2 000 zł

image
Nominał
2 000 złotych
Nominał słownie
dwa tysiące złotych
Data
1 czerwca 1979
Wizerunek
Wymiary
138 x 63 mm
Numeracja
7 cyfr, czerwona
Nr katalogowe  ?
155 / 201 (b/bb/c/cc) / 087
Cennik
Nr kat. Nominał, data emisji III (VF) II (EF) I (UNC)
155
a
2 000 złotych 01.06.1979 (seria S) 5,- 15,- 100,-
155
2 000 złotych 01.06.1979 (serie T-Z) 5,- 15,- 75,-
155
b
2 000 złotych 01.06.1979 (seria AA) 2,- 6,- 70,-
155
2 000 złotych 01.06.1979 (serie AB-AZ;BA-BN) 2,- 6,- 30,-