500 000 zł

image
Nominał
500 000 złotych
Nominał słownie
pięćset tysięcy złotych
Data
20 kwietnia 1990
Wizerunek
Wymiary
138 x 63 mm
Numeracja
7 cyfr, czerwona
Nr katalogowe  ?
188 / 210 / 096
Cennik
Nr kat. Nominał, data emisji III (VF) II (EF) I (UNC)
188
a
500 000 złotych 20.04.1990 (seria A) - 70,- 450,-
188
500 000 złotych 20.04.1990 (serie B-Z) - 70,- 300,-
188
b
500 000 złotych 20.04.1990 (seria AA) - 75,- 500,-
188
500 000 złotych 20.04.1990 (serie AB-AD) - 75,- 350,-
Pozostałe banknoty o nominale 500 000 złotych: