2 tal.

image
Nominał
2 talary
Nominał słownie
dwa talary
Data
1 grudnia 1810
Wizerunek
-
Wymiary
175 x 97 mm
Numeracja
1-5 cyfr, czarna
Nr katalogowe  ?
A13 / 13 / -
Cennik
Nr kat. Nominał, data emisji VI (G) IV (F) II (EF)
A13
a
2 talary 01.12.1810 (bez stempla na rewersie) 1 800,- 3 500,- 7 000,-
A13
b
2 talary 01.12.1810 (ze stemplem na rewersie) 1 500,- 2 500,- 6 000,-