100 zł

image
Nominał
100 złotych
Nominał słownie
sto złotych
Data
1 czerwca 1986
Wizerunek
Wymiary
138 x 63 mm
Numeracja
7 cyfr, czerwona
Nr katalogowe  ?
166 / 189 (f/ff) / 075
Cennik
Nr kat. Nominał, data emisji III (VF) II (EF) I (UNC)
166
100 złotych 01.06.1986 (serie wymieszane typu AA) - - 5,-
166
100 złotych 01.06.1986 (seria TB - powtórzona w 1988) 5,- 15,- 80,-