5 000 zł

image
Nominał
5 000 złotych
Nominał słownie
pięć tysięcy złotych
Data
1 czerwca 1982
Wizerunek
Wymiary
138 x 63 mm
Numeracja
7 cyfr, czerwona
Nr katalogowe  ?
164 / 202 (a/aa/b/bb) / 088
Cennik
Nr kat. Nominał, data emisji III (VF) II (EF) I (UNC)
164
a
5 000 złotych 01.06.1982 (seria A) 3,- 10,- 150,-
164
5 000 złotych 01.06.1982 (serie B-Z) 3,- 10,- 40,-
164
b
5 000 złotych 01.06.1982 (seria AA) 1,- 5,- 110,-
164
5 000 złotych 01.06.1982 (serie wymieszane od AB DP) 1,- 2,- 20,-