10 mkp

image
Nominał
10 marek polskich
Nominał słownie
dziesięć marek polskich
Data
23 sierpnia 1919
Wizerunek
Wymiary
140 x 90 mm
Numeracja
6 cyfr, czerwona
Nr katalogowe  ?
25 / 63 / 006
Cennik
Nr kat. Nominał, data emisji III (VF) II (EF) I (UNC)
25
a
10 marek 23.08.1919 (seria typu II Seria A) 5,- 25,- 150,-
25
b
10 marek 23.08.1919 (ser: typu II Serja AA - .No 4..,...) 3,- 10,- 50,-
25
c
10 marek 23.08.1919 (jw., lecz num. typ 4 - No 4..,...) 2,- 5,- 40,-