20 gr

image
Nominał
20 groszy
Nominał słownie
dwadzieścia groszy
Data
28 kwietnia 1924
Wizerunek
Wymiary
79 x 47 mm
Numeracja
brak
Nr katalogowe  ?
45 / 103 / 043
Cennik
Nr kat. Nominał, data emisji III (VF) II (EF) I (UNC)
45
20 greszy 28.04.1924 25,- 70,- 370,-