1 gr

image
Nominał
1 grosz
Nominał słownie
jeden grosz
Data
28 kwietnia 1924
Wizerunek
-
Wymiary
70 x 80 mm
Numeracja
6-7 cyfr, zielona
Nr katalogowe  ?
42 / 100 / 040
Cennik
Nr kat. Nominał, data emisji III (VF) II (EF) I (UNC)
42
a
1 grosz 28.04.1924 (L -lewa lub P-prawa, nr z *) 30,- 80,- 350,-
42
b
1 grosz 28.04.1924 (L lub P, wys. lit.4,13 mm, nr z *) 40,- 100,- 350,-
42
c
1 grosz 28.04.1924 (L lub P, serie H, W) 70,- 180,- 470,-
42
d
1 grosz 28.04.1924 (L lub P, serie AN, AX) 30,- 80,- 310,-
42
e
1 grosz 28.04.1924 (L lub P, serie A0, AP, AY) 30,- 75,- 300,-
42
f
1 grosz 28.04.1924 (L lub P, seria CN) 70,- 190,- 540,-