5 mkp

image
Nominał
5 marek polskich
Nominał słownie
pięć marek polskich
Data
23 sierpnia 1919
Wizerunek
Wymiary
130 x 80 mm
Numeracja
6 cyfr, czarna
Nr katalogowe  ?
24 / 62 / 005
Cennik
Nr kat.Nominał, data emisjiIII (VF)II (EF)I (UNC)
24
a
5 marek 23.08.1919 (seria typu II Serja A)4,-10,-100,-
24
b
5 marek 23.08.1919 (ser: typu II Serja AA - No 4..,...)*2,-5,-35,-
24
c
5 marek 23.08.1919 (jw., lecz num. typ 4 - No 4..,...)2,-7,-45,-