100 mkp

image
Nominał
100 marek polskich
Nominał słownie
sto marek polskich
Data
23 sierpnia 1919
Wizerunek
Wymiary
170 x 110 mm
Numeracja
6 cyfr, czerwona
Nr katalogowe  ?
27 / 67 / 010
Cennik
Nr kat. Nominał, data emisji III (VF) II (EF) I (UNC)
27
a
100 marek 23.08.1919 (seria typu I SERJA A) 35,- 100,- 600,-
27
b
100 marek 23.08.1919 (seria typu 1 A SERJA A) 10,- 50,- 190,-
27
c
100 marek 23.08.1919 (jw., numeracja z Nr) 4,- 10,- 65,-