5 000 zł

image
Nominał
5 000 złotych
Nominał słownie
pięć tysięcy złotych
Data
1 grudnia 1988
Wizerunek
Wymiary
138 x 63 mm
Numeracja
7 cyfr, czerwona
Nr katalogowe  ?
173 / 202 (d) / 088
Cennik
Nr kat. Nominał, data emisji III (VF) II (EF) I (UNC)
173
5 000 złotych 01.12.1988 (serie wymieszane typu AA) - 2,- 17,-