Cennik banknotów polskich od 1974 roku

Poniższa tabela przedstawia informacje z publikacji "CENNIK do katalogu polskich pieniędzy papierowych od 1794" Czesława Miłczaka

Nr kat.Nominał, data emisjiVI (G)IV (F)II (EF)
A1
a1
5 złp 1794 (seria N.A1. poprawnie. ..wszelkich.) 1 000,-2 300,-5 700,-
 
a2
5 złp 1794 (serie N.BI. do N.H1.) 800,-2 000,-5 200,-
 
b
5 złp 1794 (seria N.A1. z błędem ...wsdkich...) 1 000,-2 100,-5 500,-
 
c
5 złp 1794 (serie N.A.2.. N.C.2.) 1 100,-2 100,-5 500,-
 
d
5 złp 1794 (seria N.B2. z błędem ...funduszuw.) 1 100,-2 300,-5 800,-
 
e
5 złp 1794 (seria N.D.2. z błędem ...Narodawey...) 1 200,-2 500,-5 900,-
 
f
5 złp 1794 (s. N.E.2..N.F.2.. z błędem ...wsdkich..) 1 100,-2 300,-5 800,-
A2
10 złp 1794 (serie A. B, C, D, E, F) 600,-1 200,-4 000,-
A3
25 złp 1794 (serie A, B, C, D) 550,-1 050,-3 200,-
A4
50 złp 1794 (serie A, B, C, D) 950,-1 900,-4 600,-
A5
100 złp 1294 (serie A, B, C) 1 600,-3 000,-8 500,-
A6
500 złp 1794 (seria A) 22 000,-60 000,-100 000,-
A7
1 000 złp 1794 (seria A) 25 000,-65 000,-120 000,-
A8
5 gr miedz. 1794 100,-250,-700,-
A9
a
10 gr miedz. 1794 200,-500,-1 200,-
 
b
10 gr miedz. 1794 z odwróć, napis, faksymilowym 2 200,-4 200,-6 900,-
A10
a
1 złp 1794 (serie ||A. do ||Z.) c.a.c.a.68 000,-
 
b
1 złp 1794 (seria ||G.) z błędem leden doły c.a.c.a.c.a.
A11
a
4 złp 1794 (serie (1)||(A) do (1)||(Z)) 90,-150,-400,-
 
b
4 złp 1794 (seria (1)||(C) z odwróć, nawiasem) 180,-300,-700,-
 
c
4 złp 1794 (seria typu 1A z odwróć, zn. zabezp.) 2 000,-4 400,-
 
d
4 złp 1794 (seria typu 1A z odwróć, napisem faks.) 2 000,-4 400,-
 
e
4 złp 1794 (serie (2)||(A) do (2)||(H)) 100,-200,-500,-
 
f
4 złp 1794 (seria typu 2A z odwróć, napisem faks.) 2 100,-4 700,-
 
g
4 złp 1794 (seria (2)||(C) z błędem ...birs) 250,-450,-1 000,-
 
h
4 złp 1794 (seria (2)||(G) z błędem Uchawła) 2 100,-4 700,-
A12
a
1 talar 01.12.1810 (bez stempla na rewersie) 1 200,-2 400,-6 000,-
 
b
1 talar 01.12.1810 (ze stemplem na rewersie) 1 000,-1 700,-4 800,-
A13
a
2 talary 0\A2A8]0 (bezstempla na rewersie) 1 800,-3 500,-7 000,-
 
b
2 talary 01.12.1810 (ze stemplem na rewersie) 1 500,-2 500,-6 000,-
A14
a
5 talarów 01.12.1810 (bez stempla na rewersie) 2 500,-7 000,-14 000,-
 
b
5 talarów 01.12.1810 (ze stemplem na rewersie) 2 100,-6 000,-12 000,-
A15
5 zł 1824 (seria A) 10 000,-25 000,-c.a.
A16
10 zł 1824 (seria B) c.a.c.a.c.a.
A17
50 zł 1824 (seria C) c.a.c.a.c.a.
A18
100 zł 1824 (seria D) c.a.c.a.c.a.
A19
a
5 zł 1830 (seria typu: SERYA 2) 4 900,-10 000,-c.a.
 
b
5 zł 1830 (seria typu: SERYA 22) 4 900,-10 000,-c.a.
 
c
5 zł 1830 (seria typu: SERYA 222) 4 900,-10 000,-c.a.
A20
50 zł 1830 c.a.c.a.c.a.
A21
a
100 zł 1830 (seria typu: SERYA A.) c.a.c.a.c.a.
 
b
100 zł 1830 (seria typu: SERYA 22) c.a.c.a.c.a.
A22
a
1 zł 1831 (z podp. Gluszyński) papier gruby 850,-3 000,-6 000,-
 
aa
1 zł 1831 (z podp. Gluszyński) papier cienki 1 100,-3 200,-6 500,-
 
b
1 zł 1831 (z podp. Łubieński) papier gruby 850,-3 100,-6 200,-
 
bb
1 zł 1831 (z podp. Łubieński) papier cienki 1 100,-3 300,-7 000,-
A23
3 rbl sr. 1841 (seria typu A) 10 500,-c.a.c.a.
 
a
3 rbl sr. 1841 (z nadrukiem różowej giloszowej siatki) c.a.39 000,-c.a.
A24
3 rbi sr. 1842 (seria typu A) c.a.c.a.c.a.
A25
3 rbl sr. 1843 (seria typu A) c.a.c.a.c.a.
A26
10 rbl sr.1843 (seria typu A) c.a.c.a.c.a.
A27
10 rbl sr.1844 (seria typu A) c.a.c.a.c.a.
A28
3 rbl sr. 1 846(nadruk giloszowej różowej siatki) c.a.c.a.c.a.
A29
a
1 rbl sr. 1847 (seria typu 2, num. sześciocyfrowa) 9 500,-c.a.c.a.
 
b
1 rbl sr. 1847 (seria typu 22, num. siedmiocyfrowa) 5 000,-9 000,-c.a.
A30
a
10 rbl sr.1847 (seria typu 2, num. sześciocyfrowa) c.a.c.a.c.a.
 
b
10 rbl sr. 1847 (seria typu 22, num. sześciocyfrowa) c.a.c.a.c.a.
A31
a
25 rbl sr. 1848 (seria typu 2, num. pięciocyfrowa) c.a.c.a.c.a.
 
b
25 rbl sr. 1848 (seria typu 22, num. pięciocyfrowa) c.a.c.a.c.a.
A32
1 rbl sr. 1849 (seria typu 22) 5 200,-9 600,-c.a.
A33
a
3 rbl sr.1850 (seria typu 2, num. sześciocyfrowa) c.a.c.a.c.a.
 
b
3 rbl sr. 1850 (seria typu 22, num. sześciocyfrowa) 10 000,-c.a.c.a.
A34
1 rbl sr. 1851 (seria typu 22) 5 200,-10 900,-c.a.
A35
3 rbl sr. 1851 (seria typu 22) c.a.c.a.c.a.
A36
1 rbl sr. 1852 (seria typu 22) 5 200,-10 900,-c.a.
A37
3 rbl sr. 1852 (seria typu 22) c.a.c.a.c.a.
A38
1 rbl sr.1853 (seria typu 222) 5 200,-10 900,-c.a.
A39
3 rbl sr. 1853 (seria typu 22) c.a.c.a.c.a.
A40
1 rbl sr. 1854 (seria typu 222) 5 200,-10 900,-c.a.
A41
3 rbl sr. 1854 (seria typu 22) c.a.c.a.c.a.
A42
1 rbl sr. 1855 (seria typu 222) 5 400,-11 500,-22 000,-
A43
1 rbl sr.1856 (seria typu 222) 5 400,-11 500,-22 000,-
A44
a
1 rbl sr.1857 (seria typu 2, num. sześciocyfrowa) 5 100,-12 500,-c.a.
 
b
1 rbl sr.1857 (seria typu 22, num. siedmiocyfrowa) 4 500,-12 000,-21 500,-
A45
a
1 rbl sr.1858 (seria typu 22, num. sześciocyfrowa) 5 500,-c.a.c.a.
 
b
1 rbl sr.1858 (seria typu 222, num. sześciocyfrowa) 4 500,-10 700,-20 500,-
A46
3 rbl sr.1858 (seria typu 22) c.a.c.a.c.a.
A47
a
1 rbl sr.1864 (seria typu 222, num. siedmiocyfrowa) 5 500,-16 200,-c.a.
 
b
1 rbl sr. 1864 (seria typu 222, num. ośmiocyfrowa) 5 100,-14 500,-c.a.
A48
3 rbl sr. 1865 (seria typu 22) c.a.c.a.c.a.
A49
25 rbl sr. 1865 (seria typu 22) c.a.c.a.c.a.
A50
a
1 rbl sr. 1866 (seria typu 222, num. siedmiocyfrowa) 5 500,-10 500,-c.a.
 
b
1 rbl sr. 1866 (seria typu 222, num. ośmiocyfrowa) 5 000,-9 000,-19 000,-
A51
3 rbl sr. 1866 (seria typu 22) c.a.c.a.c.a.
A52
10 rbl sr. 1866 (seria typu 22) c.a.c.a.c.a.
A53
25 rbl sr. 1866 (seria typu 22) c.a.c.a.c.a.
Nr kat.Nominał, data emisjiIII (VF)II (EF)I (UNC)
1
a
1/2 marki 9.12.1916 "...jenerał" - seria A 50,-220,-750,-
 
b
1/2 marki 9.12.1916 "...jenerał" - seria B- 600,-1 200,-2 900,-
2
a
1 marka 9.12.1916 "...jenerał" - seria A 100,-350,-1 100,-
 
b
1 marka 9.12.1916 "...jenerał” - seria B- 700,-1 400,-3 300,-
3
a
2 marki 9.12.1916 "...jenerał" - seria A 150,-450,-1 600,-
 
b
2 marki 9.12.1916 “...jenerał" - seria B- 1 200,-2 600,-4 800,-
4
20 marek 9.12.1916 “...jenerał” 300,-1 000,-3 000,-
5
50 marek 9.12.1916 “...jenerał" 250,-1 200,-3 700,-
6
a
100 marek 9.12.1916 “...jenerał" (6 cyfr) 370,-1 100,-4 800,-
 
b
100 marek 9.12.1916 "...jenerał" (7 cyfr) 450,-1 400,-4 500,-
7
1/2 marki 9.12.1916 “...Generał" 20,-60,-150,-
8
1 marka 9.12.1916 "...Generał” 40,-120,-350,-
9
a
2 marki 9.12.1916 "...Generał" - seria A- 260,-1 000,-3 000,-
 
b
2 marki 9.12.1916 "...Generał" - seria B- 40,-150,-500,-
10
5 marek 9.12.1916 "...Generał" (...Biletów) 400,-750,-2 900,-
11
a
5 marek 9.12.1916 "... Gen. ” - seria A- (...biletów) 120,-450,-1 500,-
 
b
5 marek 9.12.1916 "...Gen." - seria B- (...biletów) 150,-490,-1 500,-
12
10 marek 9.12.1916 “...Generał" (...Biletów) 1 200,-4 000,-12 000,-
13
a
10 marek 9.12.1916 "...Gen. " (num. 2......, 3......, 40.....) 200,-800,-4 000,-
 
b
10 marek 9.12.1916 "...Gen." (num. od 41..... do 8......) 100,-350,-1 600,-
14
20 marek 9.12.1916 "...Generał" 250,-580,-2 100,-
15
100 marek 9.12.1916 "...Generał” 200,-650,-4 000,-
16
1 000 marek 9.12.1916 "...Generał" 1 000,-4 500,-25 000,-
17
500 marek 15.01.1919 900,-4 000,-11 000,-
18
a
100 marek 15.02.1919 (seria typu Ser. A nrzJfr) 150,-500,-3 000,-
 
b
100 marek 15.02.1919 (seria typu Ser. AA nr z Jft) 150,-500,-3 000,-
 
c
100 marek 15.02.1919 (seria typu Ser. AA nr z Si) 150,-500,-3 000,-
 
d
100 marek 15.02.1919 (seria X Ser. BG nr z Ni) 550,-1 500,-4 200,-
 
e
100 marek 15.02.1919 (seria III Ser. A nr z 750,-1 750,-4 500,-
19
a
1 marka 17.05.1919 (serie PA PO) 50,-100,-400,-
 
b
1 marka 17.05.1919 (seria typu IAA) 40,-90,-400,-
20
a
5 marek 17.05.1919 (ser. H, J. L, R. T, Zwys. cyfr 3mm) 60,-190,-1 100,-
 
b
5 marek 17.05.1919 (wysokość cyfr 3,75 mm) 60,-170,-950,-
 
c
5 marek 17.05.1919 (serie IA-IZ numeracja z 60,-170,-900,-
21
a
20 marek 17.05.1919 (serie A-K) wys. cyfr 3,75 mm 100,-420,-1 900,-
 
b
20 marek 17.05.1919 (seria K) numer z przecinkiem 400,-1 400,-4 300,-
 
c
20 marek 17.05.1919 (serie E, F, G, H) wys. cyfr 3 mm 100,-450,-1 700,-
 
d
20 marek 17.05.1919 (serie I Ado 11) wys. cyfr 1,87 mm 100,-450,-1 700,-
22
a
1 000 marek 17.05.1919 (bez serii - 6 cyfr; znw nr 3) 350,-800,-3 100,-
 
b
1 000 marek 17.05.1919 (serie D do X- 6 cyfr; znw nr 3) 120,-500,-1 900,-
 
c
1 000 marek 17.05.1919 (A, B, C numer. 2razy; znw nr 3) 170,-650,-2 400,-
 
d
1 000 marek 17.05.1919 (seria I A; znw nr 3) 450,-1 500,-3 900,-
 
e
1 000 marek 17.05.1919 (ser. typu Ser. AA - 6 cyfr; znw 3) 150,-600,-2 200,-
 
f
1 000 marek 17.05.1919 (ser. typu Ser. AA - 7cyfr; znw 3) 150,-500,-1 800,-
 
g
1 000 marek 17.05.1919 (jw. 6 cyfr z %; znw nr 4) 150,-500,-1 500,-
 
h
1 000 marek 17.05.1919 (ser. typu Ser. A AA; numer z %) 150,-500,-2 100,-
 
i
1 000 marek 17.05.1919 (seria typu III Ser. A.) 150,-500,-2 000,-
23
a
1 marka 23.08.1919 (seria typu ISerja A) 5,-10,-100,-
 
b
1 marka 23.08.1919 (seria typu I Serja AA) 3,-10,-50,-
 
bb
1 marka 23.08.1919 I Serja DO.EC - ozn. błędne 100,-250,-700,-
 
c
1 marka 23.08.1919 (jw., wys. cyfr 4,13 mm) 3,-10,-40,-
24
a
5 marek 23.08.1919 (seria typu II Serja A) 4,-10,-100,-
 
b
5 marek 23.08.1919 (ser. typu II Serja AA-JYs 4..,...)* 2,-7,-35,-
 
c
5 marek 23.08.1919 (jw., lecz num. typ 4 - JVg r-\..,...) 2,-9,-45,-
25
a
10 marek 23.08.1919 (seria typu II Serja A) 5,-25,-150,-
 
b
10 marek 23.08.1919 (ser. typu II Serja AA - JV? 4..,...) 3,-10,-50,-
 
c
10 marek 23.08.1919 (jw., lecz num. typ 4 X? Ą..,...) 2,-5,-40,-
26
a
20 marek 23.08.1919 (seria typu II Serja A) 15,-40,-190,-
 
b
20 marek 23.08.1919 (ser. typu II Serja AA - ,Y- 4..,...) 3,-7,-70,-
 
c
20 marek 23.08.1919 (jw., lecz num. typ 4 - K? 4..,...) 3,-7,-50,-
27
a
100 marek 23.08.1919 (seria typu ISERJA A) 35,-140,-600,-
 
b
100 marek 23.08.1919 (seria typu IA SERJA A) 10,-80,-200,-
 
c
100 marek 23.08.1919 (jw., numeracja z Ni) 4,-10,-70,-
28
a
500 marek 23.08.1919 (seria typu I Serja AA) 6,-30,-130,-
 
