Bilety skarbowe Insurekcji Kościuszkowskiej 1794


Opis
Bilety skarbowe Insurekcji Kościuszkowskiej emitowane były w walucie złoty polski. Emisja miała miejsce dwukrotnie. Za pierwszym razem wydrukowano, datowane na 8 czerwca banknoty: 5, 10, 25, 50, 100, 500 i 1000 złotych polskich. Druga seria została wydrukowana z datą emisji 13 sierpień. Z taką datą zostały wydrukowane banknoty: 5 i 10 groszy, oraz 1 i 4 złote polskie.
Cennik

5 gr miedz.

5 gr miedz. ( 1794)
banknot 5gr 1794 - 5 gr miedz.
Data: 13 sierpnia 1794
Nr ?: A8 / 1 / -

10 gr miedz.

10 gr miedz. ( 1794)
banknot 10gr 1794 - 10 gr miedz.
Data: 13 sierpnia 1794
Nr ?: A9 / 2 / -

1 złp

1 złp ( 1794)
banknot 1zlp 1794 - 1 złp
Data: 13 sierpnia 1794
Nr ?: A10 / 3 / -

4 złp

4 złp ( 1794)
banknot 4zlp 1794 - 4 złp
Data: 4 września 1794
Nr ?: A11 / 4 / -

5 złp

5 złp ( 1794)
banknot 5zlp 1794 - 5 złp
Data: 8 czerwca 1794
Nr ?: A1 / 5 / -

10 złp

10 złp ( 1794)
banknot 10zlp 1794 - 10 złp
Data: 8 czerwca 1794
Nr ?: A2 / 6 / -

25 złp

25 złp ( 1794)
banknot 25zlp 1794 - 25 złp
Data: 8 czerwca 1794
Nr ?: A3 / 7 / -

50 złp

50 złp ( 1794)
banknot 50zlp 1794 - 50 złp
Data: 8 czerwca 1794
Nr ?: A4 / 8 / -

100 złp

100 złp ( 1794)
banknot 100zlp 1794 - 100 złp
Data: 8 czerwca 1794
Nr ?: A5 / 9 / -

500 złp

500 złp ( 1794)
banknot 500zlp 1794 - 500 złp
Data: 8 czerwca 1794
Nr ?: A6 / 10 / -

1 000 złp

1 000 złp ( 1794)
banknot 1000zlp 1794 - 1 000 złp
Data: 8 czerwca 1794
Nr ?: A7 / 11 / -