1 000 zł

image
Nominał
1 000 złotych
Nominał słownie
tysiąc złotych
Data
15 stycznia 1946
Wizerunek
-
Wymiary
182 x 97 mm
Numeracja
7 cyfr, czerwona
Nr katalogowe  ?
122 / 197 / 083
Cennik
Nr kat. Nominał, data emisji III (VF) II (EF) I (UNC)
122
a
1 000 złotych 15.01.1946 (serie B, D, G, H, K, L, M, P) 70,- 200,- 1 300,-
122
b
1 000 złotych 15.01.1946 (serie C, E, F) 60,- 200,- 1 300,-
122
c
1 000 złotych 15.01.1946 (seria N) 70,- 200,- 1 300,-
122
d
1 000 złotych 15.01.1946 (serie R, T, W) 70,- 200,- 1 300,-
122
e
1 000 złotych 15.01.1946 (seria S) 60,- 200,- 1 300,-
122
f
1 000 złotych 15.01.1946 (seria U) 60,- 200,- 1 300,-
122
g
1 000 złotych 15.01.1946 (seria A. - z kropką) 150,- 300,- 1 400,-
122
h
1 000 złotych 15.01.1946 (seria AA) 150,- 300,- 1 400,-
122
i
1 000 złotych 15.01.1946 (seria Bw. - z kropką) 200,- 400,- 1 600,-
122
j
1 000 złotych 15.01.1946 (seria Wb. - z kropką) 200,- 400,- 1 700,-
122
k
1 000 złotych 15.01.1946 (seria Wb - bez kropki)* 800,- 1 800,- c.a.