Kalkulator inflacji

rok
%
Aktualna wartość
0,00 zł

Wartość nabywcza złotówki

(kalkulator wyliczający aktualną wartość pieniędzy sprzed lat)

Jak działa kalkulator?

Kalkulator oblicza wartość nabywczą określonej kwoty z wybranego roku, poprzez przemnożenie przez coroczną stopę inflacji, od wybranego roku do roku 2020. W kalkulatorze wykorzystano dane dotyczące inflacji ze strony Głównego Urzędu statystycznego (//stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-pot-inflacja-/roczne-wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych/).

Celem kalkulatora nie jest wycena kolekcjonerskiej wartości pieniędzy sprzed lat. Warto mieć na uwadze iż stare pieniądze, szczególnie te zachowane w  dobrym stanie mogą mieć wielokrotnie większą wartość numizmatyczną niż wartość nabywczą.

Wyliczanie wartości nabywczej może służyć przykładowo w sytuacji, kiedy to kilka czy kilkanaście lat temu dokonano pożyczki, którą dłużnik chciałby zwrócić udzielającemu pożyczki, w wysokości odpowiadającej wartości nienominalnej, która najprawdopodobniej okazałaby się krzywdząca, a wartości nabywczej, która rekompensowała by pożyczkodawcy utraconą przed laty kwotę.

Czynniki kształtujące wartość nabywczą pieniądza

Najczęściej jako czynniki kształtujące wartość nabywczą pieniądza wymieniane są:

  • inflacja (przy dodatniej inflacji cena produktu w danym roku będzie wyższa niż w roku poprzedzającym)
  • inwestycje (sukcesywnie zainwestowane pieniądze przyniosą korzyści finansowe)
  • ryzyko (rzeczywisty zysk z inwestycji może okazać się mniejszy od spodziewanego)
  • preferencje (dla wielu osób bardziej wartościowy będzie pieniądz, który mogą spożytkować "tu i teraz")
Z racji iż nie można określić mocy oddziaływania 2 ostatnich czynników, zostały one pominięte w powyższym kalkulatorze.

Kapitalizacja odsetek i podatek Belki

Kapitalizacja odsetek oznacza dopisywanie do rachunku powiększając tym samym podstawę do naliczenia odsetek w kolejnym roku. Jeśli posiadamy lokatę gdzie roczna stopa zysku wynosi 5%, to w kolejnym roku będzie dla nas pracowało 105% wartości środków zainwestowanych na początku. Dzięki temu na 4 letniej lokacie, dla której roczna stopa zysku wynosi 7% zarobimy ponad 31% wkładu początkowego, a nie jedynie 28%.

W pierwszym kwartale 2002 roku został wprowadzony podatek od zysków kapitałowych, nazwany od nazwiska jego twórcy prof. Marka Belki, podatkiem Belki. Początkowo podatek ten wynosił 20% i dotyczył jedynie depozytów bankowych, w których skład wchodzą pieniądze przechowywane zarówno na rachunkach bieżących, jak i oszczędnościowych czy lokatach. Z początkiem 2004 podatek ten został również naliczany od innych form inwestycji jak np. papiery wartościowe, przy czym został obniżony do 19%.

Aby wyliczyć rzeczywiste oprocentowanie, wedle którego wzbogacaliśmy się po opłaceniu podatku Belki, wystarczy je przemnożyć przez 0,8 dla odsetek kapitalizowanych w latach 2002 i 2003, oraz przez 0,81 dla odsetek kapitalizowanych od roku 2004.

Przykładowe zyski po opłaceniu podatku Belki (po 2003 roku):
Kapitalizacja 3% daje nam rzeczywisty zwrot na poziomie 2,43%.
Kapitalizacja 5% daje nam rzeczywisty zwrot na poziomie 4,05%.
Kapitalizacja 7% daje nam rzeczywisty zwrot na poziomie 5,67%.

Serwis banknotypolskie.pl na sprzedaż!
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na używanie plików cookies. OKWięcej informacji