Banknoty Rzeczypospolitej Polskiej od 1990


Opis
Jesienią 1989 roku powstał pierwszy w Europie Wschodniej niekomunistyczny rząd. Dotychczasową nazwę państwa "Polska Rzeczpospolita Ludowa" (PRL) zastąpiła "Rzeczpospolita Polska". Był to początek nowego okresu w dziejach narodu nazywany Trzecią Rzeczpospolitą Polską. Mimo tak poważnych zmian 26 lutego 1990 r. do obiegu został wprowadzony banknot o nominale 100'000 zł wciąż posiadający napis "Polska Rzeczpospolita Ludowa", a w centralnej części banknotu umieszczony jest orzeł bez korony. Również znak wodny przedstawia godło PRL. W banknotach 500'000 zł, 1'000'000 zł i 2'000'000 zł datowanych na lata 1990 - 1992 można ujrzeć nową nazwę państwa "Rzeczpospolita Polska", jak również orła w koronie, jednak znak wodny nadal przedstawia godło PRL. Dopiero banknoty wyemitowane 16 listopada 1993 roku pozbawione są wszystkich cech minionego okresu. Ponadto posiadają inną kolorystykę oraz lepsze zabezpieczenia niż poprzednie emisje z lat 1989 - 1992.

W wyniku denominacji przeprowadzonej w Polsce w 1995 r. do obiegu została wprowadzona nowa seria banknotów polskich. Denominacja miała charakter ekwiwalentny, a złoty został zdenominowany w relacji 10'000 do 1. Autorem nowych banknotów został artysta grafik Andrzej Heidrich. Nominały 10, 20 i 50 zł wprowadzono z dniem 1 stycznia 1995 roku, natomiast 100 i 200 zł z dniem 1 czerwca 1995. Na wszystkich banknotach widnieje data 25 marca 1994 r. Do 1997 r. banknoty drukowano w Londynie, a w kolejnych latach w Warszawie. Banknoty z lat 1974 - 1993 będące równolegle w obiegu były prawnym środkiem płatniczym do końca 1996 roku, a można je było wymieniać do końca 2010 r. W nowych banknotach bok dłuższy jest dwukrotnością krótszego boku, a długość krótszego boku jest o 3 cm większa w każdym kolejnym nominale względem poprzedniego. Polskie banknoty, które uległy zniszczeniu są zastępowane dodrukowanymi banknotami z dwuliterowym oznaczeniem serii zaczynającym się od liter Y lub Z.
Cennik

1990 - 1993


50 000 zł

50 000 zł ( od 1990)
banknot 50000zl 1993 - 50 000 zł
Data: 16 listopada 1993
Nr ?: 191 / 208 / 094

100 000 zł

100 000 zł ( od 1990)
banknot 100000zl 1990 - 100 000 zł
Data: 1 lutego 1990
Nr ?: 178 / 206 / 092

500 000 zł

500 000 zł ( od 1990)
banknot 500000zl 1990 - 500 000 zł
Data: 20 kwietnia 1990
Nr ?: 188 / 210 / 096

1 000 000 zł

1 000 000 zł ( od 1990)
banknot 1000000zl 1991 - 1 000 000 zł
Data: 15 lutego 1991
Nr ?: 189 / 212 / 097

2 000 000 zł

2 000 000 zł ( od 1990)
banknot 2000000zl 1992 - 2 000 000 zł
Data: 14 sierpnia 1992
Nr ?: 190 / 214 / 098

1994


10 zł

10 zł ( od 1990)
banknot 10zl 1994 - 10 zł
Data: 25 marca 1994
Nr ?: 196 / 216 / 099

20 zł

20 zł ( od 1990)
banknot 20zl 1994 - 20 zł
Data: 25 marca 1994
Nr ?: 197 / 217 / 101

50 zł

50 zł ( od 1990)
banknot 50zl 1994 - 50 zł
Data: 25 marca 1994
Nr ?: 198 / 218 / 105

100 zł

100 zł ( od 1990)
banknot 100zl 1994 - 100 zł
Data: 25 marca 1994
Nr ?: 199 / 219 / 107

200 zł

200 zł ( od 1990)
banknot 200zl 1994 - 200 zł
Data: 25 marca 1994
Nr ?: 200 / 220 / 108

2012 - 2016


10 zł

10 zł ( od 1990)
banknot 10zl 2012 - 10 zł
Data: 5 stycznia 2012

20 zł

20 zł ( od 1990)
banknot 20zl 2012 - 20 zł
Data: 5 stycznia 2012

50 zł

50 zł ( od 1990)
banknot 50zl 2012 - 50 zł
Data: 5 stycznia 2012

100 zł

100 zł ( od 1990)
banknot 100zl 2012 - 100 zł
Data: 5 stycznia 2012

200 zł

200 zł ( od 1990)
banknot 200zl 2015(1) - 200 zł
Data: 30 marca 2015

500 zł

500 zł ( od 1990)
banknot 500zl 2016 nowy - 500 zł
Data: 16 lutego 2016