10 gr miedz.

image
Nominał
10 groszy miedziane
Nominał słownie
dziesięć groszy miedziane
Data
13 sierpnia 1794
Wizerunek
-
Wymiary
45 x 65 mm
Numeracja
brak
Nr katalogowe  ?
A9 / 2 / -
Cennik
Nr kat. Nominał, data emisji VI (G) IV (F) II (EF)
A9
a
10 gr miedz. 1794 (bez oznaczenia serii) 400,- 750,- 1 600,-
A9
b
10 gr miedz. 1794 z odwróc. napis. faksymilowym 2 200,- 4 000,- 6 700,-