100 000 zł

image
Nominał
100 000 złotych
Nominał słownie
sto tysięcy złotych
Data
1 lutego 1990
Wizerunek
Wymiary
138 x 63 mm
Numeracja
7 cyfr, czerwona
Nr katalogowe  ?
178 / 206 / 092
Cennik
Nr kat. Nominał, data emisji III (VF) II (EF) I (UNC)
178
a
100 000 złotych 01.02.1990 (serio A) 15,- 25,- 220,-
178
100 000 złozych 01.02.1990 (Serio B-Z) 15,- 25,- 120,-
178
b
100 000 złotych 01.02.1990 (seria AA) 12,- 20,- 190,-
178
100 000 złotych 01.02.1990 (serie AB-AZ; BA-BZ; CA-CM) 12,- 20,- 110,-
Pozostałe banknoty o nominale 100 000 złotych: