1 000 zł

image
Nominał
1 000 złotych
Nominał słownie
tysiąc złotych
Data
2 lipca 1975
Wizerunek
Wymiary
138 x 63 mm
Numeracja
7 cyfr, czerwona
Nr katalogowe  ?
145 / 200 (a/aa/b/bb) / 086
Cennik
Nr kat. Nominał, data emisji III (VF) II (EF) I (UNC)
145
a
1 000 złotych 02.07.1975 (seria A) 5,- 20,- 220,-
145
1 000 złotych 02.07.1975 (serie B-Z) 5,- 20,- 120,-
145
b
1 000 złotych 02.07.1975 (seria AA) 3,- 15,- 150,-
145
1 000 złotych 02.07.1975 (serie AB-AZ; BA-BL) 3,- 15,- 80,-