1824


Opis
Banknoty Królestwa Polskiego w 1824 roku były emitowane w walucie złotowej. Były to pierwsze banknoty wydane przez emitenta - Królestwo Polskie. Wyemitowano wówczas serię banknotów, na którą składają się: 5, 10, 50 oraz 100 złotych.
Cennik

5 zł

5 zł ( 1824)
banknot 5zl 1824 - 5 zł
Data: 1824
Nr ?: A15 / 15 / -

10 zł

10 zł ( 1824)
banknot 10zl 1824 - 10 zł
Data: 1824
Nr ?: A16 / 16 / -

50 zł

50 zł ( 1824)
banknot 50zl 1824 - 50 zł
Data: 1824
Nr ?: A17 / 17 / -

100 zł

100 zł ( 1824)
banknot 100zl 1824 - 100 zł
Data: 1824
Nr ?: A18 / 18 / -