500 mkp

image
Nominał
500 marek polskich
Nominał słownie
pięćset marek polskich
Data
23 sierpnia 1919
Wizerunek
Wymiary
195 x 125 mm
Numeracja
6 cyfr, czarna
Nr katalogowe  ?
28 / 69 / 012
Cennik
Nr kat. Nominał, data emisji III (VF) II (EF) I (UNC)
28
a
500 marek 23.08.1919 (seria typu I Serja AA) 6,- 30,- 140,-
28
b
500 marek 23.08.1919 (ser: typu II Serja A - No 4..,...) 10,- 50,- 200,-
28
c
500 marek 23.08.1919 (ser: typu II Serja AA - N2 4..,...) 10,- 55,- 240,-
28
d
500 marek 23.08.1919 (jw., lecz num. typ 4 - No 4..,...) 15,- 65,- 300,-
Pozostałe banknoty o nominale 500 marek polskich: