100 zł

image
Nominał
100 złotych
Nominał słownie
sto złotych
Data
15 stycznia 1975
Wizerunek
Wymiary
138 x 63 mm
Numeracja
7 cyfr, czerwona
Nr katalogowe  ?
143 / 189 (a/aa/b/bb) / 075
Cennik
Nr kat. Nominał, data emisji III (VF) II (EF) I (UNC)
143
a
100 złotych 15.01.1975 (seria A) 3,- 10,- 200,-
143
100 złotych 15.01.1975 (serie B-Z) 3,- 10,- 100,-
143
b
100 złotych 15.01.1975 (seria AA) 5,- 15,- 200,-
143
100 złotych 15.01.1975 (serie AB, AC) 5,- 15,- 120,-