100 000 zł

image
Nominał
100 000 złotych
Nominał słownie
sto tysięcy złotych
Data
16 listopada 1993
Wizerunek
Wymiary
138 x 63 mm
Numeracja
7 cyfr, czarna i czerwona
Nr katalogowe  ?
192 / 209 / 095
Cennik
Nr kat. Nominał, data emisji III (VF) II (EF) I (UNC)
192
a
100 000 złotych 16.11.1993 (seria A) - 15,- 200,-
192
100 000 złotych 16.11.1993 (serie B-Z) - 15,- 120,-
192
b
100 000 złotych 16.11.1993 (seria AA) - 25,- 250,-
192
100 000 złotych 16.11.1993 (serie AB-AE) - 25,- 140,-
Pozostałe banknoty o nominale 100 000 złotych: