5 gr miedz.

image
Nominał
5 groszy miedziane
Nominał słownie
pięć groszy miedziane
Data
13 sierpnia 1794
Wizerunek
-
Wymiary
45 x 65 mm
Numeracja
brak
Nr katalogowe  ?
A8 / 1 / -
Cennik
Nr kat. Nominał, data emisji VI (G) IV (F) II (EF)
A8
a
5 gr miedz. 1794 (bez oznaczenia serii) 300,- 550,- 950,-
A8
b
5 gr miedz. 1794 (bez napisu faksymilowego) 900,- 1 700,- 3 800,-