5 gr

image
Nominał
5 groszy
Nominał słownie
pięć groszy
Data
28 kwietnia 1924
Wizerunek
-
Wymiary
100 x 90 mm
Numeracja
brak
Nr katalogowe  ?
43 / 101 / 041
Cennik
Nr kat. Nominał, data emisji III (VF) II (EF) I (UNC)
43
a
5 groszy 28.04.1924 (lewa część) 40,- 150,- 400,-
43
b
5 groszy 28.04.1924 (prawa część) 40,- 150,- 400,-