5 tal.

image
Nominał
5 talarów
Nominał słownie
pięć talarów
Data
1 grudnia 1810
Wizerunek
-
Wymiary
175 x 97 mm
Numeracja
1-5 cyfr, czarna
Nr katalogowe  ?
A14 / 14 / -
Cennik
Nr kat. Nominał, data emisji VI (G) IV (F) II (EF)
A14
a
5 talarów 01.12.1810 (bez stempla na rewersie) 2 500,- 7 500,- 15 000,-
A14
b
5 talarów 01.12.1810 (ze stemplem na rewersie) 2 100,- 6 500,- 13 000,-