20 mkp

image
Nominał
20 marek polskich
Nominał słownie
dwadzieścia marek polskich
Data
23 sierpnia 1919
Wizerunek
Wymiary
155 x 95 mm
Numeracja
6 cyfr, czarna
Nr katalogowe  ?
26 / 65 / 008
Cennik
Nr kat. Nominał, data emisji III (VF) II (EF) I (UNC)
26
a
20 marek 23.08.1919 (seria typu II Serja A) 15,- 40,- 200,-
26
b
20 marek 23.08.1919 (ser. typu II SerjaAA - No 4..,...) 3,- 7,- 80,-
26
c
20 marek 23.08.1919 (jw., lecz num. typ 4 - No 4..,...) 3,- 7,- 60,-