1919 - 1924


Opis
W 1924 roku reforma walutowa była nieunikniona z powodu niezmiernie niskiej wartości marki polskiej. Dnia 28 kwietnia 1924 roku zlikwidowano Polską Krajową Kasę Pożyczkową (PKKP), której funkcje przejął nowo otwarty Bank Polski. Tego samego dnia rozpoczęto wymianę marki polskiej na walutę złotową. Za 1'800'000 marek polskich płacono 1 złoty. Funkcje bilonu pełniły wydrukowane bilety zdawkowe o wartości 10, 20 i 50 groszy, oraz 1 i 5 groszy które były tworzone odpowiednio z banknotów 500'000 i 10'000'000 mkp. Bilety zdawkowe utrzymywane były aż do nasycenia rynku monetami. Możliwość wymiany biletów zdawkowych trwała do 30 czerwca 1932 roku.
Cennik

1 gr

1 gr ( 1919 - 1924)
banknot 1gr 1924 - 1 gr
Data: 28 kwietnia 1924
Nr ?: 42 / 100 / 040

5 gr

5 gr ( 1919 - 1924)
banknot 5gr 1924 - 5 gr
Data: 28 kwietnia 1924
Nr ?: 43 / 101 / 041

10 gr

10 gr ( 1919 - 1924)
banknot 10gr 1924 - 10 gr
Data: 28 kwietnia 1924
Nr ?: 44 / 102 / 042

20 gr

20 gr ( 1919 - 1924)
banknot 20gr 1924 - 20 gr
Data: 28 kwietnia 1924
Nr ?: 45 / 103 / 043

50 gr

50 gr ( 1919 - 1924)
banknot 50gr 1924 - 50 gr
Data: 28 kwietnia 1924
Nr ?: 46 / 104 / 044

1 zł

1 zł ( 1919 - 1924)
banknot 1zl 1919 - 1 zł
Data: 28 lutego 1919
Nr ?: 47 / 81 / 024

2 zł

2 zł ( 1919 - 1924)
banknot 2zl 1919 - 2 zł
Data: 28 lutego 1919
Nr ?: 48 / 82 / 025

5 zł

5 zł ( 1919 - 1924)
banknot 5zl 1919 - 5 zł
Data: 28 lutego 1919
Nr ?: 49 / 84 / 027

10 zł

10 zł ( 1919 - 1924)
banknot 10zl 1919 - 10 zł
Data: 28 lutego 1919
Nr ?: 50 / 87A / 029

20 zł

20 zł ( 1919 - 1924)
banknot 20zl 1919 - 20 zł
Data: 28 lutego 1919
Nr ?: 51 / 90 / 031

50 zł

50 zł ( 1919 - 1924)
banknot 50zl 1919 - 50 zł
Data: 28 lutego 1919
Nr ?: 52 / 95 / 035

100 zł

100 zł ( 1919 - 1924)
banknot 100zl 1919 - 100 zł
Data: 28 lutego 1919
Nr ?: 53 / 97 / 037

500 zł

500 zł ( 1919 - 1924)
banknot 500zl 1919 - 500 zł
Data: 28 lutego 1919
Nr ?: 54 / 99 / 039