b
500 marek 23.08.1919 (ser. typu II Serja A - JYs 4..,...) 10,-50,-200,-
 
c
500 marek 23.08.1919 fjez; typu II Serja AA - N? 4..,...) 10,-55,-240,-
 
d
500 marek 23.08.1919 (jw., lecz num. typ 4 - A? 4..,...) 15,-65,-290,-
29
a
1 000 marek 23.08.1919 (seria typu ISERJA A) - typ 7 10,-40,-210,-
 
b
1 000 marek 23.08.1919 (seria typu I SERJA AA) - typ 7 10,-35,-170,-
 
bb
1 000 marek 23.08.1919 I SERJA FE - oznaczenie błędne 200,-650,-1 800,-
 
c
1 000 marek 23.08.1919 (seria typu IISerja A) - typ 4 10,-40,-200,-
 
d
1 000 marek 23.08.1919 (seria typu II Serja AA) - typ 4 10,-35,-150,-
 
e
1 000 marek 23.08.1919 (seria typu III SERJA A) - typ 6 10,-40,-150,-
 
f
1 000 marek 23.08.1919 (seria typu III SERJA R,W) -typ 5 10,-40,-200,-
 
g
1 000 marek 23.08.1919 (seria typu III Serja A) - typ 8 10,-40,-200,-
 
h
1 000 marek 23.08.1919 (seria typu III SERJA A) -typ 5 10,-35,-150,-
 
i
1 000 marek 23.08.1919 (seria typu III SERJA AA) -typ 8 10,-35,-150,-
30
1/2 marki 07.02.1920 4,-7,-50,-
31
a
5 000 marek 07.02.1920 (seria typu II Serja A) 15,-80,-300,-
 
b
5 000 marek 07.02.1920 (seria typu II Serja AA) 15,-80,-300,-
 
c
5 000 marek 07.02.1920 (seria typu III Serja A) 20,-130,-400,-
 
d
5 000 marek 07.02.1920 (seria typu III Serja AA) 15,-80,-300,-
32
10 000 marek 11.03.1922 (serie A-L) 30,-120,-500,-
33
50 000 marek 10.10.1922 (serie A-Z) 35,-130,-550,-
34
a
250 000 marek 25.04.1923 (serie A-W, Z num. szeroka) 70,-350,-2 000,-
 
b
250 000 marek 25.04.1923 (serie X, Y - numeracja wąska) 190,-600,-2 600,-
 
c
250 000 marek 25.04.1923 (seria typu AA - num. szeroka) 70,-250,-1 600,-
 
d
250 000 marek 25.04.1923 (seria typu AA - num. wąska) 110,-350,-2 200,-
35
100 000 marek 30.08.1923 (serie A, B. C, D, E, F, G) 50,-200,-750,-
36
a
500 000 marek 30.08.1923 (Serja X, Serja Y-6cyfrzX°) 230,-500,-1 600,-
 
b
500 000 marek 30.08.1923 (ser. typu Serja A - nr z%) 230,-500,-1 600,-
 
c
500 000 marek 30.08.1923 (serie D, E- nr z JN? i *) 230,-500,-1 600,-
 
d
500 000 marek 30.08.1923 (ser. typu Serja AA - 6 cyfr z Jfi) 250,-450,-1 300,-
 
e
500 000 marek 30.08.1923 (ser. AU, AW-nrzfk i *) 300,-750,-2 300,-
 
f
500 000 marek 30.08.1923 (seria typu AA -nrz%) 150,-350,-1 400,-
 
g
500 000 marek 30.08.1923 (Serja X- 7 cyfr z JV» ) 400,-850,-2 700,-
 
h
500 000 marek 30.08.1923 (serie A F, U -7 cyfr) 120,-300,-1 150,-
 
i
500 000 marek 30.08.1923 (ser. G, H, I, T. W-7 cyfr) 120,-300,-1 250,-
 
j
500 000 marek 30.08.1923 (seria Z - 7 cyfr) 700,-1 600,-3 700,-
 
k
500 000 marek 30.08.1923 (ser. typu Serja AA - 7 cyfr zjj«) 130,-300,-1 150,-
 
l
500 000 marek 30.08.1923 (seria AN, AX - 7 cyfr) 350,-800,-2 600,-
 
m
500 000 marek 30.08.1923 (serie AO, AP, AY - 7 cyfr) 120,-300,-1 250,-
37
a
1 milion marek 30.08.1923 (serie G - Y-numeracja 6 cyfr) 140,-350,-1 600,-
 
b
1 milion marek 30.08.1923 (serie A - G - numeracja 7 cyfr) 100,-300,-1 300,-
38
5 min marek 20.11.1923 (serie A, B, C, D. E. F) 400,-1 200,-2 600,-
39
a
10 min marek 20.11.1923 (serie A-Z) 490,-1 200,-3 800,-
 
b
10 min marek 20.11.1923 (ser. AA-BZ; CB-CE, CG, CI) 450,-900,-3 400,-
40
50 min marek 20.11.1923 (przekaz) c.a.c.a.c.a.
41
100 min marek 20.11.1923 (przekaz) c.a.c.a.c.a.
42
a
1 grosz 28.04.1924 (L - lewa lub P - prawa, nr z %) 30,-80,-350,-
 
b
1 grosz 28.04.1924 (L lub P, w. lit.4,13 mm, nrz'%) 40,-100,-350,-
 
c
1 grosz 28.04.1924 (L lub P, serie H, W) 70,-180,-470,-
 
d
1 grosz 28.04.1924 (L lub P, serie AN, AX) 30,-80,-320,-
 
e
1 grosz 28.04.1924 (L lub P, serie AO, AP, AY) 30,-75,-310,-
 
f
1 grosz 28.04.1924 (L lub P, seria CN) 70,-190,-540,-
43
a
5 groszy 28.04.1924 (lewa część) 40,-150,-400,-
 
b
5 groszy 28.04.1924 (prawa część) 40,-150,-400,-
44
10 groszy 28.04.1924 25,-60,-300,-
45
20 groszy 28.04.1924 25,-70,-380,-
46
50 groszy 28.04.1924 35,-100,-450,-
47
a
1 złoty 28.02.1919 (serie typuS. 2A-S. 2 J) 300,-800,-2 100,-
 
b
1 złoty 28.02.1919 (serie typu S. 22 A - S. 22 J) 170,-400,-1 200,-
 
c
1 złoty 28.02.1919 (serie S. 100 A S. 100 J) 1 200,-2 300,-6 000,-
48
a
2 złote 28.02.1919 (serie typu S. 2. A., S. 2. B.) 1 000,-2 600,-5 200,-
 
aa
2 złote 28.02.1919 (seria S. 1. C.) c.a.c.a.c.a.
 
b
2 złote 28.02.1919 (serie typu S. 22. A., S. 22. B.) 500,-1 300,-3 400,-
 
c
2 złote 28.02.1919 (serie S. 100. A., S. 100. B.) 2 200,-4 200,-c.a.
49
a
5 złotych 28.02.1919 (serie typu S. 2. A., S. 2. B.) 2 200,-4 000,-6 500,-
 
b
5 złotych 28.02.1919 (serie typu S. 22. A., S. 22. B.) 1 200,-2 300,-4 900,-
 
c
5 złotych 28.02.1919 (seria S. 100. A.) 5 000,-c.a.c.a.
50
10 złotych 28.02.1919 (seria S.1.A., -S.4.A., klauzula 9 linii) 7 500,-16 500,-
 
a
10 złotych 28.02.1919 (ser. od S.4.A. do S.9.A.- 10 linii) 15 000,-c.a.c.a.
 
b
10 złotych 28.02.1919 (seria typu S.22.A., klauzula 10 linii) 13 000,-c.a.c.a.
51
a
20 złotych 28.02.1919 (seria typu A.2) 8 000,-c.a.c.a.
 
b
20 złotych 28.02.1919 (seria typu A.22) 7 300,-c.a.c.a.
52
a
50 złotych 28.02.1919 (seria typu A.2) 13 000,-c.a.c.a.
 
b
50 złotych 28.02.1919 (seria typu A.22) 11 000,-c.a.c.a.
53
100 złotych 28.02.1919 (serie A, B, C) 80,-380,-2 450,-
54
a
500 złotych 28.02.1919 (wysokość cyfr 3,38 mm) 25,-80,-450,-
 
b
500 złotych 28.02.1919 (wysokość cyfr 3,75 mm) 30,-110,-550,-
55
a
1 000 złotych 28.02.1919 (nieobiegowy) 1 200,-1 900,-3 900,-
56
5 000 złotych 28.02.1919 (nieobiegowy, znany jako WZÓR) 1 100,-2 000,-4 000,-
57
5 złotych 15.07.1924 (serie 11 EM. A-11 EM. D) 2 200,-5 000,-16 000,-
58
a
10 złotych 15.07.1924 (serie II EM. A-II EM. H) 3 200,-8 000,-20 000,-
 
b
10 złotych 15.07.1924 (seria III EM. A) 10 000,-c.a.c.a.
59
20 złotych 15.07.1924 (serie IIEM. A-IIEM. C) 4 600,-11 000,-25 000,-
60
2 złote 01.05.1925 (serie A-F) 550,-1 400,-3 000,-
61
5 złotych 01.05.1925 (serie A-G) 600,-1 900,-6 200,-
62
a
50 złotych 28.08.1925 (serie Ser. A. - Ser. Z.) 500,-1 700,-4 700,-
 
b
50 złotych 28.08.1925 (serie Ser. AA. - Ser. AZ.) 350,-1 400,-4 200,-
63
a
20 złotych 01.03.1926 (serie Ser. A. - Ser. Z.) 2 400,-6 300,-16 000,-
 
b
20 złotych 01.03.1926 (serieSer. AA. -Ser. AZ.) 1 700,-5 500,-14 000,-
 
c
20 złotych 01.03.1926 (serie Ser. B.A. - Ser. B.C.) 2 400,-6 300,-16 000,-
64
a
10 złotych 20.07.1926 (ser. typu Ser. A. znw 992-1025) 650,-4 000,-12 000,-
 
b
10 złotych 20.07.1926 (seria typu Ser. AA. znw jw.) 400,-2 000,-10 000,-
 
c
10 złotych 20.07.1926 (seria typu Ser. A.A. znw jw.) 500,-3 800,-11 000,-
 
d
10 złotych 20.07.1926 (seria typu Ser. AA. znw 10 ZŁ) 350,-2 800,-9 000,-
65
5 złotych 25.10.1926 (serie Ser. A. - Ser. H.) 450,-900,-3 200,-
66
a
10 złotych 02.01.1928 (ser. K* tT* - nieobiegowy) 4 000,-8 700,-17 000,-
67
a
20 złotych 02.01.1928 (nieobiegowy, znany jako WZÓR) 3 900,-8 500,-17 000,-
68
10 złotych 20.07.1929 (serie Ser. DA.-Ser. GZ.) 5,-20,-100,-
69
20 złotych 01.09.1929 (seria typu Ser. AA.) 2 500,-6 500,-18 000,-
70
a
50 złotych 01.09.1929 (seria typu Ser. A.A.) 50,-300,-1 200,-
 
b
50 złotych 01.09.1929 (seria typu Ser. AA.) 5,-25,-120,-
71
a
5 złotych 02.01.1930 (Ser. A.-Ser. Z.) 50,-300,-1 200,-
 
b
5 złotych 02.01.1930 (Ser. AA. - Ser. CZ.) 5,-20,-100,-
 
c
5 złotych 02.01.1930 (Ser. BC„ BG., BH.; Ser. DA.-EZ.) 5,-15,-70,-
72
a
20 złotych 20.06.1931 (wys. liter w serii 2,26 mm) 45,-200,-900,-
 
b
20 złotych 20.06.1931 (wys. liter w serii 2,63 mm) 30,-100,-550,-
 
c
20 złotych 20.06.1931 (wys. liter w serii 3 mm) 30,-70,-300,-
73
a
100 złotych 02.06.1932 (seria typu Sen/Ł4.) 5,-35,-230,-
 
b
100 złotych 02.06.1932 (jw., znw +x+) 20,-90,-300,-
 
bb
100 złotych 02.06.1932 (znw dwie kreski na marginesie) 20,-90,-300,-
74
a
100 złotych 09.11.1934 (seria typa Sen/Ł4.) 5,-15,-90,-
 
b
100 złotych 09.11.1934 (jw., znw +x+) 15,-50,-190,-
 
bb
100 złotych 09.11.1934 (znw dwie kreski na marginesie) 20,-85,-250,-
 
c
100 złotych 09.11.1934 (seria typu Ser. A.A.) 5,-15,-90,-
75
a
2 złote 26.02.1936 (seria typu AA) 10,-25,-50,-
 
b
2 złote 26.02.1936 (bez serii i numeracji) 40,-100,-250,-
 
c
2 złote 26.02.1936 (bezpoddruku, serii i numer.) 10,-40,-100,-
76
20 złotych 11.11.1936 (seria typu AA) 5,-25,-70,-
77
a
50 złotych 11.11.1936 (nieobiegowy) 5 200,-9 000,-16 000,-
 
b
50 złotych 11.11.1936 (awers bez głównego rysunku) 80,-170,-350,-
 
c
50 złotych 11.11.1936 (tylko rewers, awers czysty) 100,-350,-700,-
78
a
1 złoty 01.10.1938 (serie A-Z) 250,-550,-1 500,-
 
b
1 złoty 01.10.1938 (serie IA-IL) 100,-280,-600,-
 
c
1 złoty 01.10.1938 (tylko rewers) 20,-40,-80,-
79
1 złoty 15.08.1939 (seria A - nieobiegowy) 1 650,-2 650,-
80
2 złote 15.08.1939 (seria A, B - nieobiegowy) 1 750,-2 750,-
81
5 złotych 15.08.1939 (seria A, B - nieobiegowy) 1 800,-3 300,-
82
10 złotych 15.08.1939 (seria E, J - nieobiegowy) 1 900,-3 800,-
83
20 złotych 15.08.1939 (seria L - nieobiegowy) 2 000,-4 000,-
84
50 złotych 15.08.1939 (seria D, N - nieobiegowy) 2 200,-4 400,-
85
100 złotych 15.08.1939 (seria E, K- nieobiegowy) 2 200,-4 400,-
86
500 złotych 15.08.1939 (seria C- nieobiegowy) 2 400,-5 000,-
87
20 złotych 20.08.1939 (seria C - nieobiegowy) 2 800,-5 500,-
88
50 złotych 20.08.1939 (seria G, H - nieobiegowy) 2 800,-6 500,-
89
a
100 złotych 02.06.1932 (seria typu AA. -nadruk) 200,-700,-3 000,-
 
b
100 złotych 02.06.1932 (jw., znw+x+- nadruk) 250,-800,-3 800,-
90
a
100 złotych 09.11.1934 (seria typu AA. - nadruk) 150,-500,-2 800,-
 
b
100 złotych 09.11.1934 (jw., znw+x+- nadruk) 220,-650,-3 400,-
 
c
100 złotych 09.11.1934 (seria typu A.A. - nadruk) 120,-500,-2 800,-
91
1 złoty 01.03.1940 (serie A, B, C, D) 25,-70,-300,-
92
2 złote 01.03.1940 (serie A, B, C, D) 35,-100,-390,-
93
5 złotych 01.03.1940 (serie Ser. A, Ser. B. Ser. C) 80,-240,-1 000,-
94
a
10 złotych 01.03.1940 (serie Ser. A - Ser. K) 5,-10,-40,-
 
b
10 złotych 01.03.1940 (serie Ser. L., Ser. M., Ser. N.) 5,-10,-45,-
95
a
20 złotych 01.03.1940 (serie A-H. K. L) 5,-10,-40,-
 
b
20 złotych 01.03.1940 (seria N, O) 5,-20,-70,-
96
50 złotych 01.03.1940 (serieA, B, C, D) 70,-300,-1 300,-
97
a
100 złotych 01.03.1940 (serie Ser. A) 10,-30,-200,-
 
aa
100 złotych 01.03.1940 (serie Ser. B - oryginał) 10,-70,-400,-
 
ab
100 złotych 01.03.1940 (serie Ser. C - Ser. E) 10,-30,-140,-
 
b
100 złotych 01.03.1940 (seria Ser. B -falsyfikat ZWZ) 20,-70,-400,-
98
a
500 złotych 01.03.1940 (serie A, B) 25,-90,-380,-
 
b
500 złotych 01.03.1940 (fals. londyński ze stmpl. banku) 600,-1 300,-2 900,-
 
c
500 złotych 01.03.1940 (falsyfikat londyński z obiegu) 800,-2 400,-4 800,-
99
a
1 złoty 01.08.1941 (serie AA-AF) 5,-10,-40,-
 
b
1 złoty 01.08.1941 (serie BB BF) 5,-10,-30,-
100
2 złote 01.08.1941 (serie AA-AH) 5,-10,-45,-
101
a
5 złotych 01.08.1941 (Ser. AA, Ser. AB, Ser. AC) 5,-10,-55,-
 
b
5 złotych 01.08.1941 (Ser. AD, Ser. AE, Ser. AF) 5,-10,-55,-
102
50 złotych 01.08.1941 (serie A, B, C, D, E) 5,-10,-45,-
103
a
100 złotych 01.08.1941 (serie Ser. A - wys. lit. 3 mm) 5,-10,-55,-
 
b
100 złotych 01.08.1941 (serie Ser. D-wys. lit. 2,63 mm) 5,-10,-55,-
 
a
1000 złotych 01.08.1941 (rekonstrukcja MCSM 001-999) 300,-
 
b
1000 złotych 01.08.1941 (rekonstrukcja MCSM 1000-1057) 580,-
104
a
50 groszy 1944 (bez serii i numeracji) 10,-40,-120,-
 
b
50 groszy 1944 (reprint) 8,-
105
a
1 złoty 1944 (seria typu AA "...owym”) 20,-50,-170,-
 
b
1 złoty 1944 (reprint OK 764560 “...owe") 8,-
106
a
2 złote 1944 (seria typu AA “...owym ”) 25,-80,-250,-
 
b
2 złote 1944 (seria typu Aa “...owym”) 30,-100,-310,-
 
c
2 złote 1944 (seriazastępczaKa “...owym") 50,-200,-650,-
 
d
2 złote 1944 (serie dA, dB, dD “...owym ") 90,-270,-1 200,-
107
5 złotych 1944 (seria typu AA “...owym ”) 45,-140,-400,-
108
10 złotych 1944 (seria typu AA “...owym ”) 65,-230,-750,-
109
20 złotych 1944 (seria typu AA "... owym ”) 65,-200,-800,-
110
50 złotych 1944 (seria typu AA “...owym ") 110,-350,-1 300,-
111
100 złotych 1944 (seria typu AA “...owym ”) 150,-500,-1 500,-
112
500 złotych 1944 (seria typu AA “...owym ”) 600,-1 900,-4 600,-
113
a
2 złote 1944 (seria typu AA “...owe”) 140,-450,-1 700,-
 
b
2 złote 1944 (seria typu Aa “...owe") 150,-450,-1 700,-
 
c
2 złote 1944 (serie aE, aM, dA, dB, dD) 150,-550,-2 000,-
 
d
2 złote 1944 (reprint Ac 111111) 8,-
114
a
5 złotych 1944 (seria typu AA “...owe”) 35,-140,-400,-
 
b
5 złotych 1944 (serie typu aA “...owe”) 45,-150,-550,-
 
c
5 złotych 1944 (seria zastępcza xA “...owe ") 60,-200,-800,-
 
d
5 złotych 1944 (reprint aE 518823) 8,-
115
a
10 złotych 1944 (seria typu Aa "...owe”) 40,-190,-750,-
 
b
10 złotych 1944 (serieDa, Dd “...owe") 50,-240,-1 200,-
 
c
10 złotych 1944 (seria zastępcza Kb “...owe”) 80,-350,-1 400,-
 
d
10 złotych 1944 (reprint Dd 823518) 10,-
116
a
20 złotych 1944 (seria typu AA “...owe”) 35,-160,-420,-
 
b
20 złotych 1944(serie bA-bK “...owe") 50,-170,-800,-
 
c
20 złotych 1944(seria typu Aa “...owe”) 35,-150,-450,-
 
d
20 złotych 1944(seria typu aA "...owe”) 55,-190,-900,-
 
e
20 złotych 1944(serie zastępcze Rz, Wz “...owe”) 60,-200,-1 000,-
 
f
20 złotych 1944(reprint Ak 671154) 10,-
 
 
20 złotych 1944(seria Ak “...owe" nadruk 25 lat NBP) 180,-
117
a
50 złotych 1944 (seria typu AA "...owe") 60,-180,-900,-
 
b
50 złotych 1944 (seria typu Aa “...owe ) 60,-180,-900,-
 
c
50 złotych 1944 (serie zastępcze Dh, Hd "...owe") 70,-250,-1 200,-
 
d
50 złotych 1944 (reprint At 889147) 35,-
 
 
50 złotych 1944 (seria Aa "...owe" nadruk25 lat NBP) 390,-
118
a
100 złotych 1944 (seria typu AA “...owe” wys, cyfr 3 mm) 80,-220,-1 000,-
 
b
100 złotych 1944 (seria BK "...owe" wys, cyfr 4,13 mm) 150,-420,-1 800,-
 
c
100 złotych 1944 (serie Ak-Ay “...owe” wys, cyfr 4,13 mm) 90,-250,-1 100,-
 
d
100 złotych 1944 (serie Ao-Az “...owe” wys, cyfr 3 mm) 90,-250,-1 100,-
 
e
100 złotych 1944 (serie aA, aB “...owe” wys, cyfr 4,13 mm) 150,-400,-1 600,-
 
f
100 złotych 1944 (serie zastępcze Dr, Rd "...owe") 150,-400,-1 500,-
 
g
100 złotych 1944 (reprint Ax 778093) 35,-
 
 
100 złotych 1944 (seria Ax "...owe" nadruk 25 lat NBP) 400,-
119
a
500 złotych 1944 (seria typu AA “...owe") 250,-800,-2 200,-
 
b
500 złotych 1944 (seria typu Aa “...owe") 250,-850,-2 300,-
 
c
500 złotych 1944 (serie zastępcze Dh, Hd "...owe") 250,-900,-2 600,-
 
d
500 złotych 1944 (reprint BH 780347) 35,-
 
 
500 złotych 1944 (serie Ax, BH "...owe" nadr. 25 lat NBP) 550,-
120
a
1 000 złotych 1945 (serie A) 700,-1 600,-4 300,-
 
aa
1 000 złotych 1945 (seria B) 500,-1 400,-3 000,-
 
b
1 000 złotych 1945 (seria zastępcza Dh) 800,-2 500,-5 900,-
 
 
1 000 złotych 1945 (seria B 365... nadruk 25 lat NBP) 600,-
121
a
500 złotych 15.01.1946 (serieA-M) 150,-500,-1 500,-
 
b
500 złotych 15.01.1946 (serie Dx. Dy. Dz) 250,-850,-2 300,-
122
a
1 000 złotych 15.01.1946 (serie B. D, G, H, K, L, M, P) 70,-200,-1 300,-
 
b
1 000 złotych 15.01.1946 (serie C. E, F) 60,-200,-1 300,-
 
c
1000 złotych 15.01.1946 (seria N) 70,-200,-1 300,-
 
d
1 000 złotych 15.01.1946 (serieR, T. W) 70,-200,-1 300,-
 
e
1 000 złotych 15.01.1946 (seria S) 60,-200,-1 300,-
 
f
1 000 złotych 15.01.1946 (seria U) 60,-200,-1 300,-
 
g
1 000 złotych 15.01.1946 (seria A. - z kropką) 150,-300,-1 400,-
 
h
1 000 złotych 15.01.1946 (seria AA) 140,-280,-1 300,-
 
i
1 000 złotych 15.01.1946 (seria Bw. - z kropką) 200,-400,-1 300,-
 
j
1 000 złotych 15.01.1946 (seria Wh. - z kropką) 200,-400,-1 700,-
 
k
1 000 złotych 15.01.1946 (seria Wb - bez kropki)* 950,-c.a.c.a.
123
1 złoty 15.05.1946 3,-15,-50,-
124
a
2 złote 15.05.1946 w kolorze zielonym 5,-25,-65,-
 
