Banknoty Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego 1916 (1917)


Opis
W grudniu 1916 r. Zarząd Generał-Gubernatorstwa, utworzonej przez Niemców jednostki administracyjno-politycznej o nazwie Generalne Gubernatorstwo Warszawskie, stworzył instytucję bankowo-emisyjną pod nazwą Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa (PKKP), która emitowała marki polskie. Nowa waluta została wprowadzona do obiegu 26 kwietnia 1917 r. Na banknotach umieszczony był napis "Rzesza Niemiecka przyjmuje odpowiedzialność za spłatę Biletów Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej w Markach Niemieckich po cenie nominalnej". Wyemitowano dwie serie banknotów: "jenerał" i "Generał". Różnice między umieszczonymi na banknotach napisami nie miały merytorycznego znaczenia. Seria "jenerał" posiadała klauzulę prawną "Rzesza Niemiecka przyjmuje odpowiedzialność za spłatę Biletów Kasy Pożyczkowej w Markach Niemieckich po cenie nominalnej", pisownię gubernatorstwa "Zarząd jenerał-gubernatorstwa warszawskiego", nazwę emitenta "BILET KRAJOWEJ POLSKIEJ KASY POŻYCZKOWEJ". Natomiast seria "Generał" posiadała klauzulę prawną "Rzesza Niemiecka przyjmuje odpowiedzialność za spłatę Biletów Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej w Markach Niemieckich po cenie nominalnej", pisownię gubernatorstwa "Zarząd Generał-Gubernatorstwa Warszawskiego", nazwę emitenta "BILET POLSKIEJ KRAJOWEJ KASY POŻYCZKOWEJ". Ponadto różnice były w nominałach obu serii. W serii "jenerał" wyemitowano marki polskie o nominałach 1/2, 1, 2, 20, 50, 100. W serii "Generał" wprowadzono do obiegu nominały 1/2, 1, 2, 5, 10, 20, 100, 1000. Dnia 14 kwietnia 1917 r. Zarząd Generał-Gubernatorstwa Warszawskiego uczynił markę polską jedynym środkiem płatniczym w Generalnym Gubernatorstwie Warszawskim.
Cennik

1/2 mkp

1/2 mkp ( 1916 (1917))
banknot 0,5mkp 1916 - 1/2 mkp
Data: 9 grudnia 1916
Nr ?: 1 / 44 / 133

1 mkp

1 mkp ( 1916 (1917))
banknot 1mkp 1916 - 1 mkp
Data: 9 grudnia 1916
Nr ?: 2 / 46 / 134

2 mkp

2 mkp ( 1916 (1917))
banknot 2mkp 1916 - 2 mkp
Data: 9 grudnia 1916
Nr ?: 3 / 48 / 135

5 mkp

5 mkp ( 1916 (1917))
banknot 5mkp 1916 general - 5 mkp
Data: 9 grudnia 1916
Nr ?: 11 / 50 (b/c) / 136

10 mkp

10 mkp ( 1916 (1917))
banknot 10mkp 1916 general kp - 10 mkp
Data: 9 grudnia 1916
Nr ?: 12 / 51 (a) / 137

20 mkp

20 mkp ( 1916 (1917))
banknot 20mkp 1916 - 20 mkp
Data: 9 grudnia 1916
Nr ?: 4 / 52 / 138

50 mkp

50 mkp ( 1916 (1917))
banknot 50mkp 1916 - 50 mkp
Data: 9 grudnia 1916
Nr ?: 5 / 54 / 139

100 mkp

100 mkp ( 1916 (1917))
banknot 100mkp 1916 - 100 mkp
Data: 9 grudnia 1916
Nr ?: 6 / 55 / 140

1 000 mkp

1 000 mkp ( 1916 (1917))
banknot 1000mkp 1916 general - 1 000 mkp
Data: 9 grudnia 1916
Nr ?: 16 / 57 / 141