Banknoty Królestwa Polskiego 1824 (1828) - 1866


Opis
Banknoty Królestwa Polskiego emitowane były zarówno w złotych jak i rublach srebrem. W 1824 roku zostały wyemitowane 4 banknoty o nominałach: 5, 10, 50 oraz 100 złotych. Po kolejnych 6 latach wyprodukowano kolejną serie banknotów, datowanych na 1 maja 1830, a były to: 5, 10 i 50 złotych. W 1931 roku wydrukowano dodatkowo banknot 1 złoty. Po dekadzie zaczęto wdrażać banknoty w nowej walucie - rublach srebrem. Począwszy od 1841 roku, niemalże co roku pojawiały się nowe ruble o tych samych nominałach: 1, 3, 10 i 25 rubli srebrem.
Cennik

1824


5 zł

5 zł ( 1824 (1828) - 1866)
banknot 5zl 1824 - 5 zł
Data: 1824
Nr ?: A15 / 15 / -

10 zł

10 zł ( 1824 (1828) - 1866)
banknot 10zl 1824 - 10 zł
Data: 1824
Nr ?: A16 / 16 / -

50 zł

50 zł ( 1824 (1828) - 1866)
banknot 50zl 1824 - 50 zł
Data: 1824
Nr ?: A17 / 17 / -

100 zł

100 zł ( 1824 (1828) - 1866)
banknot 100zl 1824 - 100 zł
Data: 1824
Nr ?: A18 / 18 / -

1830 - 1831


1 zł

1 zł ( 1824 (1828) - 1866)
banknot 1zl 1831 - 1 zł
Data: 1831
Nr ?: A22 / 22 / -

5 zł

5 zł ( 1824 (1828) - 1866)
banknot 5zl 1830 - 5 zł
Data: 1 maja 1830
Nr ?: A19 / 19 / -

50 zł

50 zł ( 1824 (1828) - 1866)
banknot 50zl 1830 - 50 zł
Data: 1 maja 1830
Nr ?: A20 / 20 / -

100 zł

100 zł ( 1824 (1828) - 1866)
banknot 100zl 1830 - 100 zł
Data: 1 maja 1830
Nr ?: A21 / 21 / -

1841 - 1866


1 rbl sr.

1 rbl sr. ( 1824 (1828) - 1866)
banknot 1rbl 1847 - 1 rbl sr.
Data: 1847
Nr ?: A29 / 23 (a/aa) / -

1 rbl sr.

1 rbl sr. ( 1824 (1828) - 1866)
banknot 1rbl 1857 - 1 rbl sr.
Data: 1857
Nr ?: A44 / 24 (a/aa) / -

3 rbl sr.

3 rbl sr. ( 1824 (1828) - 1866)
banknot 3rbl 1841 - 3 rbl sr.
Data: 1841
Nr ?: A23 / 25 (a) / -

3 rbl sr.

3 rbl sr. ( 1824 (1828) - 1866)
banknot 3rbl 1850 - 3 rbl sr.
Data: 1850
Nr ?: A33 / 26 (a/aa) / -

10 rbl sr.

10 rbl sr. ( 1824 (1828) - 1866)
banknot 10rbl 1843 - 10 rbl sr.
Data: 1843
Nr ?: A26 / 27 (a) / -

25 rbl sr.

25 rbl sr. ( 1824 (1828) - 1866)
banknot 25rbl 1848 - 25 rbl sr.
Data: 1848
Nr ?: A31 / 28 (b) / -