5 mkp

image
Nominał
5 marek polskich
Nominał słownie
pięć marek polskich
Data
23 sierpnia 1919
Wizerunek
Wymiary
130 x 80 mm
Numeracja
6 cyfr, czarna
Nr katalogowe  ?
24 / 62 / 005
Cennik
Nr kat. Nominał, data emisji III (VF) II (EF) I (UNC)
24
a
5 marek 23.08.1919 (seria typu II Serja A) 4,- 10,- 100,-
24
b
5 marek 23.08.1919 (ser: typu II Serja AA - No 4..,...)* 2,- 5,- 35,-
24
c
5 marek 23.08.1919 (jw., lecz num. typ 4 - No 4..,...) 2,- 7,- 45,-