25 złp

image
Nominał
25 złotych polskich
Nominał słownie
dwadzieścia pięć złotych polskich
Data
8 czerwca 1794
Wizerunek
-
Wymiary
95 x 180 mm
Numeracja
1-5 cyfr, brązowa
Nr katalogowe  ?
A3 / 7 / -
Cennik
Nr kat. Nominał, data emisji VI (G) IV (F) II (EF)
A3
25 złp 1794 (serie A, B, C, D) 550,- 1 000,- 3 100,-