jan Paweł II
Jan Paweł II
Jan Paweł II awers
Odz. niepodległości
90. rocznica odzyskania niepodległości
90. rocznica odzyskania niepodległości awers
Juliusz Słowacki
200. rocznica urodzin Juliusza Słowackiego
200. rocznica urodzin Juliusza Słowackiego awers
Fryderyk Chopin
200. rocznica urodzin Fryderyka Chopina
200. rocznica urodzin Fryderyka Chopina awers
Skłodowska-Curie
100. rocznica przyznania Nagrody Nobla Marii Skłodowskiej-Curie w dziedzinie chemii
100. rocznica przyznania Nagrody Nobla Marii Skłodowskiej-Curie w dziedzinie chemii awers
Legiony Polskie
100. rocznica utworzenia Legionów Polskich
100. rocznica utworzenia Legionów Polskich awers
Jan Długosz
600. rocznica urodzin Jana Długosza
600. rocznica urodzin Jana Długosza awers
Chrzest Polski
1050. rocznica Chrztu Polski
1050. rocznica Chrztu Polski awers
Koronacja obrazu MB
300. rocznica koronacji obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej
300. rocznica koronacji obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej awers
Niepodległość
Niepodległość
Niepodległość awers

Banknoty testowe

Piotr Wysocki
400-lecie stołeczności Warszawy
Pokrzewka czarnołbista - 04
90-lecie PWPW S.A.
Jan Krzepkowski "Sabała"
Kraków
50-tka
Pszczoła miodna 012
Pszczoła miodna 013
80. rocznica urodzin Krzysztofa Pendereckiego
Demeter
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na używanie plików cookies. OKWięcej informacji