b
2 złote 15.05.1946 w kolorze niebieskim 100,-400,-1 600,-
125
5 złotych 15.05.1946 6,-25,-100,-
126
10 złotych 15.05.1946 8,-25,-140,-
127
a
20 złotych 15.05.1946 (serie A, B - wys. liter 3 mm) 50,-150,-700,-
 
aa
20 złotych 15.05.1946 w kolorze niebieskim (ser. A) 250,-950,-2 200,-
 
b
20 złotych 15.05.1946 (ser. C. D. E, F, G-wys.4,13 mm) 40,-100,-500,-
128
a
50 złotych 15.05.1946 (serie A-G-wys. liter 3 mm) 60,-200,-700,-
 
b
50 złotych 15.05.1946 (ser. C, H-N, P-T-wys.4,13 mm) 60,-200,-700,-
129
a
100 złotych 15.05.1946 (serie A-M - wys. liter 3 mm) 80,-290,-780,-
 
b
100 złotych 15.05.1946 (serie N, P. R. S-wys. liter 4,13 mm) 90,-290,-850,-
 
c
100 złotych 15.05.1946 (seria Mz) 1 400,-2 600,-4 850,-
130
20 złotych 15.07.1947 (serie Ser. A - Ser. E) 80,-200,-750,-
131
a
100 złotych 15.07.1947 (serie Ser A - Ser. E) 70,-220,-850,-
 
b
100 złotych 15.07.1947 (serie Ser. F - Ser. H) 70,-220,-850,-
132
a
500 złotych 15.07.1947 (SERIA A -SERIA Z) 120,-400,-1 500,-
 
b
500 złotych 15.07.1947 (SERIA A2 SERIA Z2) 160,-500,-2 100,-
 
c
500 złotych 15.07.1947 (SERIA A3 SERIA Z3) 200,-600,-2 300,-
 
d
500 złotych 15.07.1947 (SERIA A4 - SERIA S4) 170,-450,-1 900,-
133
a
1 000 złotych 15.07.1947 (serie Ser. A - Ser. E, Ser. Ł) 80,-240,-850,-
 
b
1 000 złotych 15.07.1947 (serie Ser. F- Ser. K) 70,-220,-800,-
134
a
2 złote 01.07.1948 (seria A -znw. nr 18) 20,-60,-180,-
 
aa
2 złote 01.07.1948 (serieB-Z-znw. nr 18) 15,-40,-150,-
 
b
2 złote 01.07.1948 (AA-AZ; BA BP; CA CT - znw. nr 18) 8,-25,-140,-
 
bb
2 złote 01.07.1948 (seria CF - znw. nr 18) 2,-5,-30,-
 
c
2 złote 01.07.1948 (serie BT-BZ - znw. nr 19) 30,-60,-450,-
 
 
2 złote 01.07.1948 (serie BR, BS - znw. nr 19) 4,-10,-40,-
135
a
5 złotych 01.07.1948 (serie A-I) 90,-280,-750,-
 
b
5 złotych 01.07.1948 (serie AA-AW) 60,-180,-850,-
 
c
5 złotych 01.07.1948 (ser. BA-BR) 90,-260,-920,-
136
a
10 złotych 01.07.1948 (serie A-T) 35,-130,-400,-
 
b
10 złotych 01.07.1948 (serie AA-AZ; BA BR) 15,-70,-300,-
 
bb
10 złotych 01.07.1948 (seria AW) 10,-90,-
137
a
20 złotych 01.07.1948 (serie A-E) 450,-1 000,-2 900,-
 
b
20 złotych 01.07.1948 (serie AA-AZ; BA, BB) 200,-450,-1 800,-
 
c
20 złotych 01.07.1948 (ser. BC-BZ; CA CE; CF-CH) 50,-150,-380,-
 
d
20 złotych 01.07.1948 (serie CI CZ; DA-DG) 30,-100,-300,-
 
e
20 złotych 01.07.1948 (ser. DH-DZ; EA-EZ; FA-FE) 15,-50,-200,-
 
f
20 złotych 01.07.1948 (FF-FZ; GA-GZ; HA-HZ; KA-KZ) 10,-30,-120,-
 
ff
20 złotych 01.07.1948 (seria KE) 10,-70,-
 
g
20 złotych 01.07.1948 (seria HM 9702..., papier platikowany) 800,-2 500,-
 
h
20 złotych 01.07.1948 (serie HM 9802, 9803..., p. platikowany) 400,-1 200,-
138
a
50 złotych 01.07.1948 (serie A-Z - 6 cyfr) 300,-900,-3 100,-
 
b
50 złotych 01.07.1948 (serie A2-Z2- 6 cyfr) 350,-1 000,-3 700,-
 
c
50 złotych 01.07.1948 (serie A3-Z3 - 6 cyfr) 350,-1 100,-3 750,-
 
d
50 złotych 01.07.1948 (seria A - 7 cyfr) 350,-1 000,-2 500,-
 
e
50 złotych 01.07.1948 (serie AA-AZ; BA-BD) 60,-180,-500,-
 
f
50 złotych 01.07.1948 (serie BE BL) 70,-190,-550,-
 
g
50 złotych 01.07.1948 (ser. BM-BZ; CA-CZ; DA-DE) 20,-60,-320,-
 
h
50 złotych 01.07.1948 (serie DF-DZ; EA-EP) 10,-40,-220,-
 
hh
50 złotych 01.07.1948 (seria EL) 25,-140,-
139
a
100 złotych 01.07.1948 (serie A U - 6 cyfr) 300,-850,-2 400,-
 
b
100 złotych 01.07.1948 (AA-AZ; BA-BZ; CA-CZ; DA-DY) 50,-170,-500,-
 
c
100 złotych 01.07.1948 (serie DZ; EA-EL) 50,-170,-490,-
 
d
100 złotych 01.07.1948 (ser. EM-EZ; FA-FT; HA, HB, HC) 40,-90,-300,-
 
e
100 złotych 01.07.1948 („100"- bez ramki) 100,-250,-700,-
 
f
100 złotych 01.07.1948 (HD-HZ; IA-IZ; KA-KZ) 20,-60,-200,-
 
ff
100 złotych 01.07.1948 (seria KR) 10,-90,-
140
a
500 złotych 01.07.1948 (serie A-D - 6 cyfr) 2 000,-4 500,-c.a.
 
b
500 złotych 01.07.1948 (serie AA, AB, AE-AW) 150,-600,-2 400,-
 
bb
500 złotych 01.07.1948 (serieAC, AD*) 100,-500,-1 350,-
 
c
500 złotych 01.07.1948 (serie AY, AZ; BA-BS) 100,-370,-1 950,-
 
d
500 złotych 01.07.1948 (serie BT-BZ; CA-CE) 60,-160,-1 950,-
 
dd
500 złotych 01.07.1948 (seria CC) 20,-160,-
141
a
1 000 złotych 24.05.1962 (czerwony napis TYSIĄC ZŁOTYCH) 7 500,-15 000,-
 
b
1 000 złotych 24.05.1962 (seria A 0000000) 5 500,-11 000,-
 
a
1 000 złotych 29.10.1965 (serie A-R) 50,-200,-850,-
 
aa
1 000 złotych 29.10.1965 (seria S) 50,-200,-
142
a
500 złotych 16.12.1974 (seria A) 5,-10,-250,-
 
 
500 złotych 16.12.1974 (serie B-Z) 5,-10,-120,-
 
b
500 złotych 16.12.1974 (seriaAA) 5,-20,-250,-
 
 
500 złotych 16.12.1974 (serie AB AD) 5,-20,-160,-
143
a
100 złotych 15.01.1975 (seria A) 3,-10,-220,-
 
 
100 złotych 15.01.1975 (serie B-Z) 3,-10,-100,-
 
b
100 złotych 15.01.1975 (seriaAA) 5,-15,-220,-
 
 
100 złotych 15.01.1975 (serie AB, AC) 5,-15,-120,-
144
a
50 złotych 09.05.1975 (seria A) 2,-10,-120,-
 
 
50 złotych 09.05.1975 (serie B-Z) 2,-10,-50,-
 
b
50 złotych 09.15.1975 (seriaAA) 2,-6,-70,-
 
 
50 złotych 09.15.1975 (serieAB-AZ;BABU) 2,-6,-30,-
145
a
1 000 złotych 02.07.1975 (seria A) 5,-20,-240,-
 
 
1 000 złotych 02.07.1975 (serie B-Z) 5,-20,-130,-
 
b
1 000 złotych 02.07.1975 (seriaAA) 3,-15,-150,-
 
 
1 000 złotych 02.07.1975 (serie AB-AZ; BA-BL) 3,-15,-70,-
146
100 złotych 17.05.1976 (seria AD) 1,-5,-150,-
 
 
100 złotych 17.05.1976 (serie AC-ET) 1,-5,-40,-
147
a
200 złotych 25.05.1976 (seria A) 3,-15,-300,-
 
 
200 złotych 25.05.1976 (serie B-Z) 3,-15,-80,-
 
b
200 złotych 25.05.1976 (seriaAA) 2,-10,-150,-
 
 
200 złotych 25.05.1976 (serie AB-AR) 2,-10,-60,-
148
500 złotych 15.06.1976 (seria AE) 2,-10,-450,-
 
 
500 złotych 15.06.1976 (serie AFA 2,-10,-95,-
149
2 000 złotych 01.05.1977 (seria A) 5,-15,-180,-
 
 
2 000 złotych 01.05.1977 (serie B-R) 5,-15,-90,-
150
50 złotych 01.06.1979 (seria BW) 1,-5,-60,-
 
 
50 złotych 01.06.1979 (serie BY, BZ; CA CY) 1,-5,-30,-
151
100 złotych 01.06.1979 (seria EU) 1,-5,-60,-
 
 
100 złotych 01.06.1979 (serie EW-HF) 1,-5,-25,-
152
200 złotych 01.06.1979 (seria AS) 1,-5,-70,-
 
 
200 złotych 01.06.1979 (serie AT-AZ; BA BP) 1,-5,-40,-
153
500 złotych 01.06.1979 (seria AZ) 1,-5,-70,-
 
 
500 złotych 01.06.1979 (serie BA BZ; CA CC) 5,-40,-
154
1 000 złotych 01.06.1979 (seria BM) 2,-8,-70,-
 
 
1 000 złotych 01.06.1979 (serie BN-CZ; DA, DB) 2,-8,-20,-
155
a
2 000 złotych 01.06.1979 (seria S) 5,-15,-120,-
 
 
2 000 złotych 01.06.1979 (serie T-Z) 5,-15,-75,-
 
b
2 000 złotych 01.06.1979 (seriaAA) 2,-6,-70,-
 
 
2 000 złotych 01.06.1979 (serie AB-AZ; BA-RN) 2,-6,-30,-
156
10 złotych 01.06.1982 (seria A) 1,-3,-35,-
 
 
10 złotych 01.06.1982 (serie B-T) 1,-3,-15,-
157
a
20 złotych 01.06.1982 (seria A) 1,-3,-35,-
 
 
20 złotych 01.06.1982 (serie B-Z) 1,-3,-15,-
 
b
20 złotych 01.06.1982 (seriaAA) 1,-2,-10,-
 
 
20 złotych 01.06.1982 (serie AB-AU) 1,-2,-5,-
158
50 złotych 01.06.1982 (seria CZ) 1,-2,-20,-
 
 
50 złotych 01.06.1982 (serie DA-EF) 1,-2,-5,-
159
100 złotych 01.06.1982 (seria HG) 1,-2,-30,-
 
 
100 złotych 01.06.1982 (serie HH-HX, HZ; KA-LN) 1,-2,-8,-
160
200 złotych 01.06.1982 (seria BR) 1,-2,-65,-
 
 
200 złotych 01.06.1982 (serie BS-BZ; CA-CP) 1,-2,-20,-
161
500 złotych 01.06.1982 (seria CD) 1,-2,-35,-
 
 
500 złotych 01.06.1982 (serie CE CZ; DA-GM) 1,-2,-5,-
162
1 000 złotych 01.06.1982 (seria DC) 1,-2,-35,-
 
 
1 000 złotych 01.06.1982 (serie DD-CZ; EA-KN) 1,-2,-6,-
163
2 000 złotych 01.06.1982 (seria BP) 1,-3,-50,-
 
 
2 000 złotych 01.06.1982 (serie BR BZ; CA-CE) 1,-3,-25,-
164
a
5 000 złotych 01.06.1982 (seria A) 3,-10,-180,-
 
 
5 000 złotych 01.06.1982 (serie B-Z) 3,-10,-40,-
 
b
5 000 złotych 01.06.1982 (seria AA) 1,-5,-120,-
 
 
5 000 złotych 01.06.1982 (serie wymieszane od AB DP) 1,-2,-20,-
165
50 złotych 01.06.1986 (seria EG) 1,-15,-
 
 
50 złotych 01.06.1986 (serie EH EZ; EA FZ; GA) 1,-5,-
166
100 złotych 01.06.1986 (serie wymieszane typu AA) 5,-
 
 
100 złotych 01.06.1986 (seria TB - powtórzona w 1988) 5,-15,-90,-
167
200 złotych 01.06.1986 (seria CR) 1,-2,-45,-
 
 
200 złotych 01.06.1986 (serie CS-CZ; DA DZ; EA) 1,-2,-15,-
168
5 000 złotych 01.06.1986 (seria AY) 3,-10,-160,-
 
 
5 000 złotych 01.06.1986 (serie AZ; BA BT) 3,-10,-30,-
169
10 000 złotych 01.02.1987 (seria A) 2,-9,-95,-
 
 
10 000 złotych 01.02.1987 (serie B-U) 2,-9,-35,-
170
50 złotych 01.12.1988 (seria GB) 40,-
 
 
50 złotych 01.12.1988 (serie GC-XZ$ 5,-
171
100 złotych 01.12.1988 (serie wymieszane typu AA) 5,-
 
 
100 złotych 01.12.1988 (seria TB od cyfr 29xxxxx) 3,-10,-80,-
172
200 złotych 01.12.1988 (seria EB) 1,-55,-
 
 
200 złotych 01.12.1988 (serie EC-EP) 1,-10,-
173
5 000 złotych 01.12.1988 (serie wymieszane typuAA) 2,-20,-
174
a
10 000 złotych 01.12.1988 (seria W) 5,-10,-70,-
 
 
10 000 złotych 01.12.1988 (serie Y, Z) 5,-10,-45,-
 
b
10 000 złotych 01.12.1988 (seria AA) 1,-3,-80,-
 
 
10 000 złotych 01.12.1988 (serieAB DT) 1,-3,-20,-
175
a
20 000 złotych 01.02.1989 (seria A) 4,-10,-350,-
 
 
20 000 złotych 01.02.1989 (serie B-Z) 4,-10,-45,-
 
b
20 000 złotych 01.02.1989 (seriaAA) 4,-10,-200,-
 
 
20 000 złotych 01.02.1989 (serie AB-AP) 4,-10,-45,-
176
a
50 000 złotych 01.12.1989 (seria A) 8,-15,-140,-
 
 
50 000 złotych 01.12.1989 (serie B-Z) 8,-15,-65,-
 
b
50 000 złotych 01.12.1989 (serie AA) 7,-12,-130,-
 
 
50 000 złotych 01.12.1989 (serie AB-AZ; BA BU) 7,-12,-50,-
177
200 000 złotych 01.12.1989 (seria A) 30,-70,-450,-
 
 
200 000 złotych 01.12.1989 (serie B-R) 30,-70,-250,-
178
a
100 000 złotych 01.02.1990 (seria A) 15,-25,-250,-
 
 
100 000 złotych 01.02.1990 (serie B-Z) 15,-25,-120,-
 
b
100 000 złotych 01.02.1990 (seria AA) 12,-20,-200,-
 
 
100 000 złotych 01.02.1990 (serie AB-AZ; BA-BZ; CA-CM) 12,-20,-110,-
179
1 złoty 01.03.1990 (serie B, C, D, E - nieobiegowy ) 900,-1 200,-
180
2 złote 01.03.1990 (seria A, C - nieobiegowy ) 1 600,-
181
5 złotych 01.03.1990 (nieobiegowy)
182
10 złotych 01.03.1990 (nieobiegowy)
183
20 złotych 01.03.1990 (nieobiegowy)
184
50 złotych 01.03.1990 (nieobiegowy)
185
100 złotych 01.03.1990 (nieobiegowy)
186
200 złotych 01.03.1990 (nieobiegowy)
187
500 złotych 01.03.1990 (nieobiegowy)
188
a
500 000 złotych 20.04.1990 (seria A) 70,-450,-
 
 
500 000 złotych 20.04.1990 (serie B-Z) 70,-280,-
 
b
500 000 złotych 20.04.1990 (seriaAA) 75,-550,-
 
 
500 000 złotych 20.04.1990 (serie AB-AD) 75,-350,-
189
1 mil. złotych 15.02.1991 (seria A) 150,-650,-
 
 
1 mil. złotych 15.02.1991 (serie B-G) 150,-450,-
190
a
2 mil. złotych 14.08.1992 (seria A z błędem) 400,-1 000,-2 800,-
 
b
2 mil. złotych 14.08.1992 (seria B) 250,-450,-1 100,-
191
50 000 złotych 16.11.1993 (seria A) 10,-200,-
 
 
50 000 złotych 16.11.1993 (serie B-T) 10,-60,-
192
a
100 000 złotych 16.11.1993 (seria A) 15,-250,-
 
 
100 000 złotych 16.11.1993 (serie B-Z) 15,-120,-
 
b
100 000 złotych 16.11.1993 (seria AA) 25,-250,-
 
 
100 000 złotych 16.11.1993 (serie AB-AE) 25,-140,-
193
a
500 000 złotych 16.11.1993 (seria A) 150,-450,-
 
 
500 000 złotych 16.11.1993 (serie B-Z) 100,-350,-
 
b
500 000 złotych 16.11.1993 (seriaAA) 1 000,-2 000,-3 000,-
 
 
500 000 złotych 16.11.1993 (seria AB) 2 000,-c.a.c.a.
194
1 mil. złotych 16.11.1993 (seria A) 200,-700,-
 
 
1 mil. złotych 16.11.1993 (serie B-N, P) 180,-450,-
195
2 mil. złotych 16.11.1993 (serie A) 450,-1 100,-
 
 
2 mil. złotych 16.11.1993 (serie B) 360,-800,-
196
a
10 złotych 25.03.1994 (tylko seria AA) w.n.25,-190,-
 
aa
10 złotych 25.03.1994 (AB-AZ; BA - BZ) w.n.15,-30,-
 
b
10 złotych 25.03.1994 (serie od DA i następne) w.n.w.n.w.n.
 
c
10 złotych 25.03.1994 (ZA - seria zastępcza TDLR) 20,-50,-300,-
 
d1
10 złotych 25.03.1994 (YB - seria zastępcza PWPW) w.n.15,-20,-
 
d2
10 złotych 25.03.1994 (YC - seria zastępcza PWPW) w.n.w.n.20,-
 
d3
10 złotych 25.03.1994 (YD - seria zastępcza PWPW) w.n.w.n.15,-
 
d4
10 złotych 25.03.1994 (YE - seria zastępcza PWPW) w.n.w.n.15,-
 
d5
10 złotych 25.03.1994 (YF - seria zastępcza PWPW) w.n.w.n.12,-
197
a
20 złotych 25.03.1994 (tylko seria AA) w.n.35,-180,-
 
aa
20 złotych 25.03.1994 (AB AZ; BA - BF) w.n.25,-40,-
 
b
20 złotych 25.03.1994 (serie od DA i następne) w.n.w.n.w.n.
 
c
20 złotych 25.03.1994 - seria zastępcza TDLR) 40,-80,-550,-
 
d1
20 złotych 25.03.1994 (YB - seria zastępcza PWPW) w.n.30,-45,-
 
d2
20 złotych 25.03.1994 (YC - seria zastępcza PWPW) w.n.25,-40,-
 
d3
20 złotych 25.03.1994 (YD - seria zastępcza PWPW) w.n.w.n.30,-
 
d4
20 złotych 25.03.1994 (YE - seria zastępcza PWPW) w.n.26,-
 
d5
20 złotych 25.03.1994 (YF - seria zastępcza PWPW) w.n.w.n.24,-
198
a
50 złotych 25.03.1994 (tylko seria AA) w.n.75,-200,-
 
aa
50 złotych 25.03.1994 (AB - AZ; BA - BZ; CA - CJ) w.n.55,-80,-
 
b
50 złotych 25.03.1994 (serie od DA i następne) w.n.w.n.w.n.
 
c
50 złotych 25.03.1994 (ZA - seria zastępcza TDLR) 100,-150,-600,-
 
d1
50 złotych 25.03.1994 (YA - seria zastępcza PWPW) 900,-1 500,-c.a.
 
d2
50 złotych 25.03.1994 (YB - seria zastępcza PWPW) w.n.80,-140,-
 
d3
50 złotych 25.03.1994 (YC ~ seria zastępcza PWPW) w.n.55,-70,-
 
d4
50 złotych 25.03.1994 (YD - seria zastępcza PWPW) w.n.55,-65,-
 
d5
50 złotych 25.03.1994 (YE - seria zastępcza PWPW) w.n.w.n.60,-
199
a
100 złotych 25.03.1994 (tylko seria AA) w.n.130,-250,-
 
aa
100 złotych 25.03.1994 (AB - AZ; BA - BQ) w.n.120,-150,-
 
b
100 złotych 25.03.1994 (serie od DA i następne) w.n.w.n.w.n.
 
c
100 złotych 25.03.1994 (ZA - seria zastępcza TDLR) 220,-400,-950,-
 
d1
100 złotych 25.03.1994 (YA - seria zastępcza PWPW) 200,-400,-1 100,-
 
d2
100 złotych 25.03.1994 (YB - seria zastępcza PWPW) w.n.120,-220,-
 
d3
100 złotych 25.03.1994 (YC - seria zastępcza PWPW) w.n.110,-170,-
 
d4
100 złotych 25.03.1994 (YD - seria zastępcza PWPW) w.n.w.n.130,-
 
d5
100 złotych 25.03.1994 (YE - seria zastępcza PWPW) w.n.w.n.120,-
 
d6
100 złotych 25.03.1994 (YF - seria zastępcza PWP W) w.n.w.n.110,-
 
d7
100 złotych 25.03.1994 (YG - seria zastępcza PWPW) w.n.w.n.110,-
 
d8
100 złotych 25.03.1994 (YH - seria zastępcza PWPW) w.n.w.n.110,-
 
d9
100 złotych 25.03.1994 (YI - seria zastępcza PWPW) w.n.w.n.110,-
 
d10
100 złotych 25.03.1994 (YJ - seria zastępcza PWPW) w.n.w.n.105,-
 
d11
100 złotych 25.03.1994 (YK - seria zastępcza PWPW) w.n.w.n.105,-
 
d12
100 złotych 25.03.1994 (YL - seria zastępcza PWPW) w.n.w.n.105,-
200
a
200 złotych 25.03.1994 (tylko seria AA) w.n.250,-400,-
 
aa
200 złotych 25.03.1994 (AB - AR) w.n.230,-300,-
 
b
200 złotych 25.03.1994 (serie od DA i następne) w.n.w.n.w.n.
 
c
200 złotych 25.03.1994 (ZA - seria zastępcza TDLR) 300,-500,-2 000,-
 
d1
200 złotych 25.03.1994 (YA - seria zastępcza PWPW) 250,-550,-2 400,-
 
d2
200 złotych 25.03.1994 (YB - seria zastępcza PWPW) w.n.250,-450,-
– - brak wyceny
w.n. - wartość nominalna
c.a. - cena amatorska
Dane z publikacji "CENNIK do katalogu polskich pieniędzy papierowych od 1794" (wydanie XI) zostały użyte za pisemną zgodą autora Czesława Miłczaka.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na używanie plików cookies. OKWięcej informacji