1919 - 1923


Opis
Po odzyskaniu niepodległości datowanego na dzień 11 listopada 1918 r. zachowano banknoty Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego jako prawny środek płatniczy, aż do dnia 30 listopada 1923 r. Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa (PKKP) wydała dalsze banknoty w walucie markowej. Datowane na luty 1919: 1, 5, 100, 1'000. Datowane na sierpień 1919: 1, 5, 10, 20, 100, 500, 1'000. Datowane na luty 1920: 1/2, 5'000 marek polskich. Ostatnie emisje marek polskich przypadły na lata 1922 - 1923. Były to emisje inflacyjne. Wydrukowano wtedy banknoty o nominałach: 10'000, 50'000, 100'000, 250'000, 500'000, 1'000'000, 5'000'000, 10'000'000 marek polskich (mkp). Walutę markową można było wymieniać do 31 maja 1925 r. PKKP emitowała je z własną klauzulą prawną dotyczącą podjęcia się obowiązku wymiany przez państwo polskie.
Cennik

1/2 mkp

1/2 mkp ( 1919 - 1923)
banknot pol marki polskiej 1920 - 1/2 mkp
Data: 7 lutego 1920
Nr ?: 30 / 58 / 001

1 mkp

1 mkp ( 1919 - 1923)
banknot 1mkp 1919 - 1 mkp
Data: 17 maja 1919
Nr ?: 19 / 59 / 002

1 mkp

1 mkp ( 1919 - 1923)
banknot 1mkp 1919 v2 - 1 mkp
Data: 23 sierpnia 1919
Nr ?: 23 / 60 / 003

5 mkp

5 mkp ( 1919 - 1923)
banknot 5mkp 1919 - 5 mkp
Data: 17 maja 1919
Nr ?: 20 / 61 / 004

5 mkp

5 mkp ( 1919 - 1923)
banknot 5mkp 1919 v2 - 5 mkp
Data: 23 sierpnia 1919
Nr ?: 24 / 62 / 005

10 mkp

10 mkp ( 1919 - 1923)
banknot 10mkp 1919 v2 - 10 mkp
Data: 23 sierpnia 1919
Nr ?: 25 / 63 / 006

20 mkp

20 mkp ( 1919 - 1923)
banknot 20mkp 1919 - 20 mkp
Data: 17 maja 1919
Nr ?: 21 / 64 / 007

20 mkp

20 mkp ( 1919 - 1923)
banknot 20 marek polskich 1919 v2 - 20 mkp
Data: 23 sierpnia 1919
Nr ?: 26 / 65 / 008

100 mkp

100 mkp ( 1919 - 1923)
banknot 100mkp 1919 - 100 mkp
Data: 15 lutego 1919
Nr ?: 18 / 66 / 009

100 mkp

100 mkp ( 1919 - 1923)
banknot 100mkp 1919 v2 - 100 mkp
Data: 23 sierpnia 1919
Nr ?: 27 / 67 / 010

500 mkp

500 mkp ( 1919 - 1923)
banknot 500mkp 1919 - 500 mkp
Data: 15 stycznia 1919
Nr ?: 17 / 68 / 011

500 mkp

500 mkp ( 1919 - 1923)
banknot 500 marek polskich 1919 v2 - 500 mkp
Data: 23 sierpnia 1919
Nr ?: 28 / 69 / 012

1 000 mkp

1 000 mkp ( 1919 - 1923)
banknot 1000 marek polskich 1919 - 1 000 mkp
Data: 17 maja 1919
Nr ?: 22 / 70 / 013

1 000 mkp

1 000 mkp ( 1919 - 1923)
banknot 1000mkp 1919 v2 - 1 000 mkp
Data: 23 sierpnia 1919
Nr ?: 29 / 71 / 014

5 000 mkp

5 000 mkp ( 1919 - 1923)
banknot 5000 marek polskich 1920 - 5 000 mkp
Data: 7 lutego 1920
Nr ?: 31 / 72 / 015

10 000 mkp

10 000 mkp ( 1919 - 1923)
banknot 10000 marek polskich 1922 - 10 000 mkp
Data: 11 marca 1922
Nr ?: 32 / 73 / 016

50 000 mkp

50 000 mkp ( 1919 - 1923)
banknot 50000 marek polskich 1922 - 50 000 mkp
Data: 10 października 1922
Nr ?: 33 / 74 / 017

100 000 mkp

100 000 mkp ( 1919 - 1923)
banknot 100000mkp 1923 - 100 000 mkp
Data: 30 sierpnia 1923
Nr ?: 35 / 75 / 018

250 000 mkp

250 000 mkp ( 1919 - 1923)
banknot 250000mkp 1923 - 250 000 mkp
Data: 25 kwietnia 1923
Nr ?: 34 / 76 / 019

500 000 mkp

500 000 mkp ( 1919 - 1923)
banknot 500000mkp 1923 - 500 000 mkp
Data: 30 sierpnia 1923
Nr ?: 36 / 77 / 020

1 000 000 mkp

1 000 000 mkp ( 1919 - 1923)
banknot 1000000mkp 1923 - 1 000 000 mkp
Data: 30 sierpnia 1923
Nr ?: 37 / 78 / 021

5 000 000 mkp

5 000 000 mkp ( 1919 - 1923)
banknot 5000000 marek polskich 1923 - 5 000 000 mkp
Data: 20 listopada 1923
Nr ?: 38 / 79 / 022

10 000 000 mkp

10 000 000 mkp ( 1919 - 1923)
banknot 10000000mkp 1923 - 10 000 000 mkp
Data: 20 listopada 1923
Nr ?: 39 / 80 / 023

50 000 000 mkp

50 000 000 mkp ( 1919 - 1923)
banknot 50000000mkp 1923 - 50 000 000 mkp
Data: 20 listopada 1923
Nr ?: 40 / - / -

100 000 000 mkp

100 000 000 mkp ( 1919 - 1923)
banknot 100000000mkp 1923 - 100 000 000 mkp
Data: 20 listopada 1923
Nr ?: 41 / - / -