20 000 zł

image
Nominał
20 000 złotych
Nominał słownie
dwadzieścia tysięcy złotych
Data
1 lutego 1989
Wizerunek
Wymiary
138 x 63 mm
Numeracja
7 cyfr, czerwona
Nr katalogowe  ?
175 / 204 / 090
Cennik
Nr kat. Nominał, data emisji III (VF) II (EF) I (UNC)
175
a
20 000 złotych 01.02.1989 (seria A) 4,- 10,- 350,-
175
20 000 złotych 01.02.1989 (serie B-Z) 4,- 10,- 45,-
175
b
20 000 złołych 01.02.1989 (Serio AA) 4,- 10,- 200,-
175
20 000 złotych 01.02.1989 (serie AB-AP) 4,- 10,- 45,-