Baza wiedzy

Aprecjacja

Aprecjacja w ogólnym rozumieniu tego słowa oznacza wzrost wartości towaru lub dobra. Terminu tego używa się w szczególności do określenia wzrostu wartości waluty krajowej w systemie płynnych kursów walut. System płynnych kursów walut polega na tym, że cena waluty determinowana jest poprzez jej podaż oraz popyt na nią. Cenę waluty krajowej wyraża się za pomocą kursu walutowego, który pozwala określić cenę waluty krajowej w walucie zagranicznej. czytaj dalej...

Denominacja

Denominacja to reforma walutowa, która polega na zastąpieniu dotychczasowej waluty w danym kraju nową walutą lub na obniżeniu jej nominału. Denominacja ma charakter techniczny a jej celem jest usprawnienie obrotu gotówkowego. Zwykle jest ona rezultatem bardzo wysokiej inflacji. W kraju, w którym szaleje hiper a nawet superinflacja ceny z miesiąca na miesiąc rosną o kilkadziesiąt procent. Wymaga to drukowania coraz większej ilości pieniędzy, prowadzenia rozliczeń w milionach, miliardach a nawet bilionach, co jest niezwykle uciążliwe i może prowadzić do pomyłek. czytaj dalej...

Deprecjacja

Deprecjacja jest zjawiskiem, które występuje w państwach stosujących system płynnego kursu walutowego i oznacza spadek wartości waluty w stosunku do waluty zagranicznej. Zjawiskiem odwrotnym do deprecjacji jest aprecjacja czyli wzrost wartości waluty krajowej. W warunkach kursu sztywnego odpowiednikiem deprecjacji jest dewaluacja. Deprecjacja w krótkim okresie jest zjawiskiem korzystnym, szczególnie z punktu widzenia handlu zagranicznego. Spadek wartości waluty krajowej powoduje, że rodzime towary stają się bardziej atrakcyjne, gdyż zagraniczni importerzy mogą kupić więcej towarów za tę samą cenę. czytaj dalej...

Dewaluacja

Dewaluacja to administracyjne lub ustawowe obniżenie kursu waluty krajowej w stosunku do walut zagranicznych w systemie sztywnego kursu walutowego. W systemie tym, cena waluty krajowej nie jest determinowana przez podaż i popyt, ale jest arbitralnie ustalana przez rząd lub bank centralny. W systemie sztywnego kursu walutowego dąży się do utrzymania stałego kursu nominalnego względem wybranej waluty obcej, najwazniejszej z punktu widzenia gospodarki narodowej lub koszyka walut. Władze kraju w którym zastosowano system sztywnego kursu walutowego są zobowiązane do zapewnienia możliwości wymiany pieniądza krajowego na waluty obce po ustalonym kursie. czytaj dalej...

Inflacja

Inflacja jest zjawiskiem ekonomicznym, które polega na ogólnym wzroście cen towarów i usług. Jednak nie każdy wzrost ceny pojedynczego produktu będzie powodował inflację. W gospodarce, w której oferowane są miliony produktów ceny zmieniają się nieustannie. Wzrostowi ceny jednego produktu może towarzyszyć spadek innego. O inflacji mówi się, gdy rośnie ogólny poziom cen. czytaj dalej...

Stagflacja

Stagflacja to termin powstały z połączenia dwóch pojęć: stagnacji oraz inflacji. Używa się go do opisu zjawiska makroekonomicznego, które polega na równoczesnym wystąpieniu w gospodarce zarówno wysokiej inflacji, jak również stagnacji gospodarczej. Zwykle wzrostowi inflacji towarzyszy okres wzrostu gospodarczego, w przypadku stagflacji dzieje się dokładnie na odwrót. czytaj dalej...
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na używanie plików cookies. OK Więcej informacji