10 gr

image
Nominał
10 groszy
Nominał słownie
dziesięć groszy
Data
28 kwietnia 1924
Wizerunek
Wymiary
68 x 47 mm
Numeracja
brak
Nr katalogowe  ?
44 / 102 / 042
Cennik
Nr kat. Nominał, data emisji III (VF) II (EF) I (UNC)
44
10 groszy 28.04.1924 25,- 60,- 300,-