1841 - 1866


Opis
Banknoty Królestwa Polskiego były emitowane od 1841 roku w walucie - rublach srebrem. Niemalże co roku pojawiał się jeden lub dwa nowe banknoty o nominałach: 1, 3, 10 lub 25 rubli srebrem. Szata graficzna banknotu 3 rublowego została całkowicie odmieniona w 1850 roku. Wygląd banknotu 1 rubel srebrem został nieznacznie zmodyfikowany w 1857 roku.
Cennik

1 rbl sr.

1 rbl sr. ( 1841 - 1866)
banknot 1rbl 1847 - 1 rbl sr.
Data: 1847
Nr ?: A29 / 23 (a/aa) / -

1 rbl sr.

1 rbl sr. ( 1841 - 1866)
banknot 1rbl 1857 - 1 rbl sr.
Data: 1857
Nr ?: A44 / 24 (a/aa) / -

3 rbl sr.

3 rbl sr. ( 1841 - 1866)
banknot 3rbl 1841 - 3 rbl sr.
Data: 1841
Nr ?: A23 / 25 (a) / -

3 rbl sr.

3 rbl sr. ( 1841 - 1866)
banknot 3rbl 1850 - 3 rbl sr.
Data: 1850
Nr ?: A33 / 26 (a/aa) / -

10 rbl sr.

10 rbl sr. ( 1841 - 1866)
banknot 10rbl 1843 - 10 rbl sr.
Data: 1843
Nr ?: A26 / 27 (a) / -

25 rbl sr.

25 rbl sr. ( 1841 - 1866)
banknot 25rbl 1848 - 25 rbl sr.
Data: 1848
Nr ?: A31 / 28 (b) / -