200 zł

image
Nominał
200 złotych
Nominał słownie
dwieście złotych
Data
25 maja 1976
Wizerunek
Wymiary
138 x 63 mm
Numeracja
7 cyfr, czerwona
Nr katalogowe  ?
147 / 190 (a/aa/b/bb) / 076
Cennik
Nr kat. Nominał, data emisji III (VF) II (EF) I (UNC)
147
a
200 złotych 25.05.1976 (seria A) 3,- 15,- 200,-
147
200 złotych 25.05.1976 (seria AA) 3,- 15,- 85,-
147
b
200 złotych 25.05.1976 (serie B-Z) 2,- 10,- 130,-
147
200 złotych 25.05.1976 (serie AB-AR) 2,- 10,- 60,-